source: extensions/ColorStat/language/tr_TR/plugin.lang.php @ 18942

Last change on this file since 18942 was 18942, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[colorstat] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

  • Property svn:executable set to *
File size: 6.7 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['cstat_loading'] = 'Yükleniyor...';
24$lang['cstat_images'] = 'imaj';
25$lang['cstat_install'] = 'kurulum';
26$lang['cstat_large_colortable'] = 'Uzatılmış aralık';
27$lang['cstat_do_bench'] = 'Ölç';
28$lang['cstat_colors_on_image'] = 'İmajla bağlılı renkler';
29$lang['cstat_choosen_colors'] = 'Seçilen renkler';
30$lang['cstat_color_already_choosen'] = 'Bu renk zaten listede seçili';
31$lang['cstat_color'] = 'Renk';
32$lang['cstat_apply'] = 'Uygula';
33$lang['cstat_bench'] = 'Performans ölçülüyor';
34$lang['cstat_choose_colors'] = 'Renklerin paneli';
35$lang['cstat_analyze_in_progress'] = 'Analiz yapılıyor...';
36$lang['cstat_analyze_is_finished'] = 'Analiz tamamlandı';
37$lang['cstat_color_size'] = 'Boyutlar';
38$lang['cstat_colors'] = 'Renkler';
39$lang['cstat_config'] = 'Yapılandırma';
40$lang['cstat_config_plugin'] = 'Eklenti yapılandırması';
41$lang['cstat_Pct'] = '%';
42$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = '<b>Grum Plugin Classes</b> eklentisi kurulmamış';
43$lang['cstat_NumOfImages'] = 'İmaj sayısı';
44$lang['cstat_NumOfPixels'] = 'Piksel sayısı';
45$lang['cstat_analyze'] = 'Analiz et';
46$lang['cstat_add_colors'] = 'Renk seçimi ekle';
47$lang['cstat_database'] = 'Depo';
48$lang['cstat_surface'] = 'yüzey';
49$lang['cstat_validate'] = 'Gönder';
50$lang['cstat_warning_on_analyze_0'] = 'Uyarı!';
51$lang['cstat_significant_colors'] = 'İlişkili renkler';
52$lang['cstat_search'] = 'Ara';
53$lang['cstat_search_by_color'] = 'Renk ile ara';
54$lang['cstat_small_colortable'] = 'Dar aralık';
55$lang['cstat_stat'] = 'İstatistik';
56$lang['cstat_stat_and_search'] = 'İstatistik & Araştırma';
57$lang['cstat_statistics'] = 'İstatistiki analiz';
58$lang['cstat_quality_high'] = 'Yüksel';
59$lang['cstat_quality_highest'] = 'Çok yüksek';
60$lang['cstat_quality_level'] = 'Kalite';
61$lang['cstat_quality_low'] = 'Düşük';
62$lang['cstat_quality_lowest'] = 'Çok düşük';
63$lang['cstat_quality_normal'] = 'Normal';
64$lang['cstat_quality_of_analyze'] = 'Kalite analizi';
65$lang['cstat_release'] = 'v';
66$lang['cstat_save_config'] = 'Yapılandırma kaydedildi';
67$lang['cstat_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d imaj analiz edildi';
68$lang['cstat_numberOfNotAnalyzedPictures'] = '%d imaj henüz analiz edilmedi';
69$lang['cstat_numberOfPicturesInError'] = '%d imaj analiz edilemedi (işleme hatası)';
70$lang['cstat_number_of_colors_used'] = 'Kullanılan renk sayısı:';
71$lang['cstat_ok'] = 'Tamam';
72$lang['cstat_operator_and'] = 'Seçilen tüm renkler resimde bulunmalıdır';
73$lang['cstat_percent_min_significant'] = 'Arama sırasında bir imaj ile ilgili dikkate alınacak renk varlığı:';
74$lang['cstat_need_to_analyze'] = 'Referans renge sahip olmak için, galeride doğrudan analiz yürütmek gereklidir:';
75$lang['cstat_operator_or'] = 'Seçilen renklerden en az biri resimlerde bulunmalıdır';
76$lang['cstat_analyze_caddie_add_pictures'] = 'Analiz, sepetteki tüm imajlara odaklanır ve mevcut depoya ekleme yapar';
77$lang['cstat_analyze_not_analyzed_pictures'] = 'Analiz, hiç işlem görmeyen imajlara odaklanır ve mevcut depoya ekleme yapar';
78$lang['cstat_analyze_caddie_replace_pictures'] = 'Analiz, sepetteki tüm imajlara odaklanır ve mevcut depoyu değiştirir';
79$lang['cstat_analyze_all_pictures'] = 'Analiz, galerideki tüm imajları içerir ve mevcut depoyu değiştirir';
80$lang['cstat_display_colors_on_image'] = 'İmaj ile ilişkili renkleri gör';
81$lang['cstat_gpc_not_up_to_date'] = '<i>Grum Plugin Classes</i> sürüm %s eklentisi gerektirir.
82Aslında %s sürümü yüklenmiştir : <i>Grum Plugin Classes eklentisi</i> yükseltme için teşekkürler.';
83$lang['cstat_warning_on_analyze_2'] = 'Bu tip kullanım bazı sunucular tarafından cezalandırılabilir.';
84$lang['cstat_status_of_database'] = 'Deponun durumu';
85$lang['cstat_update_color_database'] = 'Renk deposunu güncelle';
86$lang['cstat_updating_database'] = 'Depoyu güncelle';
87$lang['cstat_operator_not'] = 'Seçilen renklerin hiçbiri imajda bulunmuyor';
88$lang['cstat_sample_color_associated'] = 'İlişkilendirilmiş aralığın renkleri:';
89$lang['cstat_step_1'] = 'Referans renginin seçimi';
90$lang['cstat_estimated_time_all_pictures'] = 'Tüm imajlar için tahmini süre';
91$lang['cstat_estimated_time_one_picture'] = 'Bir imaj için tahmini süre';
92$lang['cstat_gallery_display_colors'] = 'İmajın renklerini görüntüle';
93$lang['cstat_gallery_integration'] = 'Galeri entegrasyonu';
94$lang['cstat_do_benchmark'] = 'Sunucu performansına bağlı olarak, galerideki imajların analizi aşağı yukarı uzun sürebilir.<br>
95Kaliteden ödün vererek işlemi daha hızlandırmak yada tam tersine, kaliteye odaklanarak işlemin uzun sürmesi sağlamak adına eklenti ayarlanabilir.<br>
96Ölçüm verilen zamandaki verinin işlem performansını yansıtır ve sunucu yüküne göre değişiklik gösterir: İşlemin tahmini zamanı sadece bir göstergedir ve mevcut kaynaklara bağlı olarak değişir.';
97$lang['cstat_NumOfPixels_help'] = 'Tespit edilen renk için piksel sayısını gösterir.<br> Yüzde değeri analiz edilen piksel sayısına bağlıdır ve tüm fotoğraflarda tutulan alanı temsil eder.';
98$lang['cstat_NumOfImages_help'] = 'Hangi renklerin bulunduğu imaj sayısını gösterir.<br> Yüzde değeri analiz edilen imaj sayısına bağlıdır.';
99?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.