source: extensions/ExtendedDescription/language/sv_SE/help.html @ 9689

Last change on this file since 9689 was 9689, checked in by jonas, 10 years ago
File size: 4.2 KB
Line 
1<h2>Utvidgad beskrivning</h2>
2
3<h3>Flerspråkiga beskrivningar</h3>
4
5<p>Flerspråkiga beskrivningar placeras mellan [lang=xx] och [/lang] tag, där xx är språkkoden (t.ex. EN, ES, FR). Det finns också 2 särskilda språk : [lang=default] och [lang=all]</p>
6
7<ul>
8  <li><b>Exempel</b>:<br>
9  <br>
10<code>[lang=default] standard beskrivning [/lang]<br>
11[lang=sv] beskrivningen på engelska [/lang]<br>
12[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
13</li>
14</ul>
15
16<p>Den förvalda beskrivning ska användas om beskrivningen är inte tillgänglig i den anslutna användaren valda språket.
17om [lang=default] inte finns, något utanför [lang] taggar kommer att betraktas som standard beskrivning.</p>
18
19<p><u>speciella språk <i>alla</i></u>: något inuti [lang=all] kommer att ingå i beskrivningen, 0avsätt vad den anslutna användar definierade språk är.
20Detta är främst användbart att inkludera HTML/JavaScript-kod i en beskrivning.</p>
21
22<h3>Utökade beskrivningar</h3>
23
24<p>Utvidgad beskrivnings taggar gör det möjligt att ha en kort beskrivning för den kategorin utanför kategorin,
25en längre beskrivning för kategorin inuti kategori sidan
26eller till och med 2 separata beskrivningar inne i kategorin sidan.</p>
27
28<p>taggen &lt;!--mer--&gt; lägger till text till den korta beskrivningen.<br>
29taggen &lt;!--Komplett--&gt; låta användaren har 2 tydliga beskrivningar.<br>
30tagggen &lt;!--upp och ned--&gt; låter användaren ha en topp och en botten beskrivning.</p>
31
32<ul>
33  <li><b>taggen &lt;!--mer--&gt;</b></li>
34</ul>
35<code>kort beskrivning &lt;!-Mer--&gt; utökad beskrivning</code>
36<p>Endast den korta beskrivning visas utanför kategorin. På kategori sidan ser du en kort beskrivning + utökade beskrivningen.</p>
37
38<ul>
39  <li><b>taggen &lt;!--komplett--&gt;</b></li>
40</ul>
41<code>kort beskrivning &lt;!--komplett--&gt; komplett beskrivning</code>
42<p>Endast den korta beskrivning visas utanför kategorin. På kategorin sidan, kommer du bara att se den långa beskrivningen, så du har 2 olika beskrivningar.</p>
43
44<ul>
45  <li><b>taggen &lt;!--upp och ned--&gt;</b></li>
46</ul>
47<code>topp beskrivning &lt;!--upp och ned--&gt; nedekants beskrivning</code>
48<p>Endast den översta beskrivning visas utanför kategorin. På kategorin sidan, är toppen beskrivning visas ovanför miniatyrer, är botten beskrivningen visas under miniatyrbilderna.</p>
49
50<h3>Infoga en kategori eller ett foto</h3>
51
52<ul>
53  <li><b>taggen [cat=xx]</b></li>
54</ul>
55<p>taggen infogar en kategori i beskrivningen, där xx är kategorin identifieraren.</p>
56
57<ul>
58  <li><b>taggen [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;namn]</b></li>
59</ul>
60<p>Denna tagg gör det möjligt att infoga en eller flera miniatyr i beskrivningen, med :<br><br>
61- xx på bild ID, du kan lägga till kategorin ID bredvid fotot identitetsbeteckning: <code>xx.ccc</code>.
62<br>
63- yyyy (valfritt): kan ta något värde bland {vänster, höger}.</p>
64- Namn (frivilligt): kan ta något värde bland {namn, Titelnamn}. Om taggade med <i>namn</i> namnet på bilden är visade värdet under miniatyren, med <i>Titelnamn</i>
65
66<h3>Dölja en kategori</h3>
67
68<p>Använd tag<b>&lt;!--dolda--&gt;</b>  i kategori namnet:<br>
69<br>
70 - Det kommer inte att visas i den överordnade kategorin<br>
71 - Det är fortfarande synlig i kategorin menyn</p>
72
73<h3>Dölja en kategori i menyn</h3>
74
75<p>Använd tag<b>&lt;!--mb-dolda--&gt;</b> i kategori namnet:<br>
76<br>
77- Den kommer inte att visas i kategori menyn<br>
78- Den förblir synligt i den överordnade kategorin</p>
79
80<h3>Dölj en bild</h3>
81
82<p>Använd tag <b>&lt;!--dold--&gt;</b> i bildens namn:<br>
83<br>
84- Det kommer inte att visas på miniatyrerna sidan<br>
85- Det är fortfarande synlig i kategorin</p>
86
87<h3>Omdirigerad kategori</h3>
88
89<ul>
90  <li><b>[omdirigering http://piwigo.org]</b></li>
91</ul>
92<p>Sätt denna tagg i en kategori beskrivning styra över dem till webbadressen för ditt val.</p>
93
94<ul>
95  <li><b>[omdirigera img=xx]</b></li>
96</ul>
97<p>Omdirigera till en bild av ditt galleri där xx är fotot identifierare, du kan lägga till kategori ID bredvid fotot identifierare: <code>xx.ccc</code>.</p>
98
99<ul>
100  <li><b>[omdirigera cat=xx]</b></li>
101</ul>
102<p>Omdirigera till en kategori av ditt galleri där xx kategorin id.</p>
103
104<ul>
105  <li><b>[omdirigera sökning=xx]</b></li>
106</ul>
107<p>Omdirigering till en sökning på ditt galleri där xx är sök ID.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.