source: extensions/Comments_Access_Manager/language/sk_SK/help.lang.php @ 16366

Last change on this file since 16366 was 16366, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[comments_access_manager] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
File size: 4.2 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['CM_CommentsValidationOffTitle_d'] = 'Aktivácia tejto voľby sa zobrazí tu pre rozšírené nastavenie.';
24$lang['CM_CommentsValidationOffTitle'] = '&quot;Overenie&quot; pre komentáre je vypnuté';
25$lang['CM_GroupCommTitle_d'] = 'Táto voľba umožní určitej skupine používateľov písať komentáre aj keď je v galérii zakázané vkladať komentáre pre všetkých.
26<br><br>
27Východzie, keď je voľba <b>&quot;komentárov pre všetkých&quot;</b> vypnutá, len registrovaní používatelia môžu vkladať komentáre. S touto voľbou môžete obmedziť aj registrovaných používateľov určením len určitej skupiny, keď len títo členovia danej skupiny budú môcť vkladať svoje komentáre.';
28$lang['CM_GroupCommTitle'] = 'Povoliť komentáre skupine Vašich používateľov';
29$lang['CM_ValidComm2Title_d'] = 'Táto voľba Vám umožní definovať skupinu používateľov, ktorých komentáre nebudú podliehať overeniu správcom, ak bude galéria nastavená na <u>povoliť komentáre všetkým</u> ale  overene komentára administrátorom bude požadované.
30<br><br>
31Východzí stav, pokiaľ sú <b>&quot;komentáre pre všetkých&quot;</b> a overenie komentára adminom zapnuté, komentáre všetkých registrovaných používateľov sú predmetom ďalšieho overenia administrátorom webu predtým, ako sú zobrazené v galérii. S týmto nastavením môžete povoliť členom skupiny podľa Vašeho výberu publikovať, bez nutnosti overenia komentára správcom aj keď je požadovaná.';
32$lang['CM_ValidCommTitle_d'] = 'Táto voľba umožní určiť skupinu používateľov, ktorí pre vloženie komntára nebudú musieť mať overenie od administrátora, pokiaľ je galéria nastavená na <u>Nepovoliť komentáre nikomu</u> a pokiaľ je overenie komentára správcom požadované.
33<br><br>
34Východzí stav, pokiaľ sú <b>&quot;komentáre pre všetkých&quot;</b> vypnuté a overenie komentára je zapnuté, komentáre všetkých registrovaných používateľov sú predmetom ďalšieho overenia administrátorom webu predtým, ako sú zobrazené v galérii. S týmto nastavením môžete povoliť členom skupiny podľa Vašeho výberu publikovať, bez nutnosti ďalšieho overenia.';
35$lang['CM_ValidCommTitle'] = 'Povoliť vkladať komentáre bez overenia administrátorom';
36$lang['CM_commentTitle_d'] = 'Pokiaľ sú <b>&quot;Komentáre pre všetkých&quot;</b> zapnuté (oprávňujú neregistrovaným návštevníkom vkladať komentáre), táto voľba si vyžiada od neregistrovaných návštevníkov vložiť prezývku, aby bol komentár prijatý.';
37$lang['CM_commentTitle'] = 'Povinná prezývka pre komentáre neregistrovaných používateľov';
38?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.