source: extensions/Prune_History/language/nl_NL/plugin.lang.php @ 25897

Last change on this file since 25897 was 25897, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[prune_history] Add nl_NL, thanks to : Kees Hessels

  • Property svn:executable set to *
File size: 5.1 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['PH_ManualPrune_title_d'] = 'Met deze functie kunt u de geschiedenis verwijderen op basis van een data-range. Kies een begindatum en einddatum van de behandeling en voer de plugin uit.<br><br>
24<b style=&quot;color:red;&quot;> Waarschuwing: De geschiedenis gegevens zullen onherroepelijk worden verwijderd </ b> U kunt back-up en herstel van de geschiedenis tafel met behulp van de functies in de juiste frame <br>!.
25Opmerking: De geschiedenis samenvatting wordt niet beïnvloed door snoeien.';
26$lang['PH_AutoPrune_title_d'] = 'Indien u automatische schonen inschakelt, wordt deze automatisch geactiveerd bij elke aanmelding van een gebruiker (inclusief beheerder of webmaster) en gebaseerd op de aangegeven instellingen.<br>
27<b style=&quot;color: red;&quot;> Wees voorzichtig! Geschoonde gegevens kunnen niet meer hersteld worden! </ B>';
28$lang['PH_AutoRange_title_d'] = 'Configureer uw Geschiedenis<b>bewaar</b>criterium voor automatisch schonen. Verschillende keuzes zijn mogelijk: <br><br>
29- Bewaar x dagen <br>
30- Bewaar x maanden <br>
31- Bewaar x jaar <br><br>
32Bijvoorbeeld: Als u 3 maanden geschiedenis wilt bewaren, geeft u op: drie maanden of 91 dagen <br><br>.
33NB: De Geschiedenissamenvatting wordt niet beïnvloed door automatisch schonen.';
34$lang['PH_Save_Title_d'] = 'Omdat schonen definitief en onomkeerbaar is, wordt u aangeraden om uw geschiedenistabel op te slaan voordat u begint met schonen. Standaard wordt de tabel opgeslagen in een bestand op de server en kan van diezelfde server worden hersteld.<br><br>
35Maar het is ook mogelijk om het backupbestand te downloaden om het uit je galerij te houden. In dat geval dient het herstel via uw database management tool (meestal phpMyAdmin) uitgevoerd worden.';
36$lang['PH_Support'] = 'De officiële support voor deze plugin kunt u vinden op het Piwigo-forum via de volgende link:<br>
37<a href="http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=19418" onclick="window.open(this.href);return false;">Engels forum - http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=19418</a>';
38$lang['PH_Save'] = 'Backup geschiedenis';
39$lang['PH_Save_Title'] = 'Veiligheidsbackup';
40$lang['PH_save_config'] = 'Instellingen opgeslagen!';
41$lang['PH_submit'] = 'Sla instellingen op';
42$lang['Start_Date'] = 'Startdatum';
43$lang['range']['1'] = 'Dag(en)';
44$lang['range']['2'] = 'Maand(en)';
45$lang['range']['3'] = 'Ja(a)r(en)';
46$lang['PH_AutoPrune_title'] = 'Automatische schoning';
47$lang['PH_AutoPrune_true'] = 'Aanzetten';
48$lang['PH_AutoRange_title'] = 'De geschiedenis bewaren tot:';
49$lang['PH_Bad_version_backup'] = 'Verkeerde plugin versie! De backup die u probeert terug te zetten is verouderd of is gemaakt met een oudere versie van de plugin.';
50$lang['PH_Dump_Download'] = 'Om de backup terug te zetten, vink dit vakje:';
51$lang['PH_Dump_NOK'] = 'Backup mislukt!';
52$lang['PH_Dump_OK'] = 'De backup is gelukt.';
53$lang['PH_ManualPrune_title'] = 'Handmatige schoning';
54$lang['PH_No_Backup_File'] = 'Geen backupo gevonden die teruggezet kan worden!';
55$lang['PH_Prune'] = 'Voer een handmatige schoning uit!';
56$lang['PH_Prune_Done'] = 'Handmatige schoning uitgevoerd!';
57$lang['PH_Prune_Error'] = 'Fout tijdens handmatige schoning. Controleer uw datumreeks.';
58$lang['PH_Restoration_NOK'] = 'Terugzetten mislukt!';
59$lang['PH_Restoration_OK'] = 'Terugzetten gelukt!';
60$lang['PH_Restore'] = 'Om een backup van uw geschiedenistabel terug te zetten.<br> Alleen het op de server opgeslagen bestand wordt in beschouwing genomen.';
61$lang['PH_Restore_File'] = 'Geschiedenis terugzetten';
62$lang['PH_AutoPrune_false'] = 'Uitzetten (standaard)';
63?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.