source: extensions/ExtendedDescription/language/da_DK/help.html @ 17135

Last change on this file since 17135 was 17135, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[extended_description] Update da_DK, thanks to : thomas1956

  • Property svn:executable set to *
File size: 5.7 KB
Line 
1Udvidet beskrivelse »en_UK engelsk [UK] Vis normal
2Fil indhold
3
4<h2>Udvidet Beskrivelse</h2>
5
6<h3>Multisprogede beskrivelser</h3>
7
8<p>Multisprogede beskrivelser er placeret mellem [lang=xx] og [/lang] tags, hvor xx er sprogkoden (for eksempel en, es, fr). Der er også 2 specielle sprog: [lang=standard] og [lang=alle]</p>
9
10<ul>
11  <li><b>Eksempel</b>:<br>
12  <br>
13<code>[lang=standard] standard beskrivelse [/lang]<br>
14[Lang=da] beskrivelse på engelsk [/lang]<br>
15[Lang = de] Deutsche Beschreibung [/lang] </code>
16</Li>
17</Ul>
18
19<p>standard beskrivelse vil blive anvendt, hvis beskrivelse ikke er tilgængelig i den tilsluttede brugeren valgte sprog.
20Hvis [lang=standard] ikke eksisterer, noget uden for de [Lang] tags, vil blive betragtet som standard beskrivelsen. </P>
21
22<p><u>Special sprog <i>alle</i></u>: noget inde i [lang=alle] vil blive medtaget i beskrivelsen, anywhat den tilsluttede brugerdefinerede sprog er.
23Dette er først og fremmest nyttigt at inkludere HTML/JavaScript-kode inde i en beskrivelse.</P>
24
25<h3>Udvidet beskrivelser</h3>
26
27<p>uddybende beskrivelse tags gør det muligt at have en kort beskrivelse for albummet uden for albummet,
28en længere beskrivelse af albummet inde i albummet siden,
29eller endda 2 forskellige beskrivelser i albummet siden.</p>
30
31<p>tag &lt;!--mere--&gt; tilføjer tekst til den korte beskrivelse<br>.
32tag &lt;!--komplet--&gt;. lade brugeren har 2 forskellige beskrivelser<br>
33tag <- op-ned--&gt; lade brugeren har en top og en bund beskrivelse</p>.
34
35<ul>
36  <li><b> tag &lt;!--mere--&gt; </b></li>
37</Ul>
38<code>kort beskrivelse &lt;!--mere--&gt; lang beskrivelse</code>
39<p>Kun den korte beskrivelse vises uden for albummet. På albummet siden, vil du se kort beskrivelse + lang beskrivelse.</P>
40
41<ul>
42  <li><b> tag &lt;!--komplet--&gt;</b></li>
43</Ul>
44<code>kort beskrivelse &lt;!--komplet--&gt; lang beskrivelse</code>
45<p> Kun den korte beskrivelse vises uden for albummet. På albummet siden, vil du kun se den lange beskrivelse, så du har 2 forskellige beskrivelser.</P>
46
47<ul>
48  <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
49Ul>
50<code>toppen Beskrivelse &lt;!--up-down--&gt; bund beskrivelse</code>
51<p>Kun den øverste beskrivelsen vises uden for albummet. På albummet siden, er den øverste beskrivelsen vises over miniaturerne, er den nederste beskrivelsen vises under de små billeder.</P>
52
53<h3>Indsæt et album eller et billede</h3>
54
55<ul>
56  <li><b>tag [cat=xx]</b></li>
57</Ul>
58<p>tag indsætter et album i beskrivelsen, hvor xx er albummet identifikator.</p>
59
60<ul>
61  <li><b>[photo id=xx album=yy size=M html=yes link=yes]</b></li>
62</ul>
63<p>Dette tag giver mulighed for at indsætte et billede i enhver størrelse med:<br><br>
64- <code>id</code> billedets id<br>
65- <code>album</code> (valgfrit) id for den kategori billedet er placeret i<br>
66- <code>size</code> (valgfrit) størrelse på billedet, vælg imellem <i>{SQ, TH, XXS, S, M, L, XL, XXL}</i><br>
67- <code>html</code> (valgfrit) hvis værdien sættes til <i>no</i> returnerer tag'en kun URL'en for billedet, uden HTML<br>
68- <code>link</code> (valgfrit) hvis værdien sættes til <i>yes</i> bliver billedet forsynet med en link til billedsiden</p>
69
70<ul>
71  <li><b>[random album=yy size=M html=yes link=yes]</b></li>
72</ul>
73<p>Samme funktion som ovenfor, dog vælges billedet tilfældigt fra kategorien <code>album</code></p>
74
75<ul>
76  <li><b>[slider album=xx nb_images=10 random=no list=aa,bb,cc size=M speed=3 title=no effect=fade arrows=yes control=yes elastic=no]</b></li>
77</ul>
78<p>Dette tabgiver mulighed for at indsætte et slideshow (NivoSlider), med (du skal vælge enten <code>album</code> ELLER <code>list</code>):<br><br>
79- <code>album</code> (valgfrit) Kategori hvorfra der vælges billeder<br>
80- <code>nb_images</code> (valgfrit) maks. antal billeder der skal vises i slideshow'et<br>
81- <code>random</code> (valgfrit) vælg tilfældigt blandt billederne i kategorien<br>
82- <code>list</code> (valgfrit) en liste af billed id'er adskilt med kommaer<br>
83- <code>size</code> (valgfrit) størrelse på billeder, vælg imellem <i>{SQ, TH, XXS, S, M, L, XL, XXL}</i><br>
84- <code>speed</code> (valgfrit) hastighed for slideshow (visning af billeder i sekunder)<br>
85- <code>title</code> (valgfrit) vis billedets titel<br>
86- <code>effect</code> (valgfrit) transition effekt (se <a href="http://nivo.dev7studios.com/support/jquery-plugin-usage/">NivoSlider doc</a>)<br>
87- <code>arrows</code> (valgfrit) vis navigations pile<br>
88- <code>control</code> (valgfrit) vis funktioner for kontrol af afvikling af slideshow<br>
89- <code>elastic</code> (valgfrit) tilpas slideshow størrelse til hvert billede</p>
90
91
92<h3>Skjule et album</h3>
93
94<p>Brug tag <b>&lt;!--skjult--&gt;</b>i albummets navn:<br>
95<br>
96- Det vil ikke blive vist i moderselskabet albummet<br>
97- Det forbliver synlig i albummet menu</p>
98
99<h3>Skjul et album i menuen</h3>
100
101<p>Brug tag <b>&lt;!--mb-skjult--&gt;</b> i albummets navn:<br>
102<br>
103- Det vil ikke blive vist i albummet menuen<br>
104- Det forbliver synlig i moderselskabet album</p>
105
106<h3>Skjul et foto</h3>
107
108<p>Brug tag <b>&lt;!--skjult--&gt;</b> i billedet navn:<br>
109<br>
110- Det vil ikke blive vist på thumbnails side<br>
111- Det forbliver synligt inde i albummet</p>
112
113<h3>Omdirigeret album</h3>
114
115<ul>
116  <li><b>[omdirigere http://piwigo.org] </b></li>
117</Ul>
118<p>Indsæt denne kode i et album beskrivelse at omdirigere det til webadressen på dit valg.</p>
119
120<ul>
121  <li><b>[omdirigere img = xx] </b></li>
122</Ul>
123<p>Omdiriger til et billede af dit galleri hvor xx er det billede identifikator, og du kan tilføje albummet identifikator ud for det billede identifikator:. <code> xx.ccc</code></p>
124
125<ul>
126  <li><b>[redirect cat = xx] </b></li>
127</Ul>
128<p>Omdiriger til et album af dit galleri hvor xx albummet identifikator.</p>
129
130<ul>
131  <li><b>[omdirigere search = xx] </b></li>
132</Ul>
133<p>Omdiriger til en søgeside på dit galleri, hvor xx er søgningen identifikator.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.