source: extensions/ColorStat/language/tr_TR/plugin.lang.php @ 18962

Last change on this file since 18962 was 18962, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[colorstat] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

  • Property svn:executable set to *
File size: 8.0 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['cstat_loading'] = 'Yükleniyor...';
24$lang['cstat_images'] = 'imaj';
25$lang['cstat_install'] = 'kurulum';
26$lang['cstat_large_colortable'] = 'Uzatılmış aralık';
27$lang['cstat_do_bench'] = 'Ölç';
28$lang['cstat_colors_on_image'] = 'İmajla bağlılı renkler';
29$lang['cstat_choosen_colors'] = 'Seçilen renkler';
30$lang['cstat_color_already_choosen'] = 'Bu renk zaten listede seçili';
31$lang['cstat_color'] = 'Renk';
32$lang['cstat_apply'] = 'Uygula';
33$lang['cstat_bench'] = 'Performans ölçülüyor';
34$lang['cstat_choose_colors'] = 'Renklerin paneli';
35$lang['cstat_analyze_in_progress'] = 'Analiz yapılıyor...';
36$lang['cstat_analyze_is_finished'] = 'Analiz tamamlandı';
37$lang['cstat_color_size'] = 'Boyutlar';
38$lang['cstat_colors'] = 'Renkler';
39$lang['cstat_config'] = 'Yapılandırma';
40$lang['cstat_config_plugin'] = 'Eklenti yapılandırması';
41$lang['cstat_Pct'] = '%';
42$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = '<b>Grum Plugin Classes</b> eklentisi kurulmamış';
43$lang['cstat_NumOfImages'] = 'İmaj sayısı';
44$lang['cstat_NumOfPixels'] = 'Piksel sayısı';
45$lang['cstat_analyze'] = 'Analiz et';
46$lang['cstat_add_colors'] = 'Renk seçimi ekle';
47$lang['cstat_database'] = 'Depo';
48$lang['cstat_surface'] = 'yüzey';
49$lang['cstat_validate'] = 'Gönder';
50$lang['cstat_warning_on_analyze_0'] = 'Uyarı!';
51$lang['cstat_significant_colors'] = 'İlişkili renkler';
52$lang['cstat_search'] = 'Ara';
53$lang['cstat_search_by_color'] = 'Renk ile ara';
54$lang['cstat_small_colortable'] = 'Dar aralık';
55$lang['cstat_stat'] = 'İstatistik';
56$lang['cstat_stat_and_search'] = 'İstatistik & Araştırma';
57$lang['cstat_statistics'] = 'İstatistiki analiz';
58$lang['cstat_quality_high'] = 'Yüksel';
59$lang['cstat_quality_highest'] = 'Çok yüksek';
60$lang['cstat_quality_level'] = 'Kalite';
61$lang['cstat_quality_low'] = 'Düşük';
62$lang['cstat_quality_lowest'] = 'Çok düşük';
63$lang['cstat_quality_normal'] = 'Normal';
64$lang['cstat_quality_of_analyze'] = 'Kalite analizi';
65$lang['cstat_release'] = 'v';
66$lang['cstat_save_config'] = 'Yapılandırma kaydedildi';
67$lang['cstat_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d imaj analiz edildi';
68$lang['cstat_numberOfNotAnalyzedPictures'] = '%d imaj henüz analiz edilmedi';
69$lang['cstat_numberOfPicturesInError'] = '%d imaj analiz edilemedi (işleme hatası)';
70$lang['cstat_number_of_colors_used'] = 'Kullanılan renk sayısı:';
71$lang['cstat_ok'] = 'Tamam';
72$lang['cstat_operator_and'] = 'Seçilen tüm renkler resimde bulunmalıdır';
73$lang['cstat_percent_min_significant'] = 'Arama sırasında bir imaj ile ilgili dikkate alınacak renk varlığı:';
74$lang['cstat_need_to_analyze'] = 'Referans renge sahip olmak için, galeride doğrudan analiz yürütmek gereklidir:';
75$lang['cstat_operator_or'] = 'Seçilen renklerden en az biri resimlerde bulunmalıdır';
76$lang['cstat_analyze_caddie_add_pictures'] = 'Analiz, sepetteki tüm imajlara odaklanır ve mevcut depoya ekleme yapar';
77$lang['cstat_analyze_not_analyzed_pictures'] = 'Analiz, hiç işlem görmeyen imajlara odaklanır ve mevcut depoya ekleme yapar';
78$lang['cstat_analyze_caddie_replace_pictures'] = 'Analiz, sepetteki tüm imajlara odaklanır ve mevcut depoyu değiştirir';
79$lang['cstat_analyze_all_pictures'] = 'Analiz, galerideki tüm imajları içerir ve mevcut depoyu değiştirir';
80$lang['cstat_display_colors_on_image'] = 'İmaj ile ilişkili renkleri gör';
81$lang['cstat_gpc_not_up_to_date'] = '<i>Grum Plugin Classes</i> sürüm %s eklentisi gerektirir.
82Aslında %s sürümü yüklenmiştir : <i>Grum Plugin Classes eklentisi</i> yükseltme için teşekkürler.';
83$lang['cstat_warning_on_analyze_2'] = 'Bu tip kullanım bazı sunucular tarafından cezalandırılabilir.';
84$lang['cstat_status_of_database'] = 'Deponun durumu';
85$lang['cstat_update_color_database'] = 'Renk deposunu güncelle';
86$lang['cstat_updating_database'] = 'Depoyu güncelle';
87$lang['cstat_operator_not'] = 'Seçilen renklerin hiçbiri imajda bulunmuyor';
88$lang['cstat_sample_color_associated'] = 'İlişkilendirilmiş aralığın renkleri:';
89$lang['cstat_step_1'] = 'Referans renginin seçimi';
90$lang['cstat_estimated_time_all_pictures'] = 'Tüm imajlar için tahmini süre';
91$lang['cstat_estimated_time_one_picture'] = 'Bir imaj için tahmini süre';
92$lang['cstat_gallery_display_colors'] = 'İmajın renklerini görüntüle';
93$lang['cstat_gallery_integration'] = 'Galeri entegrasyonu';
94$lang['cstat_do_benchmark'] = 'Sunucu performansına bağlı olarak, galerideki imajların analizi aşağı yukarı uzun sürebilir.<br>
95Kaliteden ödün vererek işlemi daha hızlandırmak yada tam tersine, kaliteye odaklanarak işlemin uzun sürmesi sağlamak adına eklenti ayarlanabilir.<br>
96Ölçüm verilen zamandaki verinin işlem performansını yansıtır ve sunucu yüküne göre değişiklik gösterir: İşlemin tahmini zamanı sadece bir göstergedir ve mevcut kaynaklara bağlı olarak değişir.';
97$lang['cstat_NumOfPixels_help'] = 'Tespit edilen renk için piksel sayısını gösterir.<br> Yüzde değeri analiz edilen piksel sayısına bağlıdır ve tüm fotoğraflarda tutulan alanı temsil eder.';
98$lang['cstat_NumOfImages_help'] = 'Hangi renklerin bulunduğu imaj sayısını gösterir.<br> Yüzde değeri analiz edilen imaj sayısına bağlıdır.';
99$lang['cstat_warning_on_analyze_1'] = 'Direk analiz süreci ile havuzun oluşturulması, analiz için seçilen fotoğrafların sayısına bağlı olarak; uzun sürebilir (bir kaç dakikalık işleme kadar), sunucunun kaynaklarını zorlayabilir.';
100$lang['cstat_step_1_help'] = 'Eklenti tarafından yapılan analiz, bir imajda bulunan her renk için tanımlanan renk aralığı ile bağlantılı bir karşılaştırma yapar.
101Eklentiyi kullanmadan önce hangi aralıkta çalışılacağının belirlenmesi gereklidir.
102
103İki aralık önerilmektedir:';
104$lang['cstat_help_small_color_table'] = 'Sınırlı aralıktaki renklerle çalışma, referans ton azınlığı olasılığını yükseltir.
105
106Buna karşılık, gölgelerin değişkenliği azdır, belirli bir renk arandığında sonuçların ilişkisi oldukça gerçekçi olabilir.';
107$lang['cstat_help_large_color_table'] = 'Geniş bir renk yelpazesinde çalışma, verilen bir renk için artan sayıda sınıf verir. Bu, bir renk dizisinde daha kesin sorgulama avantajı sağladığı gibi daha makul sonuç alınmasını sağlar.
108
109Buna karşılık, ağırlıklı olarak mevcut bir veya iki tonları ile bir görüntü, bu sonuçlardan nüansları varyasyonu büyük ölçüde azınlıktaki referans rengi olasılığını azalacaktır.';
110?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.