source: extensions/NBM_Subscriber/language/tr_TR/plugin.lang.php @ 19134

Last change on this file since 19134 was 19134, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[nbm_subscriber] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

  • Property svn:executable set to *
File size: 3.3 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['NBMS_Infos'] = 'Bu nedir ?';
24$lang['NBMS_Section'] = 'Posta ile bildirim';
25$lang['NBMS_Text'] = 'Posta ile bildirimlere abone olun';
26$lang['NBMS_Title'] = 'NBM Abonesi';
27$lang['No'] = 'Hayır';
28$lang['Yes'] = 'Evet';
29$lang['NBMS_Support'] = 'Bu eklenti için destek sadece Piwigo forumdadır:<br>
30<a href="http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=16020" onclick="window.open(this.href);return false;">English forum - http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=16020</a>';
31$lang['NBMS_Infos_Text'] = 'Piwigo, galerideki değişik bildirimi için iki mod önermektedir:<br>
32- Bildirim menüsündeki RSS bildirimi, her ziyaretçi tarafından kullanılabilir (kayıtlı olmasalar dahi)<br>
33- Bültenlere benzer posta ile bildirim (Notification by mail:NBM), sadece yönetici yada webmaster tarafından kullanılabilir<br><br>
34Bu eklentinin en büyük getirisi, <b><u>kayıtlı</u></b> kullanıcıların istediklerinde bildirimlere kolayca abone olabilmeleri veya abonelikten çıkmalarıdır. Bunu yapmak için basitçe eklentiyi etkinleştirin (eğer bu mesajı okuyorsanız bu zaten yapılmış demektir). Ziyaretçi profili sayfasında yeni bir seçenek belirecektir.<br><br>
35<b>Önemli</b> : Yönetici panelinden yapıldığında olacağı gibi, eğer bir ziyaretçi NBM üzerinden abone olur veya abonelikten çıkarsa onaylama için eposta gönderimi yapılmaz. Bu seçenek, bazı kötü düşünceli ziyaretçilerin galeri üzerinden çok fazla e-posta gönderisi oluşturmasını engellemek için düşünülmüştür.
36<br><br>
37Not : Bu eklenti ziyaretçi bilgilerini desteklemez. Siz, Yönetici / Webmaster bilgi ortamının iliştirilmesi için geliştirme yapmalısınız. Bunun için PWG_Stuffs mükemmel olacaktır ;-)';
38?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.