source: extensions/Download_Multi/language/hu_HU/plugin.lang.php @ 12112

Last change on this file since 12112 was 12112, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[Download Multi] Update Magyar [HU], thanks to : samli

File size: 6.0 KB
Line 
1// +-----------------------------------------------------------------------+
2// | Mod Name : Download_multi                                             |
3// | Mod Version : 0.9-1.3                                                 |
4// | Mod Orignal author: Tboris                                            |
5// | Mod Second author : Cestlodovic                                       |
6// | Mod Version author : FlipFlip <flipflip@free.fr>                      |
7// | Mod description :                                                     |
8// | Ce module est base sur le module existant pour le telechargement,     |
9// | cette version permet le telechargement sur plusieurs pages.           |
10// +-----------------------------------------------------------------------+
11// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
12// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
13// | the Free Software Foundation                                          |
14// |                                                                       |
15// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
16// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
17// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
18// | General Public License for more details.                              |
19// |                                                                       |
20// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
21// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
22// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
23// | USA.                                                                  |
24// +-----------------------------------------------------------------------+
25
26$lang['dl_select_all'] = 'Összes kijelölése';
27$lang['dl_start'] = 'Kosár letöltése';
28$lang['dl_preview'] = 'Kosár megtekintése';
29$lang['dl_uncheck'] = 'Összes kijelölés törlése';
30$lang['dl_select'] = 'Kijelölteket a kosárba';
31$lang['dl_title'] = 'Képek letöltése';
32$lang['dl_thumbnail'] = 'Bélyegképek letöltése';
33$lang['dl_normal'] = 'Normál képek letöltése';
34$lang['dl_high'] = 'Nagy felbontású képek letöltése';
35$lang['dl_legend_select'] = 'Képek kiválasztása';
36$lang['dl_message_cart'] = '%s kép a kosárba';
37$lang['dl_trash'] = 'Kosár ürítése';
38$lang['dl_archive'] = 'Archívum megtekintése';
39$lang['dl_choice_image'] = 'Legalább egy képet ki kell jelölni.';
40$lang['dl_dir_zip'] = 'Könyvtár létrehozása nem lehetséges';
41$lang['dl_title_erreur'] = 'Hiba';
42$lang['dl_title_telechargement'] = 'Fájlok listája';
43$lang['dl_empty_cart'] = 'Üres kosár';
44$lang['dl_bt_select'] = 'Kijelölés';
45$lang['dl_bt_unselect'] = 'Kijelölés törlése';
46$lang['dl_bt_delete'] = 'Törlés';
47$lang['dl_th_file'] = 'Fájl';
48$lang['dl_th_date'] = 'Létrehozás dátuma';
49$lang['dl_th_action'] = 'Művelet';
50$lang['dl_no_file'] = 'Nincs fájl';
51$lang['dl_prefix_file'] = 'Fájl előtag';
52$lang['dl_prefix_button'] = 'Létrehoz';
53$lang['dl_type_thumbnail'] = 'Bélyegkép';
54$lang['dl_type_normal'] = 'Normál';
55$lang['dl_type_high'] = 'Nagy felbontású';
56$lang['dl_cart'] = 'Kosár';
57$lang['dl_no_download_title'] = 'A következő képeket nem lehet letölteni nagy felbontásban';
58$lang['dl_no_download_high'] = ' nem érhető el nagy felbontásban';
59$lang['dl_no_download_http'] = ' nem érhető el letöltés';
60$lang['dl_no_file'] = 'Nincsenek letölthető fájlok.';
61
62/* ----------- Administration ------------ */
63$lang['dl_title'] = 'Download Multi';
64$lang['dl_title_config'] = 'Download Multi beállítások';
65$lang['dl_zip_active_comment'] = 'Megjegyzések aktiválása a zip fájlban. <br /><i>A free.fr nem működik</i>';
66$lang['dl_zip_comment'] = 'A megjegyzés megjelenik a zip fájlban';
67$lang['dl_group_id'] = 'Letöltésre jogosult csoportok. Több csoport kijelölése <i>ctrl</i> használatával.';
68$lang['dl_max_size'] = 'Archívum maximális mérete (bájtban)';
69$lang['dl_zip_prefix'] = 'Zip fájlok alapértelmezett előtagja';
70$lang['dl_zip_prefix_car'] = 'Az <i> alapértelmezett letölthető zip fájl neve </ i> előtag mező csak ékezetek nélküli betűket és számokat tartalmazhat.';
71$lang['dl_zip_dir_prefix'] = 'Kibontás során használandó előtag-könyvtár';
72$lang['dl_zip_dir_prefix_car'] = 'A <i>kibontáskor használandó könyvtár neve</i> mező csak ékezetek nélküli betűket és számokat tartalmazhat.';
73$lang['dl_backup_config'] = 'Download Multi konfiguráció mentése sikeres';
74$lang['dl_converter'] = 'Konverter';
75$lang['dl_zip_pattern_name'] = 'A rekord létrehozásakor az archívum nevébe beilleszthető a dátum [date] YYYYMMDD formátumba vagy generálható egy szám [rand] segítségével';
76$lang['dl_select_dl'] = 'Letöltés alapértelmezett típusa';
77
78$lang['dl_error_group_id'] = 'Ki kell jelölni a letöltésre jogosult csoportokat';
79$lang['dl_error_file_size'] = 'Meg kell határozni az archívum maximális méretét';
80$lang['dl_error_file_size_car'] = 'Az <i>archívum maximális mérete</i> mező csak számokat tartalmazhat.';
81$lang['dl_zip_pattern_name_car'] = 'Az <i>archívum neve</i> mező csak ékezetek nélküli betűket és számokat tartalmazhat (vagy [date] ill. [rand]).';
82$lang['dl_error_pattern_name'] = 'Az <i>archívum neve</i> mező nem lehet üres.';
83
84$lang['dl_title_information'] = 'Konfigurációs adatok';
85$lang['dl_class_zip'] = 'Alkalmazás : ';
86?>
87$lang['dl_class_exist'] = 'A galéria megfelelő működéséhez a kiszolgálón használni kell a ZipArchive PHP osztályt, aktiválásához lépjen kapcsolatba az ISP  kiszolgálóval.';
88$lang['dl_create_category'] = 'Kategória szerkezet ismételt létrehozása a generált archívumba';
89$lang['dl_install_ok'] = 'Sikeres telepítés';
90$lang['dl_mysql_version'] = 'MySQL verzió nem kompatibilis. Szükséges minimális verzió 4.1';
91$lang['dl_php_version'] = 'A PHP 5-nél alacsonyabb, a telepítés nem lehetséges.';
92?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.