source: extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 18497

Last change on this file since 18497 was 18497, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[contactform] Update cs_CZ, thanks to : sichr

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24$lang['Your name'] = 'Vaše jméno';
25$lang['Your e-mail'] = 'Váš e-mail';
26$lang['Subject'] = 'Předmět';
27$lang['Message'] = 'Zpráva';
28$lang['General configuration'] = 'Hlavní konfigurace';
29$lang['Add link in menu'] = 'Vložit odkaz do menu';
30$lang['Allow guests to see the form'] = 'Povol návštěvníkům vidět formulář';
31$lang['E-mail address is mandatory'] = 'E-mail addresa je povinná';
32$lang['Name is mandatory'] = 'Jméno je povinné';
33$lang['E-mail configuration'] = 'E-mail konfigurace';
34$lang['Text before the contact form'] = 'Text před kontaktním formulářem';
35$lang['Text after the contact form'] = 'Text za kontaktním formulářem';
36$lang['E-mail sent successfully'] = 'E-mail odeslán';
37$lang['Please enter a name'] = 'Prosím zadejte Vaše jméno';
38$lang['Please enter a subject'] = 'Prosím zadejte předmět zprávy';
39$lang['Please enter a message'] = 'Prosím zadejte zprávu';
40$lang['Error while sending e-mail'] = 'Nastala chyba při odeslání zprávy';
41$lang['%s must not be more than %d characters long'] = '%s nesmí být delší než %d znaků';
42$lang['+ Add an email'] = '+ Přidat email';
43$lang['Active'] = 'Aktivní';
44$lang['Default e-mail subject'] = 'Základní předmět e-mailu';
45$lang['E-mail format :'] = 'Formát e-mailu';
46$lang['No active email address'] = 'Žádná kativní emailová adresa';
47$lang['Plain text'] = 'Prostý text';
48$lang['Please enter an e-mail'] = 'Prosím, vložte e-mail';
49$lang['Prefix of the sent e-mail subject'] = 'Předpona poslaného e-mail předmětu';
50$lang['you can use "%gallery_title%"'] = 'můžete použít "%gallery_title%"';
51$lang['%s must not be less than %d characters long'] = '%s nesmí být kratší než %d znaků';
52$lang['+ Add a category'] = '+ přidat kategorii';
53$lang['Category'] = 'Kategorie';
54$lang['Please choose a category'] = 'Vyberte prosím kategorii';
55$lang['Redirect after sending email (optional)'] = 'Přesměrovat po odeslání mailu (volitelné)';
56$lang['can be translated with LocalFiles Editor plugin'] = 'může být přeloženo pomocí pluginu LocalFiles Editor';
57$lang['Each category is displayed as a distinct "service" on the contact form (example: "Technical", "Commercial", "General question"). Using categories is not mandatory.'] = 'Každá kategorie se na kontaktním formuláři zobrazí jako samostatná "služba" (příklad: "Technické", "Obchodní", "Obecný dotaz"). Použití kategorií není povinné.';
58$lang['Tip'] = 'Tip';
59?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.