source: extensions/Crop_Image/language/pl_PL/description.txt @ 22997

Last change on this file since 22997 was 22997, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[crop_image] Add pl_PL, thanks to : K.S.

  • Property svn:executable set to *
File size: 124 bytes
Line 
1Umożliwia kadrowanie obrazów już przesłanych do galerii. Kadrowania nie można cofnąć, trzeba od nowa wgrać zdjęcie.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.