source: extensions/Password_Policy/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 27488

Last change on this file since 27488 was 27488, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[password_policy] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
File size: 7.6 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['PP_passwtestTitle'] = 'Testujem zložitosť hesla';
24$lang['PP_passwtestTitle_d'] = 'Zadajte testovacie heslo a potom kliknite na &quot;Výpočet skóre&quot; pre získanie výsledku.';
25$lang['PP_UserLocked_Custom_Txt'] = 'Upraviť informačnú správu pre uzamknutého užívateľa';
26$lang['PP_Webmaster cannot be pwdreset'] = 'Pre účet webmastera nie je možné nastaviť obnovenie hesla!';
27$lang['PP_Webmaster is not unlockable'] = 'Účty webmasterov nemôžu byť uzamknuté ani odomknuté';
28$lang['PP_You cannot pwdreset your account'] = 'Pre Váš účet nemôže byť nastavené obnovenie hesla!';
29$lang['PP_You cannot unlock your account'] = 'Nemôžete odomknúť svoj vlastný účet';
30$lang['PP_You need to confirm pwdreset'] = 'Musíte potvrdiť obnovenie hesla (zaškrtnúť políčko)!';
31$lang['PP_You need to confirm unlock'] = 'Musíte potvrdiť odomknutie (zaškrtnúť políčko)!';
32$lang['PP_config_tab'] = 'Nastavenie';
33$lang['PP_save_config'] = 'Nastavenia uložené.';
34$lang['PP_submit'] = 'Poslať nastavenia';
35$lang['PP_PwdReset_Done'] = 'Heslo obnovené';
36$lang['PP_PwdReset_NA'] = 'Pôvodné heslo';
37$lang['PP_PwdReset_Todo'] = 'Heslo, ktoré sa má obnoviť';
38$lang['PP_Pwd_Actions'] = 'Spravovanie užívateľov';
39$lang['PP_ScoreTest'] = 'Výsledok:';
40$lang['PP_Select page number'] = 'Zvoliť číslo stránky pre zobrazenie';
41$lang['PP_Select page size'] = 'Zvoliť veľkosť stránky';
42$lang['PP_SubTitle'] = 'Nastavenie zásuvného modulu';
43$lang['PP_Title'] = 'Pravidlá pre heslá - verzia:';
44$lang['PP_Unlock'] = 'Odomknutie';
45$lang['PP_Unlock selected users'] = 'Odomknúť zvolených užívateľov';
46$lang['PP_User Locked'] = 'Užívateľ uzamknutý';
47$lang['PP_User Not Locked'] = 'Užívateľ nie je uzamknutý';
48$lang['PP_Users_List_Tab'] = 'Spravovanie';
49$lang['PP_Password reset selected users'] = 'Vyžiadať obnovenie hesla pre zvolených užívateľov';
50$lang['PP_PasswordTest'] = 'Výpočet skóre';
51$lang['PP_Password_Enforced_true'] = 'Povoliť. Minimálne skóre:';
52$lang['PP_Disable'] = 'Zakázať (predvolené)';
53$lang['PP_Enable'] = 'Povoliť';
54$lang['PP_Error_Password_Mandatory'] = 'Bezpečnosť: Heslo je povinné!';
55$lang['PP_Generic cannot be pwdreset'] = 'Pre všeobecné účty nie je možné nastaviť obnovenie hesla!';
56$lang['PP_Generic is not unlockable'] = 'Všeobecní užívatelia nemôžu byť uzamknutí a odomknutí';
57$lang['PP_Guest cannot be pwdreset'] = 'Pre účty hostí nie je možné nastaviť obnovenie hesla!';
58$lang['PP_Guest is not unlockable'] = 'Hostia nemôžu byť uzamknutí a odomknutí';
59$lang['PP_LockedUsers'] = 'Stav uzakmnutia';
60$lang['PP_Pwd_Actions_d'] = 'Uvoľnenie účtov a žiadosti o obnovenie hesla je nastavené tu.<br/><br/>
61Vybrať užívateľov pred nastavením akcie. Políčko potvrdenie je povinné pred použitím akejkoľvek akcie.<br/><br/>
62<b style=&quot;color: red;&quot;>Dôležité :</b> Akcia platí <u><b>LEN</b> pre účty návštevníkov</u> a nie administrátorov, webmastrov, predvolené a hosťa.';
63$lang['PP_Support_txt'] = 'Oficiálna podpora pre tento doplnok je len na týchto Piwigo Forum topic: <br/>
64<a href="http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=22863" onclick="window.open(this.href);return false;">English forum - http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=22863</a>';
65$lang['PP_UserLocked_Custom_Txt_d'] = 'Tu môžete zmeniť text správy zobrazenej pre používateľa, ktorého účet bol uzamknutý. Ak chcete použiť viac jazykov, môžete použiť tagy na Rozšírený Popis plugin, ak je aktívny.';
66$lang['PP_User_Account_Locked_Txt'] = 'Ospravedlňujeme sa, ale z bezpečnostných dôvodov váš prístup do galérie bol uzamknutý z dôvodu príliš mnohých neúspešných pokusov o prihlásenie. To môže byť spôsobené pokusmi o vniknutie do vášho účtu. Prosím požiadajte o odblokovanie správcu webu.';
67$lang['PP_passwadmTitle_d'] = 'Správca môže vytvoriť užívateľský účet s alebo bez použitia pravidla o výpočtovej zložitosti.<br/><br/>
68Poznámka: Ak pre vytvorený užívateľský účet chcete zmeniť heslo a posilniť ho pre aktívneho užívateľa, bude podliehať sade pravidiel.';
69$lang['PP_Error_Password_Need_Enforcement_%s'] = 'Bezpečnosť: Riadiaci systém vypočítava skóre pre zvolené heslo podľa zložitosti. Zložitosť hesla je príliš nízka (skóre =%s). Prosím, vyberte nové heslo bezpečnejšie podľa nasledujúcich pravidiel: <br/>
70- Používajte písmená a čísla <br/>
71- Používajte malé a veľké písmená <br/>
72- Zvýšte svoju dĺžku (počet znakov) <br/>
73Minimálny požadovaný počet bodov hesla správcov je:';
74$lang['PP_PwdReset'] = 'Obnova hesla';
75$lang['PP_Password_Reset_Msg'] = 'Prosím, zmeňte svoje heslo!';
76$lang['PP_Password_Enforced'] = 'Posilnenie úrovne zabezpečenia hesla';
77$lang['PP_No_Userlist'] = 'Žiadni užívatelia nie sú k dispozícii na zobrazenie';
78$lang['PP_Max number of failed attempts_d'] = 'Číslo 0 zakáže počítanie pokusov.';
79$lang['PP_Max number of failed attempts'] = 'Maximálny počet neúspešných pokusov:';
80$lang['PP_LoginAttempts'] = 'Riadenie neúspešných pokusov o prihlásenie';
81$lang['PP_Err_Userlist_Settings'] = 'Táto karta je k dispozícii len v prípade, že je povolené obnovenie hesla alebo odblokovanie účtov';
82$lang['PP_Default user is not unlockable'] = 'Predvolený používateľ nemôže byť uzamknutý ani odomknutý';
83$lang['PP_Default user cannot be pwdreset'] = 'Obnovu vyžadovaného hesla nie je možné nastaviť pre predvolený používateľský účet!';
84$lang['PP_Admins cannot be pwdreset'] = 'Obnova vyžadovaného hesla nemôže byť poslaná pre administrátorský účet!';
85$lang['PP_Admins is not unlockable'] = 'Administrátorskí používatelia nemôžu byť uzamknutí ani odomknutí';
86$lang['PP %d users pwdreseted'] = 'Obnova vyžadovaného hesla pre používateľov %d ';
87$lang['PP %d user pwdreseted'] = 'Obnova vyžadovaného hesla pre používateľa %d';
88$lang['PP_AdminPassword_Enforced'] = 'Pridať do administrátorov';
89$lang['PP %d users unlocked'] = '%d používateľov je odblokovaných';
90$lang['PP %d user unlocked'] = '%d používateľ je odblokovaný';
91?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.