source: extensions/ContactForm/language/ca_ES/plugin.lang.php @ 14466

Last change on this file since 14466 was 14466, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[contactform] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:executable set to *
File size: 5.1 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Add text above'] = 'Afegir el text per sobre';
24$lang['Add text below'] = 'Afegir el text per sota';
25$lang['Add text to the contact form'] = 'Afegir text al formulari de contacte';
26$lang['cf_active'] = 'Correu electrònic actiu';
27$lang['cf_config_desc'] = 'Configuració general del complement';
28$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Configuració desada però amb errors';
29$lang['cf_config_saved'] = 'Configuració desada correctament';
30$lang['cf_config'] = 'Configuració';
31$lang['cf_delay_not_integer'] = 'El retard ha de ser un nombre enter';
32$lang['cf_emails_desc'] = 'Gestió de destinacions dels missatges de correu electrònic';
33$lang['cf_emails'] = 'Correus electrònics';
34$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Error a l\'enviar el correu electrònic';
35$lang['cf_form_error'] = 'Dades no vàlides';
36$lang['cf_from_mail'] = 'Correu electrònic';
37$lang['cf_from_name_error'] = 'Si us plau, introdueix un nom';
38$lang['cf_from_name'] = 'Nom';
39$lang['cf_guest_allowed'] = 'Permetre que els convidats vegin el formulari';
40$lang['cf_hide'] = 'Ocultar';
41$lang['cf_label_config'] = 'Configuració general';
42$lang['cf_label_mail'] = 'Configuració del correu electrònic';
43$lang['cf_length_not_integer'] = 'La mida ha de ser un nombre enter';
44$lang['cf_link_error'] = 'La variable no pot contenir espais';
45$lang['cf_mail_format_error'] = 'adreça electrònica ha de ser xxx@yyy.eee (exemple: jack@altern.org)';
46$lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix de l\'assumpte del correu electrònic enviat';
47$lang['cf_mandatory_mail'] = 'El correu electrònic és obligatori';
48$lang['cf_mandatory_name'] = 'El nom és obligatori';
49$lang['cf_menu_link'] = 'Afegeix un enllaç al menú';
50$lang['cf_message_error'] = 'Si us plau, escribiu el missatge';
51$lang['cf_message'] = 'Missatge';
52$lang['cf_no_mail'] = 'No hi ha cap adreça de correu electrònic disponible';
53$lang['cf_no_unlink'] = 'La funció \'desenllaçar\' no està disponible ...';
54$lang['cf_plugin_name'] = 'Formulari de contacte';
55$lang['cf_redirect_delay'] = 'Pausar el retard de la redirecció';
56$lang['cf_refresh'] = 'Generar llista d\'adreces de correu electrònic';
57$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'El correu electrònic s\'ha enviat correctament';
58$lang['cf_separator_length'] = 'Mida de la barra';
59$lang['cf_separator'] = 'Caràcter(s) utilitzat per definir una barra de separació en el correu electrònic en format de text';
60$lang['cf_subject_error'] = 'Si us plau, introdueix l\'assumpte';
61$lang['cf_subject'] = 'Assumpte';
62$lang['cf_submit'] = 'Enviar';
63$lang['cf_tab_config'] = 'Configuració';
64$lang['cf_tab_emails'] = 'Correus electrònics';
65$lang['cf_tab_persoform'] = 'Afegeix formulari de text';
66$lang['cf_unlink_errors'] = 'S\'ha produït un error durant l\'eliminació d\'arxius';
67$lang['cf_validate'] = 'Enviar';
68$lang['contact_form_debug'] = 'Visualitzar informació de depuració';
69$lang['contact_form_link'] = 'Contactar amb el webmaster';
70$lang['contact_form_title'] = 'Formulari de contacte';
71$lang['contact_form'] = 'Contacte';
72$lang['contact_redirect_title'] = 'Enviar missatge d\'estat';
73$lang['if plugin ExtendedDescription is actif, you can use tags [lang]'] = 'si el complement ExtendedDescription és actiu, pots utilitzar les etiquetes [idioma]';
74$lang['title_send_mail'] = 'Hi ha un comentari al web';
75$lang['use tag < div id="persoformbottom" > to customize your personal text'] = 'fer servir l\'etiqueta <div id="persoformbottom"> per personalitzar un text';
76$lang['use tag < div id="persoformtop" > to customize your personal text'] = 'fer servir l\'etiqueta <div id = "persoformtop"> per personalitzar un text';
77?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.