source: extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 14779

Last change on this file since 14779 was 14779, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - ContactForm - delete global $lang; for compatibilité Lexiglot

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 3.1 KB
Line 
1<?php
2if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
3
4$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontaktní formulář';
5$lang['contact_form_debug'] = 'Zobrazí případně chyby k odladění';
6
7// ==================================================================
8// Default values if not configured
9$lang['contact_form_title'] = 'Kontaktní formulář';
10$lang['contact_form'] = 'Kontakt';
11$lang['contact_form_link'] = 'Kontakt správce webu';
12
13// ==================================================================
14// Redirect page
15$lang['contact_redirect_title'] = 'Stav odesílané zprávy';
16
17// ==================================================================
18// Menubar block
19$lang['cf_from_name'] = 'Vaše jméno';
20$lang['cf_from_mail'] = 'Váš e-mail';
21$lang['cf_subject'] = 'Předmět';
22$lang['cf_message'] = 'Zpráva';
23$lang['cf_submit'] = 'Odeslat';
24$lang['title_send_mail'] = 'Komentář na webu';
25
26// ==================================================================
27// Messages
28$lang['cf_from_name_error'] = 'Prosím zadejte Vaše jméno';
29$lang['cf_mail_format_error'] = 'E-mail musí být ve formátu xxx@yyy.eee (například : novak@seznam.cz)';
30$lang['cf_subject_error'] = 'Prosím zadejte předmět zprávy';
31$lang['cf_message_error'] = 'Prosím zadejte zprávu';
32$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Nastala chyba při odeslání zprávy';
33$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-mail odeslán';
34$lang['cf_form_error'] = 'Nesprávná data';
35$lang['cf_no_unlink'] = 'Funkce \'unlink\' není k dispozici...';
36$lang['cf_unlink_errors'] = 'Chyba nastala při mazání souboru';
37$lang['cf_config_saved'] = 'Konfigurace uložena';
38$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfigurace uložena s chybami';
39$lang['cf_length_not_integer'] = 'Velikost musí být celé číslo';
40$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Zpoždění musí být celé číslo';
41$lang['cf_link_error'] = 'Proměnná ne\může obsahovat mezery';
42$lang['cf_hide'] = 'Skrýt';
43
44// ==================================================================
45// Admin page
46$lang['cf_validate'] = 'Potvrdit';
47// Configuration tab
48$lang['cf_tab_config'] = 'Konfigurace';
49$lang['cf_config'] = 'Konfigurace';
50$lang['cf_config_desc'] = 'Hlavní konfigurace pluginu';
51$lang['cf_label_config'] = 'Hlavní konfigurace';
52$lang['cf_label_mail'] = 'E-mail konfigurace';
53$lang['cf_menu_link'] = 'Vložit odkaz do menu';
54$lang['cf_guest_allowed'] = 'Povol návštěvníkům vidět formulář';
55$lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix pro předmět zpráv';
56$lang['cf_separator'] = 'Znak(y) sloužící k definování oddělení polí v e-mailu v textovém formátu';
57$lang['cf_separator_length'] = 'Velikost pole';
58$lang['cf_mandatory_name'] = 'Jméno je povinné';
59$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-mail addresa je povinná';
60$lang['cf_redirect_delay'] = 'Zpoždění přesměrování';
61// Emails tab
62$lang['cf_tab_emails'] = 'E-maily';
63$lang['cf_emails'] = 'E-maily';
64$lang['cf_emails_desc'] = 'Řízení cílové destinace e-mailů ';
65$lang['cf_active'] = 'Aktivuj e-mail';
66$lang['cf_no_mail'] = 'Žádná mail adresa k dispozici';
67$lang['cf_refresh'] = 'Regenerate e-mail list address';
68?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.