source: extensions/PersoFavicon/language/lt_LT/plugin.lang.php @ 25783

Last change on this file since 25783 was 25783, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[persofavicon] Update lt_LT, thanks to : vilisas

  • Property svn:executable set to *
File size: 3.2 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['pfi_actu2'] = 'Dėmesio! sena ikona bus pakeistas nauju favicon failu.';
24$lang['pfi_aide1T'] = 'Pridėjimo formą';
25$lang['pfi_erreur_exist'] = 'Failas perrašytas';
26$lang['This section is reserved for the webmaster'] = 'Ši sritis rezervuota webmasteriui';
27$lang['help'] = 'Pagalba';
28$lang['pfi_actu'] = 'Dabartinė fav ikona (rasta Jūsų vietiniame kataloge):';
29$lang['pfi_aide1'] = 'Failas, kurį įkelsite naudodamiesi įkėlimo forma bus automatiškai pervardintas į "favicon.ico". Jis taip pat pakeis dabar "vietiniame kataloge" esanti failą.<br><br>Maksimalus failo dydis 5kB.<br><br>Priklausomai nuo naršyklės, Jums gali tekti išvalyti kešą ir perkrauti naršyklę, kad pamatytumėte naujaji favicon.';
30$lang['pfi_aide2'] = 'Jei įkelsite favicon per FTP su kitokiu vardu, nei "favicon.ico", tuomet konfigūraciniame faile galite įrašyti <br><pre>$conf[\'PersoFavicon\'] = \'jūsų failo vardas\';</pre>';
31$lang['pfi_aide2T'] = '$conf[\'PersoFavicon\']';
32$lang['pfi_ajout'] = 'Pridėti ikoną';
33$lang['pfi_envoie'] = 'Įkelti į \'vietinį\' katalogą';
34$lang['pfi_erreur_ext'] = 'Įkeliamo failo tipas turi būti .ico';
35$lang['pfi_erreur_mouve'] = 'Negaliu perkelti failo i "vietinį" katalogą';
36$lang['pfi_erreur_nom'] = 'Neteisingas failo vardas';
37$lang['pfi_erreur_taille'] = 'Maksimalus failo dydis yra 5KB';
38$lang['pfi_erreur_vide'] = 'Failas nerastas';
39$lang['pfi_h2'] = 'Perso Favicon Priedas';
40$lang['pfi_ok'] = 'Failas įkeltas';
41$lang['pfi_select'] = 'Pasirinkite ikonos failą (.ico, max 5KB)';
42$lang['pfi_validdef'] = 'Patvirkinte įkėlimą. Jei favicon failas jau egzistuoja, tai bus įrašyta ant viršaus.';
43?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.