source: extensions/charlies_content/language/hu_HU/plugin.lang.php

Last change on this file was 21379, checked in by ddtddt, 8 years ago

[trunk] - charlies_content

File size: 10.0 KB
Line 
1<?php
2//Plugin Name: Charlies content
3//File charlies_config.php
4
5// More info on http://flv-player.net/en/players/maxi/documentation/
6
7
8$lang['Templates configuration'] = 'Sablon beállítás';
9$lang['Players options'] = 'Lejátszó beállítás';
10$lang['Players colors'] = 'Színek beállítása';
11$lang['Curtain selection'] = 'Függöny választás';
12$lang['Forced width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Kényszerített szélesség tartományon kívül esik (Helyes érték: 90-1024 között)';
13$lang['Forced height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Kényszerített magasság tartományon kívül esik (Helyes érték: 90-1024 között)';
14$lang['Default width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Alapértelmezett szélesség tartományon kívül esik (Helyes érték: 90-1024 között)';
15$lang['Default height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Alapértelmezett magasság tartományon kívül esik (Helyes érték: 90-1024 között)';
16$lang['Volume is out of range (Correct range: 0-200)'] = 'Hangerő tartományon kívül esik (Helyes érték: 0-200 között)';
17$lang['Unknown file (Start image)'] = 'Ismeretlen fájl (Start kép)';
18$lang['Unknown file or URL|x|y error (x and y must be numeric)'] = 'Ismeretlen fájl vagy URL|x|y hiba (x és y nem szám)';
19$lang['Title font size is out of range (Correct range: 12-72)'] = 'Cím betűméret tartományon kívül esik (Helyes érték: 12-72 között)';
20$lang['Play icon transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Lejátszás ikon átlátszóság tartományon kívül esik (Helyes érték: 0-100 között)';
21$lang['Margin is out of range (Correct range: 0-40)'] = 'Szegély mérete tartományon kívül esik (Helyes érték: 0-40 között)';
22$lang['Unknown file (skin)'] = 'Ismeretlen fájl (felület)';
23$lang['Autohide delay is out of range (Correct range: 0-9999)'] = 'Felbukkanó késleltetés tartományon kívül esik (Helyes érték: 0-9999 között)';
24$lang['Player transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Lejátszó átlátszósága tartományon kívül esik (Helyes érték: 0-100 között)';
25$lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Felirat betűméret tartományon kívül esik (Helyes érték: 8-24 között)';
26$lang['Wrong filename or file not found (Subtitles file)'] = 'Hibás fájlnév, vagy fájl nem található (Felirat fájl)';
27$lang['Wrong filename. RTMP (Real Time Messaging Protocol) is a TCP based propriety protocol developed by Adobe System for the purpose of streaming Audio/Video data between Flash Player and media server.'] = 'Hibás fájlnév. RTMP (Real Time Messaging Protocol) egy TCP alapú protokol, melyet az Adobe System fejlesztett ki, streaming Audio/Video adat, Flash Player és a kiszolgáló közötti adatfolyam.';
28$lang['Invalid color code: 3 or 6 hexadecimal characters, preceded by "#"'] = 'Érvénytelen színkód: 3 vagy 6 hexadecimális karakter, előtte "#"';
29$lang['Your configuration is NOT saved due to above reasons.'] = 'A konfiguráció beállítások NEM menthetők a fenti okok miatt.';
30$lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'A jogosultságok nem teszik lehetővé a konfiguráció módosítását.';
31$lang['Your configuration is saved.'] = 'A konfiguráció beállítások mentése sikeres.';
32
33//File charlies_config.tpl
34$lang['Save Charlies\' configuration'] = 'Charlies\' beállítások mentése';
35$lang['On'] = 'Be';
36$lang['Off'] = 'Ki';
37//tab1 : templates
38$lang['Charlies player template-mimetype association'] = 'Charlies player sablon MIME-típus hozzárendelések';
39$lang['Bind your prefered extensions to a template file (player) from:'] = 'A használandó kiterjesztések bejelölendők (lejátszó) az adott sablon fájlhoz:';
40$lang['Note: These options are available with the Maxi FLV Player. More details on all theses options on:'] = 'Megjegyzés: Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre a Maxi FLV Player-ben. További részletek és az összes elérhető opció:';
41//tab2 : options
42$lang['Charlies players configuration'] = 'Charlies lejátszó beállítások';
43$lang['General options'] = 'Általános beállítások';
44$lang['Buffering'] = 'Betöltés';
45$lang['Config by element'] = 'Elem beállítás';
46$lang['Skin'] = 'Kinézet';
47$lang['Titleling'] = 'Cím';
48$lang['Subtitleling'] = 'Felirat';
49$lang['Player and Buttons'] = 'Lejátszó és Gombok';
50$lang['Miscellaneous'] = 'Egyéb';
51//tab2 : options -> subtab1 : General options
52$lang['Autoload'] = 'Auto. töltés';
53$lang['Display first picture'] = 'Megjelenítendő első kép';
54$lang['Autoplay'] = 'Auto. lejátszás';
55$lang['Loop'] = 'Ismétlés';
56$lang['Fullscreen'] = 'Teljes képernyő';
57$lang['Flash Player 9.0.16.60 or above is required.'] = 'Flash Player 9.0.16.60 vagy újabb szükséges.';
58$lang['Forced video width'] = 'Video ablak szélesség';
59$lang['Forced video height'] = 'Video ablak magasság';
60$lang['Video default width'] = 'Alapértelmezett szélesség';
61$lang['Video default height'] = 'Alapértelmezett magasság';
62$lang['Volume [0-200]'] = 'Hangerő [0-200]';
63$lang['Onclick URL'] = 'Kattintás URL-re';
64$lang['_blank'] = '_blank';
65$lang['_self'] = '_self';
66//tab2 : options -> subtab2 : Buffering
67$lang['Video buffer size in seconds'] = 'Video puffer méret (másodperc)';
68$lang['Video buffer percent message'] = 'Video puffer üzenet (%)';
69$lang['Buffering _n_'] = 'Betöltve: _n_';
70$lang['Video buffer background'] = 'Video puffer háttér';
71//tab2 : options -> subtab3 : Config by element
72$lang['Use existing .txt to config'] = 'A már meglévő .txt konfig használata';
73$lang['Filename.txt might be use as config.txt file'] = 'Fájlnév.txt (használható a config.txt fájl)';
74$lang['Use existing .xml to config'] = 'A már meglévő .xml konfig használata';
75$lang['Filename.xml might be use as config.xml file'] = 'Fájlnév.xml (használható a config.xml fájl)';
76//tab2 : options -> subtab4 : Skin
77$lang['Margin for skin'] = 'Szegély a szkín-re';
78$lang['Skin image'] = 'Szkín kép';
79$lang['(URL of a non progressive jpg)'] = '(URL nem progresszív jpg)';
80//tab2 : options -> subtab5 : Titleling
81$lang['Title'] = 'Title';
82$lang['Title font size [12-72]'] = 'Cím betűméret [12-72]';
83$lang['Default size might be 20.'] = 'Alapértelmezett méret: 20';
84$lang['Start image'] = 'Start kép';
85$lang['Title and start picture'] = 'Cím és start kép';
86$lang['Play icon in middle'] = 'Lejátszás ikon középen';
87$lang['Play icon transparency [0-100]'] = 'Lejátszás ikon átlátszóság [0-100]';
88$lang['Load an image over video'] = 'Olvasson be egy képet a videó felületére';
89$lang['(URL|x|y : where x,y are the offsets to place the picture)'] = '(URL|x|y : ahol x és y a kép eltolásának helye)';
90//tab2 : options -> subtab6 : Subtitleling
91$lang['Use subtitles'] = 'Felirat';
92$lang['Filename.srt might be use for captioning'] = 'Fájlnév.srt használata a feliratokhoz';
93$lang['Subtitles font size [8-24]'] = 'Felirat betűméret [8-24]';
94$lang['Default size might be 11.'] = 'Alapértelmezett méret: 11';
95$lang['Subtitles file URL'] = 'Felirat fájl URL';
96//tab2 : options -> subtab7 : Player and Buttons
97$lang['Show player'] = 'Lejátszó vezérlő megjelenítése';
98$lang['Autohide'] = 'Felbukkanó';
99$lang['Always'] = 'Mindig';
100$lang['Never'] = 'Soha';
101$lang['Show loading'] = 'Betöltés megjelenítése';
102$lang['Show mouse'] = 'Egérkurzor megjelenítése';
103$lang['Show time'] = 'Idő megjelenítése';
104$lang['Time left'] = 'Hátralévő idő';
105$lang['Player transparency [0-100]'] = 'Lejátszó átlátszósága [0-100]';
106$lang['Autohide delay [0-9999]'] = 'Felbukkanó láthatóságának hossza [0-9999]';
107$lang['Default 1500 milliseconds.'] = 'Alapértelmezett: 1500 századmásodperc.';
108$lang['Show stop button'] = 'Stop gomb';
109$lang['Show volume'] = 'Hangerő megjelenítése';
110
111$lang['Show subtitles switch'] = 'Felirat gomb';
112$lang['Stop stops loading'] = 'Stopra leáll a betöltés';
113$lang['Keyboard shortcuts'] = 'Billentyűparancsok';
114//tab2 : options -> subtab8 : Miscellaneous
115$lang['PHP streaming'] = 'PHP streaming';
116$lang['RTMP server URL'] = 'RTMP szerver URL';
117$lang['(Adobe Systems for streaming audio, video and data)'] = '(Adobe Systems streaming hang, video és adat)';
118$lang['FYI: all these options might be used or NOT by the inbound player (template).'] = 'Tájékoztató: összes lehetőség használható, vagy csak egyes részei (sablon).';
119$lang['Reset ALL Charlies\' configuration'] = 'Összes Charlies\' beállítás törlése';
120$lang['Reset ALL Confirmation'] = 'Megerősítés: Minden beállítás törlése';
121
122//Tab3 : colors
123$lang['Background'] = 'Háttér';
124$lang['Subtitles background'] = 'Felirat háttere';
125$lang['Top border fading'] = 'Felső szegély halványuló';
126$lang['Player'] = 'Lejátszó';
127$lang['Bottom border fading'] = 'Alsó szegély halványuló';
128$lang['Loading bar'] = 'Betöltés sáv';
129$lang['Player buttons'] = 'Lejátszó gomb';
130$lang['Leftbar gradient fading'] = 'Leftbar színátmenet elhalványulás';
131$lang['Hover player buttons'] = 'Lebegő lejátszó gombok';
132$lang['Rightbar gradient fading'] = 'Rightbar színátmenet elhalványulás';
133$lang['Buffer'] = 'Puffer';
134$lang['Hover bar gradient'] = 'Lebegő sáv színátmenet';
135$lang['Buffer background'] = 'Puffer háttér';
136$lang['Play icon'] = 'Indít ikon';
137$lang['Title'] = 'Cím';
138$lang['Play icon background'] = 'Indít ikon háttér';
139$lang['Subtitles'] = 'Felirat';
140//Tab4 : curtain
141$lang['Active curtains'] = 'Elérhető függönyök';
142$lang['.png without transparency are recommended. Maybe you can change a set of curtains by yours.'] = '.png átlátszóság nélkül ajánlott. Lecserélhető saját függönyökre.';
143
144$lang['Default 5 seconds'] = 'Alapértelmezett 5 másodperc';
145$lang['Players colours selection'] = 'Lejátszó színeinek beállítása';
146$lang['URL of .srt'] = '.srt URL címe';
147$lang['Color usage might be just for information (Players could just ignore them or use them differently)'] = 'A színezés esetleg csak tájékoztató jellegű (A lejátszó használhatja másként, vagy figyelmen kívül hagyhatja)';
148$lang['or fullscreen or playpause or none'] = 'vagy fullscreen (teljes képernyő), vagy playpause (pill. állj), vagy none (semmi)';
149?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.