source: extensions/UserAdvManager/trunk/language/da_DK/plugin.lang.php @ 27178

Last change on this file since 27178 was 27178, checked in by Eric, 7 years ago

Obsolete translation keys cleanup

  • Property svn:executable set to *
File size: 24.8 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['UAM_ConfirmMail_Subject'] = 'Tilpas emne på mail vedrørende registreringsbekræftelse';
24$lang['UAM_ConfirmMail_Text'] = ' Tilpasning af bekræftelsesmail:';
25$lang['UAM_ConfirmMail_TimeOut_true'] = ' Aktiver. Antal dage indtil udløb:';
26$lang['UAM_Confirm_Group'] = 'Grupper<br>(bevar ------- for ikke at påvirke gruppe)';
27$lang['UAM_Confirm_Level'] = 'Privatlivsniveau<br>(bevar ------- for at beholde Piwigos standard)';
28$lang['UAM_Confirm_Mail'] = 'Regisreringsbekræftelse:';
29$lang['UAM_Confirm_Mail_local'] = ' Aktiver - Administratorbekræftelse';
30$lang['UAM_Confirm_Mail_true'] = ' Aktiver - Brugerbekræftelse';
31$lang['UAM_%d_Mail_With_Key'] = '%s meddelelse med nøglefornyelse afsendt';
32$lang['UAM_%d_Mails_With_Key'] = '%s meddelelser med nøglefornyelse afsendt';
33$lang['UAM_%d_Reminder_Sent'] = '%s påmindelsesmeddelese afsendt';
34$lang['UAM_%d_Reminders_Sent'] = '%s påmindelsesmeddeleser afsendt';
35$lang['UAM_%d_Validated_User'] = '%s bruger bekræftet manuelt';
36$lang['UAM_%d_Validated_Users'] = '%s brugere bekræftet manuelt';
37$lang['UAM_AdminConfMail'] = 'Registreringsbekræftelse af administratorer';
38$lang['UAM_AdminValidationMail_Subject'] = 'Tilpas emnet på mails vedrørende manuel godkendelse';
39$lang['UAM_AdminValidationMail_Text'] = 'Besked om manuel registreringsbekræftelse';
40$lang['UAM_Bad_version_backup'] = 'Versionen af sikkerhedskopien svarer ikke til plugin-versionen!
41Gendannelsen blev ikke udført.';
42$lang['UAM_Change'] = 'Ændring af brugeres gruppe-/status-/privatlivsniveau er bekræftet';
43$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Subject'] = 'Tilpas emnet på mails vedørende registreringsbekræftelse';
44$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Txt1'] = 'Tilpasning af påmindelsesmeddelelse <b><u>med</u></b> ny gendannelse af bekræftelsesnøgle.';
45$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Txt2'] = 'Tilpasning af påmindelsesmeddelelse <b><u>uden</u></b> gendannelse af bekræftelsesnøgle.';
46$lang['UAM_ConfirmMail_Remail'] = 'Påmind ikke-bekræftede brugere';
47$lang['UAM_Default_InfoMail_Txt'] = 'Hej [username]!
48
49Du har foretaget store ændringer af din profil i galleriet  [mygallery]. Herunder er dine nye indstillinger:';
50$lang['UAM_Default_PwdRequest_Txt'] = 'Du har bedt om nulstilling af adgangskoden til vores galleri. Herunder er dine nye loginoplysninger.';
51$lang['UAM_Default_RejectConnexion_Txt'] = 'Beklager, din registrering er endnu ikke godkendt, så du kan ikke logge på galleriet.';
52$lang['UAM_Default_ValidationTimeout_Txt'] = 'Beklager, din konto er blevet slettet fordi du ikke bekræftede den inden i tide ([Kdays] dage).  Du kan forsøge at registrere dig igen med en gyldig og ikke-blokeret e-mail-adresse.';
53$lang['UAM_Default_InfoMail_Subject'] = '[username] - Dine registreringsoplysninger i [mygallery]';
54$lang['UAM_DumpTxt'] = 'Sikkerhedskopiering og genskabelse af din opsætning';
55$lang['UAM_Dump_Download'] = 'For at downloade sikkerhedskopien sættes flueben i denne boks:';
56$lang['UAM_Dump_NOK'] = 'Fejl: Kunne ikke oprette sikkerhedskopi!';
57$lang['UAM_Dump_OK'] = 'Sikkerhedskopi er oprettet';
58$lang['UAM_Delete_selected'] = 'Slet';
59$lang['UAM_Disable'] = ' Deaktiver (standard)';
60$lang['UAM_Enable'] = 'Aktiver';
61$lang['UAM_Confirm_Status'] = 'Statusser<br>(bevar ------- for at beholde Piwigos standard)';
62$lang['UAM_Confirm_grpstat_notice'] = 'Advarsel: Det anbefales at enten benytte grupper eller bekræftelsesstatus, ikke begge på samme tid. Privatlivsniveauet kan benyttes i forbindelse med en gruppe- eller statustildeling.';
63$lang['UAM_CustomPasswRetr'] = 'Tilpas indhold af mail om glemt adgangskode';
64$lang['UAM_Customize_messagesandmails'] = 'Tilpas indhold meddelelserne og mailene';
65$lang['UAM_Default_AdminValidationMail_Subject'] = '[username] - Registration godkendt i [mygallery]';
66$lang['UAM_Default_AdminValidation_Txt'] = 'Hej [username]! For fordi du registrerede dig og velkommen til [mygallery].
67
68Din konto er blevet manuelt bekræftet af webmaster på [mygallery]. Du kan nu logge på [myurl] og foretage ændringer af din profil.';
69$lang['UAM_Default_CfmMail_Custom_Txt1'] = 'Kontoen [username] blev godkendt!';
70$lang['UAM_Default_CfmMail_Custom_Txt2'] = 'Ukorrekt / udløbet aktiveringsnøgle eller kontoen er allerede godkendt.';
71$lang['UAM_Default_CfmMail_Remail_Txt1'] = 'Hej [username]
72
73Dette er en påmindelse om, at du registrerede dig i vores galleri[mygallery], men ikke bekræftede dette; din bekræftelsesnøgle er nu udløbet. For alligevel at få adgang til vores galleri, er bekræftelsestiden blevet nulstillet. Du har igen x dage til at bekræfte din registrering.
74
75Bemærk: Når nøglen er udløbet, vil kontoen blive slettet permanent.';
76$lang['UAM_Default_CfmMail_Remail_Txt2'] = 'Hej [username]
77
78Dette er en påmindelse om, at du registrerede dig i vores galleri[mygallery], men endnu ikke har bekræftet dette; din bekræftelsesnøgle er ved at udløbe. For at give dig adgang til vores galleri, har du x dage til at bekræfte redistreringen ved at klikke på linket i meddelelsen, som du skulle have modtaget efter din registrering.
79
80Bemærk: Når nøglen er udløbet, vil kontoen blive slettet permanent.';
81$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Remail_Subject'] = 'Påmindelse - bekræftelse af registreringen af [username] i [mygallery]';
82$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Subject'] = 'Bekræftelse af registrering af [username] i [mygallery]';
83$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Txt'] = 'Hej [username]! Tak fordi du registrerede dig i [mygallery].
84
85For at afslutte processen og kunne se billederne, bedes du bekræfte registreringen ved at klikke på linket i denne meddelelse.';
86$lang['UAM_Default_GTAutoMail_Subject'] = '[username] - Din konto er blevet nedgraderet i [mygallery]';
87$lang['UAM_Default_GTReminder_Subject'] = '[username] - Der er gået lang tid siden du sidst besøgte [mygallery]';
88$lang['UAM_Default_GhstDeletion_Txt'] = 'Beklager [username], din konto er blevet slettet fordi der er gået for lang tid siden du sidst besøgte [mygallery]. Du kan registrere dig igen.';
89$lang['UAM_Default_GhstDemotion_Txt'] = 'Beklager [username], din konto er blevet nedlagt fordi der er gået for lang tid siden du sidst besøgte [mygallery]. Benyt venligst følgende link for at genbekræfte din konto:';
90$lang['UAM_Default_GhstReminder_Txt'] = 'Hej [username]
91
92Dette er en påmindelse om, at der er gået lang tid siden du sidst besøgte galleriet [mygallery]. Ønsker du ikke længere at benytte din konto, se giv os besked ved at besvare denne mail. Din konto vil blive slettet.
93
94Ved modtagelse af denne besked og uden nye besøg inden for [days] dage, vil vi automatisk kunne slette din konto.
95
96Med venlig hilsen
97
98Adminstrator af galleriet [mygallery] - [myurl]';
99$lang['UAM_Error_GTAutoMail_cannot_be_set_without_ConfirmMail'] = 'Konsistensfejl i den valgte opsætning:
100<br><br>
101"Opsætning af overvågning af registrerede brugere og andre indstillinger > Håndtering af spøgelsesbesøgende (Ghost Tracker) > Automatisk håndtering af spøgelsesbesøgende > Automatisk afsendelse af mail ved ændring af gruppe / status" kan ikke aktiveres hvis  "Opsætning af registreringsbekræftelse > Bekræftelse af registrering - Brugers bekræftelse" ikke først er aktiveret.
102<br><br>
103For at sikre konsistens blev valgmuligheden "Automatisk afsendelse af mail ved ændring af gruppe / status" automatisk ændres til "deaktiveret".
104<br><br>';
105$lang['UAM_mail_exclusionlist_error'] = 'Advarsel! Du er begyndt på en ny linje (CR-LF) øverst i mailfravalgslisten (vist i rødt herunder). Selv om den nye linje ikke er synlig, er den stadig til stede og kan medfører at plugin\'en ikke fungerer korrekt. Vær venlig at genindtaste din mailfravalgsliste på en måde, der ikke begynder med en tom linje.';
106$lang['UAM_confirmmail_custom_Txt1'] = 'Tekst til bekræftelsesside - Bekræftelse accepteret';
107$lang['UAM_confirmmail_custom_Txt2'] = 'Tekst til bekræftelsesside - Bekræftelse afvist';
108$lang['UAM_infos_mail %s'] = '%s, her er dine loginoplysninger til galleriet:';
109$lang['UAM_no_update_pwd'] = '[profil opdateret uden ændring af adgangskode]';
110$lang['UAM_reg_err_login2'] = 'Brugernavnet må ikke indehold følgende tegn:';
111$lang['UAM_reg_err_login5'] = 'En mailleverandør er accepteres ikke af os. Ikke-accepterede mailleverandører er:';
112$lang['UAM_save_config'] = 'Opsætning er gemt.';
113$lang['UAM_submit'] = 'Gem indstillinger';
114$lang['UAM_Error_Using_illegal_Kdays'] = 'Anvendelse af tagget [Kdays] er kun tilladt hvis fristen for registreringsbekræftelse er aktiv. Ret problemet i det røde tekstfelt.';
115$lang['UAM_Error_Using_illegal_flag'] = 'Syntaksfejl! AutoText-flaget [Kdays] benyttes, der valgmuligheden "Begrænset frist for registreringsbekræftelse" ikke var aktiv. Aktiver valgmuligheden eller ret det/de røde tekstfelter.';
116$lang['UAM_GhostTracker_Init'] = 'Hvis du aktiverer denne funktion for første gang eller du genaktiverer efter en lang periode, hvor den har været slået fra, under hvilken nye brugere har registreret sig, skal du initialisere eller nulstillet Ghost Tracker. Det kan kun ske efter aktivering eller genaktivering af valgmuligheden. Klik <u>en gang</u> på knappen nulstil herunder.';
117$lang['UAM_Support_txt'] = 'Officiel support af denne plugin er kun tilgængelig i disse Piwigo-forumemner:<br>
118<a href="http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=15015" onclick="window.open(this.href);return false;">Engelsk forum - http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=15015</a><br><br>
119Også tilgængelig i projektets bugtracker: <a href="http://piwigo.org/bugs/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://piwigo.org/bugs/</a>';
120$lang['UAM_Username_Char'] = 'Brugernavne: Fravalg af tegn';
121$lang['UAM_Username_Char_false'] = ' Tillad alle (standard)';
122$lang['UAM_Username_Char_true'] = ' Forbudte tegn:<br>(Benyt et komma til at adskille hvert tegn)<br><br>';
123$lang['UAM_Valid_Level'] = 'Privatlivsniveau til brugere, der har bekræftet deres registering<br>';
124$lang['UAM_Validated_Group'] = 'Gruppe til brugere, der har bekræftet deres registrering<br>';
125$lang['UAM_Validated_Status'] = 'Status til brugere, der har bekræftet deres registrering<br>';
126$lang['UAM_ValidationLimit_Info'] = 'Begrænset frist for registreringsbekræftelse';
127$lang['UAM_audit'] = 'Auditindstillinger';
128$lang['UAM_audit_ok'] = 'Audit er ok';
129$lang['UAM_Tips2'] = 'Oplysninger om ikke-bekræftede registreringer med UAM og Additional Pages';
130$lang['UAM_Title2'] = 'Registeringsbekræftelser';
131$lang['UAM_Title3'] = 'Håndtering af spøgelsesbrugere';
132$lang['UAM_Title4'] = 'Tips og anvendelseseksempler';
133$lang['UAM_Title5'] = 'Forskellige valgmuligheder';
134$lang['UAM_Title_Tab'] = 'UserAdvManager - Version: ';
135$lang['UAM_Tracking confirmations'] = 'Sporingsbekræftelser';
136$lang['UAM_Tracking registered users'] = 'Sporer registrerede brugere';
137$lang['UAM_USRAuto'] = 'Automatisk håndtering af ikke-bekræftede brugere';
138$lang['UAM_USRAutoDel'] = 'Tilpasset meddelelse ved slettet konto';
139$lang['UAM_USRAutoMail'] = 'Automatisk mailpåmindelse';
140$lang['UAM_User: %s'] = 'Bruger: %s';
141$lang['UAM_Save'] = 'Foretag sikkerhedskopiering';
142$lang['UAM_Stuffs'] = 'PWG Stuffs-blok';
143$lang['UAM_Stuffs_Desc'] = 'Tilføjer en informationsblok ved ikke-bekræftede brugere';
144$lang['UAM_Stuffs_Title'] = 'UAM-blok';
145$lang['UAM_SubTitle1'] = 'Opsætning af plugin';
146$lang['UAM_SubTitle4'] = 'Ghost Tracker';
147$lang['UAM_Subject admin validation for %s'] = '%s-brugerens registering afventer godkendelse';
148$lang['UAM_Tab_GhostTracker'] = 'Ghost Tracker';
149$lang['UAM_Tab_Global'] = 'Opsætning';
150$lang['UAM_Tips1'] = 'Oplysning om ikke-bekræftede registeringer med UAM og PWG_Stuffs';
151$lang['UAM_Title1'] = 'Begræsninger vedrørende registreringer';
152$lang['UAM_RedirToProfile'] = 'Omdiriger til tilpasningsside';
153$lang['UAM_Registration_Date'] = 'Registreringsdato';
154$lang['UAM_RejectConnexion'] = 'Afvis brugerens logins indtil registrering er bekræftet';
155$lang['UAM_RejectConnexion_Custom_Txt'] = 'Tilpas afvisningstekst';
156$lang['UAM_Reminder'] = 'Mailpåmindelse';
157$lang['UAM_Reminder_Sent_NOK'] = 'NEJ';
158$lang['UAM_Reminder_Sent_OK'] = 'JA';
159$lang['UAM_Restoration_NOK'] = 'En fejl opstod mens opsætningen blev gendannet. Undersøg om din sikkerhedskopi er i orden.';
160$lang['UAM_Restoration_OK'] = 'Gendannelse af din opsætning er gennemført! Genindlæs UAM\'s administrationsside for at se gendannede indstillinger.';
161$lang['UAM_Restore'] = 'Gendannelse af sikkerhedskopi med din opsætning. Kun den gemte fil på serveren benyttes.
162<br><br>
163<b style="color: red;">Vær opmærksom på version af sikkerhedskopi!<br>En sikkerhedskopi foretaget i en version af plugin\'en, kan kun gendannes i den samme version.</b>';
164$lang['UAM_Restore_File'] = 'Gendan opsætning';
165$lang['UAM_No_Valid_Level'] = 'Privatlivsniveau til brugere, der ikke har bekræftet deres registrering<br>';
166$lang['UAM_No_reminder_for_Guest'] = 'Kontoen "Guest" ("Gæst") modtager ikke påmindelse fra Ghost Tracker';
167$lang['UAM_No_reminder_for_Webmaster'] = 'Kontoen "Webmaster" modtager ikke påmindelser fra Ghost Tracker';
168$lang['UAM_No_reminder_for_default_user'] = 'Standardkontoen modtager ikke påmindelser fra Ghost Tracker';
169$lang['UAM_No_reminder_for_your_account'] = 'Din personlige konto modtager ikke påmindelser fra Ghost Tracker';
170$lang['UAM_No_validation_for_Guest'] = 'Kontoen "Guest" ("Gæst") skal ikke bekræftes';
171$lang['UAM_No_validation_for_Webmaster'] = 'Kontoen "Webmaster" skal ikke bekræftes';
172$lang['UAM_No_validation_for_default_user'] = 'Standardkontoen skal ikke bekræftes';
173$lang['UAM_No_validation_for_your_account'] = 'Din personlige konto skal ikke bekræftes';
174$lang['UAM_Password: %s'] = 'Adgangskode: %s';
175$lang['UAM_MailInfo_Text'] = 'Tilpasning af informationsmail:';
176$lang['UAM_Mail_Info'] = 'Informationsmail til bruger:';
177$lang['UAM_Mail_with_key'] = 'Påmindelse med nøgle';
178$lang['UAM_Mail_without_key'] = 'Påmindelse uden nøgle';
179$lang['UAM_Manual_Validation'] = 'Manuel bekræftelse';
180$lang['UAM_Manual_validation_needed_for %s'] = 'Brugeren %s er registreret og venter på manuel godkendelse af en administrator.';
181$lang['UAM_Nb_Days'] = 'Forskel i dage';
182$lang['UAM_No_Backup_File'] = 'Ingen sikkerhedskopi er tilgængelig!';
183$lang['UAM_No_Confirm_Group'] = 'Gruppe til brugere, der ikke har bekræftet deres registrering<br>';
184$lang['UAM_No_Confirm_Status'] = 'Status til brugere, der ikke har bekræftet deres registrering<br>';
185$lang['UAM_No_Ghosts'] = 'Ingen spøgelsesbesøgende i øjeblikket';
186$lang['UAM_No_Userlist'] = 'Ingen besøgende at vise i øjeblikket';
187$lang['UAM_No_Usermanager'] = 'Ingen ikke-bekræftede registreringer at vise i øjeblikket';
188$lang['UAM_GT_Reset'] = 'Nulstil Ghost Tracker';
189$lang['UAM_GhostTracker'] = 'Håndtering af spøgelsesbesøgende (Ghost Tracker)';
190$lang['UAM_GhostTracker_Init_OK'] = 'Ghost Tracker er nulstillet!';
191$lang['UAM_GhostTracker_ReminderText'] = 'Tilpasning af Ghost Trackers påmindelsesmeddelelse';
192$lang['UAM_GhostTracker_Title'] = 'Håndteringer af spøgelsesbesøgende';
193$lang['UAM_GhostTracker_true'] = ' Aktiver. Maksimal tid i dage mellem to besøg:';
194$lang['UAM_HidePassw'] = 'Adgangskode i klartekst i informationsmail';
195$lang['UAM_LastVisit_Date'] = 'Seneste besøg';
196$lang['UAM_Link: %s'] = 'Klik på linket for at bekræfte registreringen: %s';
197$lang['UAM_MailExclusion'] = 'Fravalg af maildomæner';
198$lang['UAM_MailExclusion_No'] = 'Fravalg af maildomæner - Ikke tilgængelig fordi mail ikke er krævet ved registreringer!';
199$lang['UAM_MailExclusion_true'] = ' Fravælg følgende domæner:<br>Benyt komma for at adskille hvert enkelt domæne)';
200$lang['UAM_MailInfo_Subject'] = 'Tilpasning af emne i informationsmail';
201$lang['UAM_Err_GhostTracker_Settings'] = 'Siden er kun tilgængelig hvis "Ghost Tracker" er aktiv i "Opsætning af sporede registreringer og andre valgmuligheder".';
202$lang['UAM_Err_UserManager_Settings'] = 'Siden er kun tilgængelig hvis "Bekræftelse af registrering" er aktiv og hvis en gruppe til ikke-bekræftede besøgende er opsat i  "Opsætning af registreringsbekræftelser".';
203$lang['UAM_Err_Userlist_Settings'] = 'Siden er kun tilgængelig hvis "Overvågning af registrerede brugere" er aktiv i "Opsætning af sporede registreringer og andre valgmuligheder".';
204$lang['UAM_Err_audit_advise'] = '<b>du skal udføre rettelser for at leve op til nye regler, som du har aktiveret.<br>Brug et databaseadministrationsværktøj til at rette brugerkonti direkte i tabellen ###_USERS</b>';
205$lang['UAM_Err_audit_email_forbidden'] = '<b>Denne konto anvender en ikke-tilladt e-mail-leverandør:</b> ';
206$lang['UAM_Err_audit_username_char'] = '<b>Denne konto anvender et eller flere ikke-tilladte tegn:</b> ';
207$lang['UAM_Expired_Group'] = '<b>Gruppe</b> til brugers registrering er udløbet<br>';
208$lang['UAM_Expired_Level'] = '<b>Privatlivsniveau</b> til brugers registrering er udløbet<br>';
209$lang['UAM_Expired_Status'] = '<b>Status</b> til brugers registrering er udløbet<br>';
210$lang['UAM_GTAuto'] = 'Automatisk håndtering af spøgelsesbrugere';
211$lang['UAM_GTAutoDel'] = 'Automatisk sletning af konti';
212$lang['UAM_GTAutoGp'] = 'Automatisk ændring af gruppe / status / privatlivsniveau';
213$lang['UAM_GTAutoMail'] = 'Automatisk afsendelse af e-mail når gruppe / status / privatlivsniveau ændres';
214$lang['UAM_GTAutomail_Subject'] = 'Tilpasning af mailemne vedrørende automatisk nedgradering via Ghost Tracker ';
215$lang['UAM_GTAutomail_Text'] = 'Tilpasning af nedgraderingsmails tekst';
216$lang['UAM_GTReminder_Subject'] = 'Tilpasning af mailemne vedørende manuel påmindelse via Ghost Tracker';
217$lang['UAM_GT_Init'] = 'Initialiserer Ghost Tracker';
218$lang['UAM_mail_exclusion_error'] = 'Piwigos valgmulighed "E-mail-adresse er krævet for alle brugere" er blevet deaktiveret, mens plugin\'en UserAdvancedManagers (UAM) valgmulighed "Fravalg af maildomæner" stadig er aktiv. Denne kombination er ulogisk og ikke kompatibel!<br><br>
219Vær venlig at genaktivere Piwigos valgmulighed "E-mail-adresse er krævet for alle brugere", for dernæst at kunne deaktivere UAM\'s valgmulighed "Fravalg af maildomæner", hvis det er, hvad du ønsker.<br><br>
220Bemærk: Denne meddelelse forsvinder, når du har foretaget den nødvendige ændring og genindlæst administreringssiden.<br><br>';
221$lang['UAM_Tips2_txt'] = '          <ul>
222            <li>
223            Formål: At informere den besøgende om at dennes registrering venter på godkendelse ved at tilføje en ekstra side, som erstatter galleriets standardforside ved sådanne brugere, så længe registreringen ikke er godkendt.
224            <br><br>
225            <b>Fordele i forhold til metoden med PWG_Stuffs: Muliggør formatering af oplysninger og visning af dem straks besøgende registrer sig.
226            </li><br><br>
227            <li>
228            Forudsætninger:<br>
229            - Et galleri hvor eller nogle albummer er private, og dermed kun synlige for registrerede brugere<br>
230            - Som minimum de to følgende Piwigos-brugergrupper: "Afventer" uden tilladelser til at se private albummer, samt "Bekræftet" med alle tilladelser til at se private albummer<br>
231            - UAM-plugin<br>
232            - Additional Pages-plugin\'en til tilføjelse og håndtering af ekstra side, der galleriets erstatter standardforside<br>
233            - Valgfrit plugin\'en Extended Description til understøttelse af flere sprog<br>
234            </li><br><br>
235            <li>
236              Trin:<br><br>
237              A. I plugin\'en UAM:
238              <ol>
239                <li>Aktiver registreringsbekræftelse</li>
240                <li>Aktiver PWG Stuffs\' modulvalgmulighed</li>
241                <li>Skriv tekst med en uddybende forklaring, som vil blive sammen med mails vedrørende registreringsbekræftelser. Hvis plugin\'en Extended Description er aktiv kan sprogtags anvendes</li>
242                <li>Vælg gruppen "Afventer" under "Til brugere, der ikke har bekræftet deres registrering"</li>
243                <li>Vælg gruppen "Confirmed" under "Til brugere, der har bekræftet deres registrering"</li>
244                <li>Gem pluginens opsætning</li>
245              </ol>
246              <br>
247              B. I plugin\'en Additional Pages:<br>
248              <b>BEMÆRK: Håndteringen af adgangsrettigheder vedrørende grupper i Additional Pages skal aktiveres (se plugin\'ens opsætning).</b>
249              <br>
250              <ol>
251                <li>Tilføj en ny side i hvert fald følgende parametre:</li>
252                <ul>
253                  <li>Sidenavn: Det ønskede navn på den ekstra side (fx: "Registrering ikke bekræftet)</li>
254                  <li>Sæt flueben ved "Benyt som forside"</li>
255                  <li>Tilladte grupper: Sæt flueben i boksen som svarer til gruppen "Afventer", opsat i UAM</li>
256                  <li>Indhold: Teksten du ønsker at vise de besøgende.</li>
257                </ul>
258                <br>
259                <li>Det er alt! Kun registrerede besøgende, som endnu ikke er bekræftet, vil se den ekstra forside.</li>
260              </ol>
261            </li>
262          </ul>';
263$lang['UAM_Tips1_txt'] = '          <ul>
264            <li>
265            Formål: At informere den besøgende om at dennes registrering venter på godkendelse. Det sker ved at vise en personlig blok på galleriets forside, så længe registreringen ikke er godkendt.
266            <br><br>
267            <b>Husk: I standardtilstand ser brugeren "Guest" ("Gæst") kun de offentlige albummer, uden informerende meddelelser.</b>
268            </li><br><br>
269            <li>
270            Forudsætninger:<br>
271            - Et galleri hvor eller nogle albummer er private, og dermed kun synlige for registrerede brugere<br>
272            - Som minimum de to følgende Piwigos-brugergrupper: "Afventer" uden tilladelser til at se private albummer, samt "Bekræftet" med alle tilladelser til at se private albummer<br>
273            - UAM-plugin<br>
274            - PWG Stuffs-plugin\'en til tilføjelse af et særligt UAM-modul<br>
275            - Valgfrit plugin\'en Extended Description til understøttelse af flere sprog<br>
276            </li><br><br>
277            <li>
278            Trin:<br><br>
279            A. I plugin\'en UAM:
280              <ol>
281                <li>Aktiver registreringsbekræftelse</li>
282                <li>Aktiver PWG Stuffs\' modulvalgmulighed</li>
283                <li>Skriv tekst med en uddybende forklaring, som vil blive sammen med mails vedrørende registreringsbekræftelser. Hvis plugin\'en Extended Description er aktiv kan sprogtags anvendes</li>
284                <li>Vælg gruppen "Afventer" under "Til brugere, der ikke har bekræftet deres registrering"</li>
285                <li>Vælg gruppen "Confirmed" under "Til brugere, der har bekræftet deres registrering"</li>
286                <li>Save the plugin configuration</li>
287              </ol>
288            <br>
289            B. I plugin\'en PWG Stuffs :
290              <ol>
291                <li>Gå til fanebladet "Tilføjet et nyt modul"</li>
292                <li>Vælg "UAM Module"</li>
293                <li>Opsæt modulet med angivelse af titel (fx "Registrering afventer bekræftelse") og en beskrivelse, sæt kun flueben ved "Waiting" i listen over tilladte grupper</li>
294                <li>Udfyld resten af modulets indhold med en meddelelse, som skal vises til brugere, der ikke er bekræftede. Som ved UAM kan sprogtags benyttes hvis plugin\'en Extended Description er aktiveret</li>
295                <li>Sæt flueben ved "Vis modulet på webstedets forside"</li>
296                <li>Godkend modulets opsætning</li>
297              </ol>
298            </li>
299          </ul>';
300$lang['UAM_group %s updated'] = 'For at opnå den bedste ydeevne, er gruppen %s automatisk blevet opsat som standardgruppen. ';
301$lang['personal_content'] = 'Indhold';
302$lang['UAM_AddURL2Mail'] = 'Tilføj galleriets URL i slutningen af mails (som en signatur)';
303$lang['UAM_Follow this link to access the gallery'] = 'Følg dette link for at tilgå galleriet';
304?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.