source: extensions/Subscribe_to_comments/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 15720

Last change on this file since 15720 was 15720, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[subscribe_to_comments] Update cs_CZ, thanks to : lanius

File size: 3.5 KB
Line 
1<?php
2$lang['Please check your email inbox to confirm your subscription.'] = 'Prosím nyní zkontrolujte vaši email schránku a odsouhlaste vaše přihlášení k odběru.';
3$lang['Invalid email adress, your are not subscribed to comments.'] = 'Byla zadána neplatná email adresa, nebyl jste zařazen k odběru komentářů.';
4$lang['Successfully unsubscribed your email address from receiving notifications.'] = 'Vaše email adresa byla úspěšně odstraněna ze seznamu odběratelů pro upozorňující zprávy.';
5$lang['Unsubscribe'] = 'Odhlásit';
6$lang['Subscribe'] = 'Přihlásit';
7$lang['Notify me of followup comments'] = 'Upozorni mě na následující komentáře';
8$lang['Your subscribtion has been validated, thanks you.'] = 'Vaše přihlášení k odběru bylo potvrzeno, děkujeme vám.';
9$lang['Subscriptions of'] = 'Odběr z';
10$lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Odhlásit se z odběru upozornění ze všech komentářů';
11$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Nejste nyní přihlášen k oběru upozornění u žádného komentáře.';
12$lang['Return to item page'] = 'Zpět na stránku zprávy';
13$lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s je přihlášen ke komentářům o';
14$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Umožnit uživatelům přihlásit se k celkovým oznámením';
15$lang['Already validated.'] = 'Již validováno';
16$lang['Comments notifications'] = 'Komnetáře jsou oznámeny';
17$lang['Confirm subscription'] = 'Potvrď předplatné';
18$lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Potvrď přihlášení ke komentářům';
19$lang['Followed on'] = 'Následováno na';
20$lang['Manage my subscriptions'] = 'Spravovat má přihlášení ';
21$lang['New comment on'] = 'Nový komentář na';
22$lang['New subscription on'] = 'Nové přihlášení na';
23$lang['Not found.'] = 'Nenalezeno';
24$lang['Subject'] = 'Předmět';
25$lang['Subscribe to comments on'] = 'Přihlaš se ke komentářům o';
26$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Přihlaš k oznámení mailem';
27$lang['Validate'] = 'Potvrď';
28$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Chcete editovat možnosti oznámení?';
29$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Byl jste přidán k seznamu přihlášených';
30$lang['all albums of the gallery'] = 'všechan alba z galerie';
31$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'všechny obrázky z alba <a href="%s">%s</a>';
32$lang['all pictures of the gallery'] = 'všechny obrázky galerie';
33$lang['all pictures of this album'] = 'všechny obrázky z tohoto alba';
34$lang['comments on a picture'] = 'komentáře k obrázku';
35$lang['comments on all pictures of an album'] = 'komentáře ke všem obrázkům alba';
36$lang['comments on an album'] = 'komentáře k albu';
37$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'album <a href="%s">%s</a>';
38$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'obrázek <a href="%s">%s</a>';
39$lang['this album'] = 'toto album';
40$lang['this picture'] = 'tento obrázek';
41$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Oznam administrátorům nové předplatné uživatele';
42$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'K aktivaci zmáčkni potvrzovací tlačítko. Pokud se domníváš, že se jedná o omyl, tak tento vzkaz ignoruj.';
43$lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Současně jsi přihlášen ke komentování';
44$lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Požádal jste o odebírání mailem komentářů o';
45?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.