source: extensions/Register_FluxBB/language/tr_TR/plugin.lang.php @ 19133

Last change on this file since 19133 was 19133, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[register_fluxbb] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

  • Property svn:executable set to *
File size: 10.7 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Audit_OK'] = 'Denetim TAMAM<br><br>';
24$lang['Config_Title'] = 'Eklenti kurulumu';
25$lang['Audit_Btn'] = 'Denetle';
26$lang['Add_User'] = 'FluxBB hesabının eklenmesi:';
27$lang['About_Reg'] = 'FluxBB forumundaki kullanıcıların kaydedilmesi hakkında';
28$lang['About_Bridge'] = 'Register_FluxBB / UAM köprüsü hakkında';
29$lang['Guest'] = 'FluxBB Ziyaretçi Kullanıcı Adı.';
30$lang['Error_Synchro_Pswd'] = 'şifrelerde';
31$lang['Error_Synchro_Mail'] = 'eposta adreslerinde';
32$lang['Error_Synchro'] = '<b>Kötü eşlenen hesap:</b>';
33$lang['Error_PWG_Dup'] = '<b>Piwigo\'nun hesap tablolarında hata, mükerrer kayıtlar mevcut:</b>';
34$lang['Error_Link_Dup'] = '<b>Bağlantı tablosunda hata, mükerrer kayıtlar mevcut:</b>';
35$lang['Error_PWG2FluxBB'] = '<b>FluxBB\'de olmayan Piwigo hesapları:</b>';
36$lang['Details_true'] = ' --&gt; İşlem sonuçlarının tüm ayrıntılarını göster';
37$lang['Details_false'] = ' --&gt; İşlem sonuçlarının pek çoğunu göster';
38$lang['Details'] = 'İşlemlerin raporlardaki detay seviyesi';
39$lang['Confirm'] = 'Denetimdeki yönetici eylemleri onayını sil.';
40$lang['New_Link'] = 'Bağlanan hesap:';
41$lang['Mig_Title'] = 'Piwigo\'dan FluxBB\'ye hesapların aktarımı';
42$lang['Mig_Start'] = '<b>Piwigo\'dan FluxBB\'ye hesapların aktarımı</b>';
43$lang['Mig_Del_AllUsers'] = '<b>FluxBB hesapları siliniyor</b>';
44$lang['Mig_End'] = '<b>Taşıma/Aktarma tamamlandı !</b>';
45$lang['Mig_Btn'] = 'Taşıma/Aktarma';
46$lang['Mig_Add_User'] = '<b>Hesabın aktarımı:</b> ';
47$lang['Mig_Add_AllUsers'] = '<b>Piwigo hesapları aktarılıyor</b>';
48$lang['Link_Dup'] = 'Çifte kayıtları kaldır';
49$lang['Link_Dead'] = 'Ölü bağlantıların kaldırılması';
50$lang['Link_Del'] = 'Bağlantı kaldır:';
51$lang['Error_Link_Del'] = '<b>İki kullanıcı arasındaki bağlantı tablosunda hata:</b>';
52$lang['Error_Link_Dead'] = '<b>Bağlantı tablosunda hata, ölü bağlantılar:</b>';
53$lang['Error_Link_Break'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasındaki kırık bağlantılar:</b>';
54$lang['Error_FluxBB_Dup'] = '<b>FluxBB\'nin hesap tablosunda hata, çifte kayıtlar var:</b>';
55$lang['Error_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB hesabı Piwigo\'da yok:</b> ';
56$lang['Del_User'] = 'FluxBB hesabından kaldırma: ';
57$lang['Del_Pt_true'] = ' --&gt; Tümünü sil';
58$lang['Del_Pt_false'] = ' --&gt; Konu ve gönderiler silinmesin';
59$lang['Del_Pt'] = 'Kullanıcı silindiğinde konu ve gönderilerin kaldırılması.';
60$lang['Confirm_true'] = ' --&gt; Silme onayı';
61$lang['Confirm_false'] = ' --&gt; Denetimdeki faaliyetlerden önce onaylama mecburidir';
62$lang['Sync_Title'] = 'Piwigo\'dan FluxBB \'ye hesapları eşle';
63$lang['Tab_Info'] = 'Talimatlar';
64$lang['Sync_User'] = 'Hesap eşleme:';
65$lang['Sync_Btn'] = 'Eşleme';
66$lang['Sync_PWG2FluxBB'] = '<b>Piwig\'da olup FluxBB\'de olmayan hesapların analizi</b>';
67$lang['Sync_OK'] = 'Eşleme TAMAM<br><br>';
68$lang['Tab_Synchro'] = 'Bakım : Hesapların tekrar eşlenmesi';
69$lang['Tab_Migration'] = '2. Adım : Hesapların aktarımı';
70$lang['Tab_Manage'] = '1. Adım : Eklenti yapılandırması';
71$lang['Title'] = 'Kaydol FluxBB';
72$lang['Title_Tab'] = 'Register_FluxBB - Sürüm: ';
73$lang['error_config_admin2'] = 'HATA : FluxBB\'nin yönetici hesabı Piwigo\'dakinden farklı!
74FluxBB forumundaki yapılandırmayı kontrol edin ve yönetici hesabı adını Piwigo\'daki ile aynı olacak biçimde değiştirin.';
75$lang['error_config_admin1'] = 'HATA : Piwigo yönetici kullanıcı adı hatalı!';
76$lang['error_config_guest'] = 'HATA : FluxBB\'nin ziyaretçi hesap adı hatalı!';
77$lang['save_config'] = 'Ayarlar kaydedildi';
78$lang['Bridge_UAM'] = 'UserAdvManager (UAM) eklentisi ile erişim doğrulaması: Galeriye yapılan kullanıcı kaydı doğrulanmadan FluxBB forumunuza erişim yapılmasını engelleyecek iki eklenti arasındaki köprüyü açın (fonksiyon mutlaka UAM üzerinde etkinleştirilmelidir).';
79$lang['Audit_FluxBB2PWG'] = '<b>Piwigo\'da olmayıp FluxBB\'de var olan hesapları denetle</b>';
80$lang['Bridge_UAM_false'] = ' --> Köprüyü devredışı bırak Register_FluxBB / UAM (varsayılan)';
81$lang['Bridge_UAM_true'] = ' --> Köprüyü etkinleştir Register_FluxBB / UAM';
82$lang['Audit_Synchro'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasındaki şifre ve eposta adresleri eşlemesini denetle</b>';
83$lang['Audit_Synchro_OK'] = '<b>: Veri eşleme TAMAM</b>';
84$lang['Audit_PWG_Dup'] = '<b>Piwigo\'nun hesap tablolarını denetle</b>';
85$lang['Audit_FluxBB_Dup'] = '<b>FluxBB\'nin hesap tablolarını denetle</b>';
86$lang['Audit_Link_Bad'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasında ölü bağlantıları denetle</b>';
87$lang['Advise_PWG_Dup'] = '<b>UYARI! Devam etmeden önce Piwigo\'da bu düzeltmeleri yapmalısınız<br>Sorunu gidermek için Piwigo kullanıcı yöneticisini kullanın.</b>';
88$lang['Audit_PWG2FluxBB'] = '<b>FluxBB\'de olmayıp Piwigo\'da var olan hesapları denetle</b>';
89$lang['Audit_Link_Break'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasında düzeltilebilir bağlantıları denetle</b>';
90$lang['Advise_FluxBB_Dup'] = '<b>UYARI! Devam etmeden önce FluxBB \'de bu düzeltmeleri yapmalısınız<br>ikonları kullanarak FluxBB \'den kullanıcıları silerek sorunu giderin.</b>';
91$lang['Advise_Check_Dup'] = '<b>Piwigo veya FluxBB kullanıcı hesaplarında eşlenik hesabınız varsa senkronizasyona devam etmek imkansızdır.</b><br><br>';
92$lang['Admin'] = 'Piwigo yöneticisinin kullanıcı adı. <b style="color: red">FluxBB yönetici hesabı kullanıcı adı ile aynı olmalıdır!</b>';
93$lang['Config_Disclaimer'] = 'FluxBB kurulum ayarlarını kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin.<br>
94Eğer gerek olursa, kendi insiyatifinize göre dilediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.';
95$lang['Prefix'] = 'FluxBB Öntakı tabloları:';
96$lang['Mig_Del_Link'] = '<b>Piwigo ve FluxBB arasındaki bağlantıların silinmesi</b>';
97$lang['Mig_Disclaimer'] = '<div class="warning"> GÜNCELLEME AMACIYLA ASLA TAŞIMA/AKTARMA YAPMAYIN!!!</div>';
98$lang['Mig_Del_User'] = '<b>Hesabın silinmesi:</b> ';
99$lang['Sync_Link_Break'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasındaki onarılabilir bağlantıların analizi</b>';
100$lang['Sync_Link_Bad'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasındaki kayıp ilişkilendirmelerin analizi</b>';
101$lang['Sync_FluxBB2PWG'] = '<b>FluxBB\'de olup Piwigo\'da olmayan hesapların analizi</b>';
102$lang['Sync_DataUser'] = '<b>Piwigo ve FluxBB hesapları arasındaki şifre ve eposta adreslerinin analizi</b>';
103$lang['Sync_Check_Dup'] = '<b>Mükerrer kayıtların kontolü için Piwigo ve FluxBB kullanıcı tablolarının analizi</b>';
104$lang['FluxBB_Group'] = 'Olması gereken (FluxBB \'de önceden oluşturulmuş) doğrulanmamış <b>FluxBB grubu</b> kimliği belirtin. Etkili olabilmesi için bu grubun forumda izni olmaması gerekir (bu seçeneğin kullanımı ile ilgili sayfa sonunda verilen detaya bakınız).';
105$lang['Disclaimer'] = ' *** Başlamak için bu iki adımı takip edin: ***<br>
106  1. Adım : FluxBB parametreleriyle eklentiyi ayarlayın.<br>
107  2. Adım : Piwigo\'dan FluxBB\'ye hesapları aktarın.<br><br>
108  Bu iki ana adımın sonrasında eklenti tamamen çalışır olacaktır ve bu sayfalara geri dönmenize gerek yoktur.<br><br>
109  *** Zaten aktif olan bağlantıların bakımı için ***<br>
110  Bakım : Tabloların eşleştirlmesi şifreleri, eposta adreslerini günceller (ama kullanmanız gerekmez).<br><br>
111  <div class="warning">UYARI !! Güvenlik için, herhangi bir işlem yapmadan önce özellikle özellikle ###_user tabloları olmak üzere veri tabanının yedeklenmesi gerekliliği dikkate alınmalıdır.</div>
112<br><br>
113  <div class="warning">Önemli bilgi:<br>
114  Varsayılan olarak, <b>FluxBB</b> kullanıcı isimlerinde büyük-küçük harf <u>duyarsızdır</u>. Yani, eğer "test" adında bir kullanıcı kayıtlı ise, "Test","TEST" yada "TEst" (vb...) isimleri red edilecektir.<br><br>
115<b>Piwigo</b> ise tam tersine çalışmaktadır yani oturumlarda büyük-küçük harfe <u>duyarlıdır</u> ("test","Test" yada "TEST" vb. farklı kullanıcı olabilir).<br>
116  Problemlerden kaçınmak için (Piwigo\'nun davranışı kolaylıkla değiştirilebilir olsa bile - Yapılandırma ayarlarına bakın), Register_FluxBB FluxBB olarak iki uygulamaya bağlanacaktır: Oturum açmalarda <u>duyarsız</u> olma durumu.<br><br></div>';
117$lang['Mig_Text'] = '<div class="warning"> EĞER Piwigo\'yu FluxBB\'ye daha önce hiç bağlamadıysanız <u>VE EĞER</u> forumunuzda kullanıcı alanları boş ise KULLANIN !!!</b></div><br>
118                --> Bu durumda, FluxBB\'deki tablonuz [PrefixFluxBB]_user ziyaretçi (guest) ve yönetici (administrator) olarak 2 kullanıcı haricinde boş olmalıdır.<br><br>
119  - Geçiş sırasında ilk önce Piwigo ve FluxBB hesapları arasındaki bağlantılar kaldırılacaktır.<br>
120  - Sonra ziyaretçi (guest) ve yönetici (administrator) adlı 2 hesap haricindeki <b>TÜM FluxBB HESAPLARI SİLİNECEKTİR</b>.<br>
121  <br>
122  <div class="warning">UYARI: FluxBB\'DE HERHANGİ BİR ÖZEL HESABINIZ VARSA == BU FONKSİYONU KULLANMAYIN !!!</div><br>
123  - Son olarak, geçiş işlemi ziyaretçi (guest) haricindeki tüm Piwigo hesaplarını FluxBB\'de yaratacaktır.<br>
124  <br>
125  Eğer işlem sırasında hata oluşursa, hata sebebini düzeltin ve geçiş sürecini tekrarlayın (herhangi bir zamanda sadece siz geçiş sürecini yenileyebilirsiniz).<br>';
126?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.