source: extensions/Piwecard/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 20322

Last change on this file since 20322 was 20322, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[piwecard] Update lv_LV, thanks to : agrisans

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 7.2 KB
Line 
1<?php
2$lang['piwecard_plugin'] = 'Piwekarte';
3$lang['piwecard_send_stage1'] = 'Posms Nr.1 : Uzrakstiet savu ziņu';
4$lang['piwecard_send_stage2'] = 'Posms Nr.2 : Rediģēt Informāciju';
5$lang['piwecard_send_stage3'] = 'Posms Nr.3 : Izvēles';
6$lang['piwecard_send_stage4'] = 'Posms Nr.4 : Sūtīt eKarti !';
7$lang['piwecard_message'] = 'eKartes Ziņa';
8$lang['piwecard_sender'] = 'Sūtītājs';
9$lang['piwecard_recipient'] = 'Saņēmējs';
10$lang['piwecard_sender_name'] = 'Sūtītāja Vārds';
11$lang['piwecard_sender_email'] = 'Sūtītāja Vēstule';
12$lang['piwecard_recipient_name'] = 'Saņēmēja Vārds';
13$lang['piwecard_recipient_email'] = 'Saņēmēja Vēstule (dest@dest.com)';
14$lang['piwecard_invalid_ecard'] = 'Bojāta vai notecējusi eKarte';
15$lang['piwecard_publish_footer'] = 'Šo eKarti ir sūtījis ';
16$lang['piwecard_configuration'] = 'Standarta konfigurācija';
17$lang['piwecard_days'] = 'dienas';
18$lang['piwecard_nolimit'] = 'Beztermiņa';
19$lang['piwecard_sender_email_change'] = 'Atļaut lietotājam modificēt sūtītāja vēstuli';
20$lang['piwecard_email_subject'] = 'Vēstules temats';
21$lang['piwecard_list'] = 'eKaršu saraksts';
22$lang['piwecard_delete_all_invalid'] = 'Vai dzēst visas notecējušās eKartes?';
23$lang['piwecard_default_guest_email'] = 'Viesa ekartes Pasts pēc noklusēšanas';
24$lang['piwecard_show_image_infos'] = 'Rādīt nosaukumu un attēla autors zem attēla';
25$lang['piwecard_website_url'] = 'Gelerijas URL';
26$lang['piwecard_validity_label'] = 'Derīguma termiņš';
27$lang['piwecard_validity_default'] = 'E-kartiņas derīgums pēc noklusēšanas';
28$lang['piwecard_validity'] = 'Derīguma datums';
29$lang['piwecard_valid'] = 'Derīgs';
30$lang['piwecard_permissions_user_cat'] = 'E-kartīšu nosūtīšana ir atļauta tikai tad, ja kategoriju vai vienu no mātes kategorijām ir nosaucis lietotājs (reģistrjutīgs) vai ja lietotājs ir attēla autors';
31$lang['piwecard_permissions_selected_cats'] = 'E-kartīšu nosūtīšana ir atļauta tikai atlasītām kategorijām, ja šīs kategorijas lietotājam ir pieejamas';
32$lang['piwecard_permissions_all_cats'] = 'E-kartīšu nosūtīšana ir atļauta visām kategorijām, kas pieejamas lietotājam';
33$lang['piwecard_permissions_cat'] = 'Atļaujas atkarībā no kategorijas';
34$lang['piwecard_send'] = 'Sūtīt';
35$lang['piwecard_sender_copy'] = 'Nosūtīt e-kartiņas kopiju sūtītājam';
36$lang['piwecard_send_mandatory_fields'] = 'Obligāti aizpildāmie lauki';
37$lang['piwecard_send_link'] = 'Klikšķināt šeit, lai nosūtītu e-kartiņu';
38$lang['piwecard_selected_cats'] = 'Atlasītas kategorijas';
39$lang['piwecard_non_selected_cats'] = 'Nav atlasīta neviena kategorija';
40$lang['piwecard_no_ecard'] = 'Datu bāzē nav e-kartiņu';
41$lang['piwecard_nb_ecard_valid_total'] = '%nb_valid% derīgu e-kartiņu no %nb_total% e-kartiņām';
42$lang['piwecard_nb_ecard_page'] = 'E-kartiņu skaits lapā';
43$lang['piwecard_invalid_deleted'] = 'Visas e-kartiņas, kam beidzies derīgums, ir izdzēstas';
44$lang['piwecard_invalid'] = 'Beidzies derīgums';
45$lang['piwecard_errors'] = 'Skatīt detalizētu kļūdu sarakstu lejāk';
46$lang['piwecard_error_text'] = 'Lūdzu ievadiet tekstu';
47$lang['piwecard_error_integer'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu skaitli';
48$lang['piwecard_error_email'] = 'Lūdzu ievadied derīgu e-pasta adresi';
49$lang['piwecard_error'] = 'Kļūda!';
50$lang['piwecard_email_message_text'] = 'Ziņa, ja e-pasta formāts ir teksts';
51$lang['piwecard_email_message_html'] = 'Ziņa, ja e-pasta formāts ir HTML';
52$lang['piwecard_email_format_default_error'] = 'Noklusējuma e-pasta formātam jābūt vienam no izvēlētajiem e-pasta formātiem';
53$lang['piwecard_email_format_html'] = 'HTML';
54$lang['piwecard_email_format_text'] = 'Teksts';
55$lang['piwecard_email_format_default'] = 'e-pasta formāts pēc noklusējuma';
56$lang['piwecard_email_format'] = 'e-pasta formāts';
57$lang['piwecard_email_configuration'] = 'e-pasta konfigurācija';
58$lang['piwecard_ecard_url'] = 'E-kartiņas URL';
59$lang['piwecard_ecard_subject'] = 'E-kartiņas nosaukums';
60$lang['piwecard_ecard_message'] = 'Ziņa';
61$lang['piwecard_ecard_image_url'] = 'Attēla URL';
62$lang['piwecard_ecard_image_infos'] = 'Attēla info (nosaukums un autors)';
63$lang['piwecard_ecard_derivative'] = 'Izvēlēties attēla izmēru e-kartiņā';
64$lang['piwecard_deleted'] = 'Atlasītās e-kartiņas ir izdzēstas';
65$lang['piwecard_delete_selected'] = 'Dzēst atlasītās e-kartiņas';
66$lang['piwecard_delete'] = 'Dzēst atlasītās e-kartiņas';
67$lang['piwecard_admin_management'] = 'Pārvaldība';
68$lang['piwecard_admin_permissions'] = 'Atļaujas';
69$lang['piwecard_admin_configuration'] = 'Konfigurācija';
70$lang['piwecard_default_email_message_html'] = '<p>Sveiki %recipientname%!</p>
71<p><b>%yourname%</b> ir nosūtījis jums e-kartiņu no internetvietnes <a href="%websiteurl%">%website%</a>:</p>
72<p><b>%ecardtitle%</b></p>
73<p><a href="%ecardurl%"><img class="theImage" src="%pictureurl%" /></a><p>
74<p>%pictureinfos%</p><br />
75<p>%ecardmessage%</p>
76<p>Jūs varat apskatīt e-kartiņu arī <a href="%ecardurl%"> pēc sekojošas adreses</a>.</p>
77<p>Uz redzēšanos <a href="%websiteurl%">%website%</a>!</p>
78<p>Webmasters</p>';
79$lang['piwecard_default_email_message_text'] = 'Sveiki %recipientname%!
80%yourname% ir nosūtījis jums e-kartiņu no internetvietnes %website%.
81Jūs varat apskatīt šo e-kartiņu pēc sekojošas adreses: %ecardurl%.
82Uz redzēšanos %website% (%websiteurl%)!
83Webmasters  ';
84$lang['piwicard_email_reset'] = 'Atiestatiet * laukus ar noklusētām vērtībām jūsu valodā';
85$lang['piwecard_authorized_groups_users_denied'] = '%u lietotājiem ir piemērots automātisks aizliegums, jo tie pieder aizliegtai grupai.';
86$lang['piwecard_error_validity_list'] = 'Saraksts nedrīkst būt tukšs un periodiem jābūt skaitļiem';
87$lang['piwecard_validity_list'] = 'Derīguma periodu saraksts dienās (0 ir neierobežots derīgums)';
88$lang['piwecard_user_cats_case_sensitive'] = 'Reģistrjutīgs (kategoriju vai vienu no tās atvasinājumiem nosaucis lietotājs)';
89$lang['piwecard_validity_choice'] = 'Ļaut lietotājam izvēlēties e-kartiņas derīgumu';
90$lang['piwecard_permissions_groups_users'] = 'Atļaujas atkarībā no grupas vai lietotāja';
91$lang['piwecard_permissions_granted_groups_users'] = 'Dot atļaujas atlasītajām grupām un lietotājiem';
92$lang['piwecard_permissions_denied_groups_users'] = 'Noraidīt atlasītās grupas un lietotājus';
93$lang['piwecard_add_recipient'] = 'Pievienot saņēmēju';
94$lang['piwecard_permissions_all_groups_users'] = 'Visi lietotāji var sūtīt e-kartiņas';
95$lang['piwecard_image_border'] = 'Pievienot apmales e-kartiņas attēlam:';
96$lang['piwecard_image_border_dashed'] = 'Pārtrauktu';
97$lang['piwecard_image_border_dotted'] = 'Punktētu';
98$lang['piwecard_image_border_double'] = 'Dubultu';
99$lang['piwecard_image_border_solid'] = 'Nepārtrauktu';
100$lang['piwecard_default_email_subject'] = '%yourname% ir atsūtījis jums e-kartiņu';
101$lang['piwecard_image_border_width'] = 'Platums:';
102$lang['piwecard_image_border_style'] = 'Stils:';
103$lang['piwecard_image_border_color'] = 'Krāsa:';
104$lang['piwecard_recipient_names'] = 'Saņēmēja vārds(i)';
105$lang['piwecard_preview'] = 'Priekšskats';
106$lang['piwecard_nb_sender_recipient_total'] = '%d unikālie sūtītāji un %d unikālie saņēmēji';
107$lang['piwecard_nb_max_recipients'] = 'Maksimālais e-kartes saņēmēju skaits';
108?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.