source: extensions/LLGBO2/language/no_NO/description.txt @ 15076

Last change on this file since 15076 was 8972, checked in by ddtddt, 10 years ago

[extensions] - LLGBO2 - add no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 179 bytes
Line 
1LLGBO2
2Viser miniatyr bilder og Exif i knapper.(ved mus-over)
3-Vier kant rundt bilder.
4-Legger til navigasjon på bilder.
5-Viser kun banner på første side og tillhørende sider.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.