source: extensions/ExtendedDescription/language/lt_LT/help.lang.html @ 26474

Last change on this file since 26474 was 26474, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[extended_description] Update lt_LT, thanks to : vilisas

  • Property svn:executable set to *
File size: 871 bytes
Line 
1<p>Daugiakalbiai aprašymai rašomi tarp [lang=xx] ir [/lang] žymų, kur xx yra kalbos kodas (pvz.: lt, en, ru). Taip pat yra dvi specialios "kalbos" : [lang=default] ir [lang=all]</p>
2
3<ul>
4  <li><b>Pavyzdys</b>:<br>
5<code>[lang=default] aprašymas pagal nutylėjimą [/lang]<br>
6[lang=en] description in english [/lang]<br>
7[lang=lt] lietuviškas aprašymas [/lang]</code>
8</li>
9</ul>
10
11<p>Aprašymas pagal nutylėjimą bus naudojamas tuomet, kai nebus aprašymo pasirinkta prisijungusio vartotojo kalba.
12Jei [lang=default] neegzistuoja, tai viskas už [lang] žymų bus laikoma aprašymu pagal nutylėjimą.</p>
13
14<p><u>Specliali kalba <i>all</i></u>: viskas, kas yra žymų viduje [lang=all] bus įtraukta į aprašymą, nepriklausomai nuo to, kokia pasirinkta prisijungusio vartotojo kalba.
15Šiuo būdu labai patogu į aprašymą įtraukti HTML/JavaScript kodą.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.