source: extensions/ContactForm/language/no_NO/plugin.lang.php @ 15301

Last change on this file since 15301 was 15301, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[contactform] Update no_NO, thanks to : abbamust

File size: 3.2 KB
Line 
1<?php
2if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
3
4$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontakt Skjema';
5$lang['contact_form_debug'] = 'Vis testkjørings informasjon';
6
7// ==================================================================
8// Default values if not configured
9$lang['contact_form_title'] = 'Kontakt skjema';
10$lang['contact_form'] = 'Kontakt';
11$lang['contact_form_link'] = 'Kontakt webmaster';
12
13// ==================================================================
14// Redirect page
15$lang['contact_redirect_title'] = 'Send beskjed status';
16
17// ==================================================================
18// Menubar block
19$lang['cf_from_name'] = 'Ditt navn';
20$lang['cf_from_mail'] = 'Din e-mail';
21$lang['cf_subject'] = 'Emne';
22$lang['cf_message'] = 'Beskjed';
23$lang['cf_submit'] = 'Send';
24$lang['title_send_mail'] = 'En kommentar til siden';
25
26// ==================================================================
27// Messages
28$lang['cf_from_name_error'] = 'Vennligst fyll inn navn';
29$lang['cf_mail_format_error'] = 'mail addresse må være tilsvarende xxx@yyy.eee (eksempel : jack@altern.org)';
30$lang['cf_subject_error'] = 'Vennligst fyll inn emne';
31$lang['cf_message_error'] = 'Vennligst fyll inn en beskjed';
32$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Feil ved sending av e-mail';
33$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-mail ble sendt';
34$lang['cf_form_error'] = 'Invalide data';
35$lang['cf_no_unlink'] = 'Funksjonen \'fjern link\' ikke tilgjengelig...';
36$lang['cf_unlink_errors'] = 'En feil oppstod ved sletting av filer';
37$lang['cf_config_saved'] = 'Konfigurasjon lagret';
38$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfigurasjon lagret med feil';
39$lang['cf_length_not_integer'] = 'Størrelse må være en variabel';
40$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Forsinkelse må være en variabel';
41$lang['cf_link_error'] = 'Variabler kan\kan ikke inneholde mellomrom';
42$lang['cf_hide'] = 'Hide';
43
44// ==================================================================
45// Admin page
46$lang['cf_validate'] = 'Lagre';
47// Configuration tab
48$lang['cf_tab_config'] = 'Konfigurasjon';
49$lang['cf_config'] = 'Konfigurasjon';
50$lang['cf_config_desc'] = 'Pluggin hoved konfigurasjon';
51$lang['cf_label_config'] = 'Generell konfigurasjon';
52$lang['cf_label_mail'] = 'E-mail konfigurasjon';
53$lang['cf_menu_link'] = 'Legg til link i menyen';
54$lang['cf_guest_allowed'] = 'La gjester se dette skjemaet';
55$lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefikset til den sendte e-mail´ens emne';
56$lang['cf_separator'] = 'Karakterer brukt til å definere en mellomroms linje i e-mailen i tekst format';
57$lang['cf_separator_length'] = 'Størrelse på mellomrommet';
58$lang['cf_mandatory_name'] = 'Navn er påkrevd';
59$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-mail addresse er påkrevd';
60$lang['cf_redirect_delay'] = 'Sett forsinkelsen ved videresending på pause';
61// Emails tab
62$lang['cf_tab_emails'] = 'E-mailer';
63$lang['cf_emails'] = 'E-mail';
64$lang['cf_emails_desc'] = 'mål for e-mail behandling';
65$lang['cf_active'] = 'Aktive e-mail';
66$lang['cf_no_mail'] = 'INgen e-mail addresse tilgjengelig';
67$lang['cf_refresh'] = 'Oppdater e-mail adresse liste';
68$lang['Text after the contact form'] = 'Tekst etter kontaktskjema';
69$lang['Text before the contact form'] = 'Tekst før kontaktskjema';
70$lang['cf_tab_persoform'] = 'Legg til valgfri tekst';
71?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.