source: extensions/HistoryIPExcluder/trunk/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 16951

Last change on this file since 16951 was 16951, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[history_ip_excluder] Update lv_LV, thanks to : agrisans

  • Property svn:executable set to *
File size: 3.7 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Error_HIPE_BlacklistedIP'] = 'Kļūda! Jūsu IP adrese ir aizliegta. Jūs nevarat abonēt šo galeriju. Sīkākai informācijai sazinieties ar administrātoru. ';
24$lang['HIPE_CleanHist'] = 'Notīrīt vēsturi';
25$lang['HIPE_IPBlacklist_title'] = 'Reģistrācijas melnais saraksts';
26$lang['HIPE_IPBlacklisted'] = 'Novērst izslēgto (melnais saraksts) IP adrešu teģistrāciju galerijā';
27$lang['HIPE_IPByMember_description'] = 'Rādīt locekļu izmantotās IP adreses, sakārtotas pēs IP';
28$lang['HIPE_IPByMember'] = 'Locekļa izmantotās IP adreses';
29$lang['HIPE_IPForMember_description'] = 'Meklē un parāda ar reģistrētiem lietotājiem saistītas IP adreses (sakārtotas pēc IP)';
30$lang['HIPE_IPForMember'] = 'Loceklim paredzētās IP adreses';
31$lang['HIPE_IPnoGuest_description'] = ' ';
32$lang['HIPE_IPnoGuest'] = ' ';
33$lang['HIPE_MemberForIp_description'] = 'Meklē un parāda lietotājus, kas piesaistīti vienai IP adresei (sakārtoti pēc vārda)';
34$lang['HIPE_MemberForIp'] = 'Locekļi uz vienu IP adresi';
35$lang['HIPE_OnlyGuest_description'] = 'Rādīt tikai Viesu izmantotās IP adreses un to, cik reizes tās parādās vēstures sarakstā, sakārtotas pēc parādīšanās skaita';
36$lang['HIPE_OnlyGuest'] = 'Tikai Viesu IP adreses';
37$lang['HIPE_admin_description1'] = 'Lai izslēgtu, ievadiet pilnu IP adresi vai IP adrešu diapazonu (viena katrā rindā) lodziņā zemāk. Lai norādītu IP diapazonu, izmantojiet aizstājējzīmi "%" <br> Piemērs:74.6.1.2 vai 74,6% ';
38$lang['HIPE_admin_section1'] = 'IP adreses Izslēgšana';
39$lang['HIPE_admin_section2'] = 'Vaicājumi par vēstures sarakstu';
40$lang['HIPE_admin_section3'] = 'Vēsturiskā pieprasījuma rezultāts ';
41$lang['HIPE_description'] = 'Šis spraudnis ļauj izņemt no vēstures vienu IP adresi vai IP adrešu apgabalus.<br> Tie ir aktivācijas bloķēšanas ieraksti IP adrešu vēstures sarakstā zemāk esošajā tabulā.';
42$lang['HIPE_hist_cleaned'] = 'Vēstures saraksta tīrīšana pabeigta.';
43$lang['HIPE_resquet_ok'] = 'Pieprasījums OK.';
44$lang['HIPE_save_config'] = 'Konfigurācija saglabāta.';
45$lang['HIPE_version'] = ' - Versija: ';
46$lang['IP_geolocalisation'] = 'Ģeolokalizācija';
47?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.