source: extensions/ConcoursPhoto/language/lv_LV/help/plugin.lang.php @ 11620

Last change on this file since 11620 was 11620, checked in by ddtddt, 10 years ago

[extensions] - ConcoursPhoto - add help lv_LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone

File size: 2.7 KB
Line 
1<?php
2
3
4$lang['ConcoursPhoto_Fonctionality'] = 'ConcoursPhoto spraudnis Funkcionalitātes (Functionnalities)';
5$lang['CC_Function'] = 'Iestatīt jūsu foto konkursu foto galerijām';
6$lang['CC_hlp_1_1'] = 'Pievienot konkursam esošos albūmus/kategorijas';
7$lang['CC_hlp_1_2'] = 'Automātisks konkursa sākums un beigas';
8$lang['CC_hlp_1_3'] = 'Saglabāt lietotāju datus';
9$lang['CC_hlp_1_4'] = 'Pārvaldīt katra konkursa kritērijus un apakškritērijus';
10$lang['CC_hlp_1_5'] = 'Ģenerēt rezultātus + CSV eksportu';
11$lang['CC_hlp_1_6'] = '';
12
13$lang['CC_Usage'] = 'Spraudņa lietošana';
14
15$lang['CC_Create_step1'] = 'Konkursa izveide – Posms 1';
16$lang['CC_Create_step2'] = 'Konkursa izveide -  Posms 2';
17$lang['CC_usage'] = 'Lietošana (lietotāji)';
18$lang['CC_result'] = 'Ģenerēt rezultātus';
19
20
21$lang['CC_hlp_C1_1'] = 'Izveidot konkursu aizpildot datus: Nosaukums, Apraksts';
22$lang['CC_hlp_C1_2'] = 'pēc tam atļauj balsošanu konkursā. Ja nekas nav atlasīts ==> atļauja dota visiem lietotājiem';
23$lang['CC_hlp_C1_3'] = '<i>Iespēja atļaut balsot Vieslietotājiem uzklikšķinot uz opcijas</i>';
24$lang['CC_hlp_C1_4'] = 'Aizpilda sākuma un beigu datumu un stundu. Tas dod iespēju sākt un beigt konkursu automātiski';
25$lang['CC_hlp_C1_5'] = 'Izvēlieties rezultāta metodi: Summa vai vidējais';
26$lang['CC_hlp_C1_6'] = 'Tad atlasiet kategoriju, kur konkurss ir aktīvs';
27
28$lang['CC_hlp_C2_1'] = 'Pēc 1.Posma iespējams modificēt konkursa kritērijus';
29$lang['CC_hlp_C2_2'] = 'Pēc noklusējuma, noklusējuma kritēriji tiek pievienoti esošajam konkursam. Pēc tam ir iespējams kritērijus pievienot/modificēt/dzēst.';
30$lang['CC_hlp_C2_3'] = 'Kritēriji un apakškritēriji ietver sevī nosaukumu, aprakstu, minimālās un maksimālās vērtības un koeficientu';
31$lang['CC_hlp_C2_4'] = 'Remarka : Kritērijiem, kuriem ir apakškritēriji nav min. un max. vērtības. Vērtības tiek aprēķinātas izmantojot apakškritēriju summas';
32
33$lang['CC_hlp_C3_1'] = 'Lietotājiem konkurss ir aktīvs tikai noteiktajos datumos';
34$lang['CC_hlp_C3_2'] = 'Lietotājs var balsot arī par foto konkursā';
35$lang['CC_hlp_C3_3'] = 'balsojums tiek saglabāts un to līdz konkursa beigām iespējams izmainīt';
36$lang['CC_hlp_C3_4'] = 'Kad konkurss ir slēgts, lietotājs vairs nevar balsot. Konkursa laikā (administratora lapā) iespējams pārbaudīt (auditēt) konkursa rezultātus.';
37
38$lang['CC_hlp_C4_1'] = 'Kad konkurss ir slēgts, (administratora lapā) iespējams ģenerēt konkursa rezultātus';
39$lang['CC_hlp_C4_2'] = 'Kad ir ģenerēts rezultāts, lietotāji var iepazīties ar rezultātu lapu (īpašā lapa)';
40$lang['CC_hlp_C4_3'] = 'Administratora lapā iespējama eksporta funkcija uz  CSF failu';
41$lang['CC_hlp_C4_4']          = '';
42
43
44?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.