source: extensions/HistoryIPExcluder/language/uk_UA/plugin.lang.php @ 17454

Last change on this file since 17454 was 17454, checked in by Eric, 8 years ago
  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 4.7 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['HIPE_admin_description1'] = 'Введіть повний IP-адрес або діапазон IP-адрес для виключення (по одному на рядок) в поле нижче. Щоб задати IP-діапазон, використовуйте символ підстановки "%".<br> Приклад: 74.6.1.2 або 74.6.%';
24$lang['HIPE_MemberForIp'] = 'Користувачі з одним IP';
25$lang['HIPE_admin_section1'] = 'Виняток IP-адреси';
26$lang['HIPE_IPnoGuest'] = 'Переклад відсутній';
27$lang['HIPE_IPnoGuest_description'] = 'Переклад відсутній';
28$lang['HIPE_OnlyGuest_description'] = 'Показати IP-адреси, які використовуються тільки гостями та скільки разів вони знаходиться в таблиці історії, відсортовані за кількістю раз';
29$lang['HIPE_IPBlacklisted'] = 'Запобігання реєстрації в галереї виключених IP-адреси (чорний список)';
30$lang['HIPE_IPForMember_description'] = 'Пошук і відображення IP-адрес пов\'язаних із зареєстрованим користувачем (відсортовані по IP)';
31$lang['HIPE_MemberForIp_description'] = 'Пошук і відображення користувачів, що додається до однієї IP (відсортовані за іменами)';
32$lang['HIPE_description'] = 'Цей плагін дозволяє виключити з історії та статистики IP-адресу або діапазон IP-адрес. <br> Його активація блокує записи в таблиці IP-адрес *_history, зазначених у таблиці нижче.';
33$lang['Error_HIPE_BlacklistedIP'] = 'Помилка! Ваш IP-адрес був заборонений. Ви не можете підписатися на цю галерею. Зверніться до адміністратора для уточнення деталей.';
34$lang['HIPE_IPByMember_description'] = 'Показати IP - адрес, що використовуються користувачами, відсортовані за IP';
35$lang['HIPE_OnlyGuest'] = 'Тільки IP-адреси гостей';
36$lang['HIPE_admin_section2'] = 'Питання з таблиці історії';
37$lang['HIPE_resquet_ok'] = 'Запит ОК.';
38$lang['HIPE_save_config'] = 'Налаштування збережені.';
39$lang['HIPE_version'] = '- Версія:';
40$lang['IP_geolocalisation'] = 'Геолокалізація';
41$lang['HIPE_CleanHist'] = 'Очищення історії';
42$lang['HIPE_IPBlacklist_title'] = 'Реєстрація чорного списку';
43$lang['HIPE_IPByMember'] = 'IP-адреси користувача';
44$lang['HIPE_IPForMember'] = 'IP-адреси для користувача';
45$lang['HIPE_admin_section3'] = 'Результат історичного запиту';
46$lang['HIPE_hist_cleaned'] = 'Очищення таблиці історії зроблено';
47?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.