source: extensions/Statistics/language/pl_PL/plugin.lang.php

Last change on this file was 11618, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - Statistics - add PL (Polski - Polish) thanks to kuba

File size: 543 bytes
Line 
1<?php
2$lang['Howto'] = 'Ten plugin pozwala na zamieszczenie kodu otrzymanego z Google Analytics, Piwik i innych serwisów na każdej stronie galerii';
3$lang['statistics_admin'] = 'Administracja statystykami';
4$lang['statistics_admin_description'] = 'Wklej tu kod. ';
5$lang['stat_header'] = 'Zamieść kod w nagłówkach';
6$lang['stat_tail'] = 'Zamieść kod w stopkach';
7$lang['statistics_save_config'] = 'Dane zapisane';
8$lang['stat_admin'] = 'Wyłącz administratora ze statystyk.';
9$lang['stat_guest'] = 'Wyłącz gości ze statystyk.'; 
10?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.