source: extensions/HistoryIPExcluder/trunk/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 15011

Last change on this file since 15011 was 15011, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[history_ip_excluder] Update cs_CZ, thanks to : lanius

  • Property svn:executable set to *
File size: 3.1 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['HIPE_CleanHist'] = 'Vyčistit historii';
24$lang['HIPE_IPBlacklist_title'] = 'Černý list registrace';
25$lang['HIPE_IPByMember_description'] = 'Ukázat IP použité členy, řazené dle IP';
26$lang['HIPE_IPByMember'] = 'IP dle člena';
27$lang['HIPE_IPForMember_description'] = 'Hledat a ukázat IP spojené s registrovsným uživatelem (řazeno dle IP)';
28$lang['HIPE_IPForMember'] = 'IP pro člena';
29$lang['HIPE_MemberForIp'] = 'Členové pro jednu IP';
30$lang['HIPE_OnlyGuest'] = 'Pouze IP hostů';
31$lang['HIPE_admin_section1'] = 'Vyloučení IP';
32$lang['HIPE_admin_section2'] = 'Dotazy na tabulku historie';
33$lang['HIPE_admin_section3'] = 'Výsledek historické žádosti';
34$lang['HIPE_hist_cleaned'] = 'Vyčištění tabulky historie provedeno.';
35$lang['HIPE_resquet_ok'] = 'Žádost OK';
36$lang['HIPE_save_config'] = 'Konfigurace uložena.';
37$lang['HIPE_version'] = '- verze:';
38$lang['IP_geolocalisation'] = 'Geolokalizace';
39$lang['HIPE_MemberForIp_description'] = 'Vyber a hledej uživatele přidružené k jedné IP (seřazené dle jména)';
40$lang['Error_HIPE_BlacklistedIP'] = 'Chyba! Vaše IP adresa je blokována a proto se nemůžete zaregistrovat do této galerie. Pokud vás zajímají podrobnosti, kontaktujte prosím administrátora galerie.';
41$lang['HIPE_IPBlacklisted'] = 'Zabránit registraci uživatelů s následujícími IP adresami (blacklist)';
42$lang['HIPE_OnlyGuest_description'] = 'Ukáže pouze IP použité Hosty a počet kolikrát bylo nalezeno v historické tabulce, tříděno dle počtu';
43?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.