source: extensions/Statistics/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 9443

Last change on this file since 9443 was 9443, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - Statistics - add sk_SK thanks to dodo

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 552 bytes
Line 
1<?php
2$lang['Howto'] = 'Tento doplnok umožňuje vložiť kód ako Google Analytics, Piwik a iné na všetky stránky Vašej galérie';
3$lang['statistics_admin'] = 'Administrácia štatistiky';
4$lang['statistics_admin_description'] = 'Sem skopírovať kód. ';
5$lang['stat_header'] = 'Vložiť kód do hlavičky';
6$lang['stat_tail'] = 'Vložiť kód do päty';
7$lang['statistics_save_config'] = 'Dáta uložené';
8$lang['stat_admin'] = 'Vylúčiť administrátora zo štatistík.';
9$lang['stat_guest'] = 'Vylúčiť návštevníkov zo štatistík.';
10?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.