source: extensions/event_cats/language/da_DK/plugin.lang.php @ 22016

Last change on this file since 22016 was 22016, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[event_cats] Add da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
File size: 11.4 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['ec_help_banner1_config'] = '<span class = "help_i">Dupliker en konto</span> når en bruger allerede er logget på, oprettes en anden konto med de præcis samme rettigheder: der er ingen grund til at vente på administratorgodkendelse.&nbsp;— Vælg siden du ønsker skal vises i fald der benyttes en ukendt kode (eksempelvis en kode, du har slettet).&nbsp;— På "Autolog-poster"-fanen, kan kommentarer vises som tooltips, eller på en ny linje under koden.&nbsp;— Da du i øjeblikket læser det, er hjælpebannet i øjeblikket aktivt! ;-)&nbsp;— Vis "Log på"-linket til generiske brugere, giver brugere der allerede er registeret i galleriet andgang til let at logge på.';
24$lang['Test URL ttip'] = 'Test URL\'en ( => admin.-session afsluttet)';
25$lang['Acknowledgement'] = 'Formålet med denne udvidelse er at muliggøre automatisk logning af en konto ("autolog"), og duplikering af kontoen, som den besøgende aktuelt er logget på me ("duplikering").<br /><br />Mange tak til Forummet, plg, ddtddt, flipflip, VDigital, Gotcha for deres test, og til P@t for den primære kode! :-)';
26$lang['Additional Pages inactive'] = '<a href="http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=153" title="Åbn et nyt vindue i pluginen Additional Pages" onClick="window.open(this.href); return false;">Additional Pages</a>-plugin (vis en tekstside): ikke aktiveret';
27$lang['Auto code end'] = 'tegn';
28$lang['Autolog entries'] = '"Autolog"-poster';
29$lang['ec_user_create_pb'] = 'Ikke muligt at oprette ny bruger';
30$lang['ec_user_generic_OK'] = 'Brugeren "%s" er generisk';
31$lang['ec_user_generic_pb'] = 'Problem med at gøre brugeren "%s" generisk';
32$lang['ec_username_miss'] = 'brugeren findes ikke (formentlig slettet)';
33$lang['ec_username_pb'] = 'feltet "user_id" er defekt (forskellige værdier i poster som anvender den samme kode)';
34$lang['ec_ok_img_pb'] = 'JA, men ukendt foto';
35$lang['ec_submit_action_miss'] = 'Du skal angive en side som skal vises.';
36$lang['ec_submit_code_bad'] = 'En kode består af 4 til 32 tegn indeholdt i [a-zA-Z0-9_-].';
37$lang['ec_submit_code_miss'] = 'Du skal angive en kode.';
38$lang['ec_submit_user_miss'] = 'Du skal angive et brugernavn.';
39$lang['ec_tab_autoid_entries'] = 'Autolog-poster';
40$lang['ec_tab_autoid_modif'] = 'Ændring af autolog';
41$lang['ec_tab_autoid_new'] = 'Ny autolog';
42$lang['ec_tab_config'] = 'Opsætning';
43$lang['ec_tab_duplication'] = 'Duplikering';
44$lang['ec_user_access_AP'] = 'Sørg for at brugeren "%2$s" er tilladelse til Additional Pages-siden "%1$s".';
45$lang['ec_user_already_exists'] = 'Brugernavnet findes allerede.';
46$lang['ec_user_create_OK'] = 'Brugeren "%s" er oprettet';
47$lang['ec_group_create_OK'] = 'Gruppen "%s" er oprettet';
48$lang['ec_group_create_OK2'] = '"%1$s" linket til "%2$s"';
49$lang['ec_group_create_pb'] = 'Oprettelse af gruppen "%s" er ikke muligt';
50$lang['ec_image_miss'] = 'foto findes ikke (formentlig slettet)';
51$lang['ec_new_pwd_gen'] = 'Glem ikke at notere dig adgangskode!';
52$lang['ec_nok'] = 'NEJ';
53$lang['ec_nok_action_pb'] = 'NEJ: "action" er defekt';
54$lang['ec_nok_ap_pb'] = 'NEJ';
55$lang['ec_nok_userid_miss'] = 'NEJ: ukendt bruger';
56$lang['ec_nok_userid_pb'] = 'NEJ: "user_id" er defekt';
57$lang['ec_ok'] = 'JA';
58$lang['ec_ok_ap_pb'] = 'JA, men ukendt Add. Page';
59$lang['ec_ok_cat_pb'] = 'JA, men ukendt album';
60$lang['ec_confirm_disable'] = 'Er du sikker på, at du vil gøre den valgte post forældet?
61Det vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen.';
62$lang['ec_confirm_force'] = 'Er du sikker på, at du vil gennemtvinge den viste side på den valgte post?
63Det vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen.';
64$lang['ec_confirm_test'] = 'Er du sikker på, at du vil teste den valgte kode?
65Det vil afslutte din administrationssession.';
66$lang['ec_dspl_nok_actn'] = '"action" er ikke brugbar';
67$lang['ec_dspl_nok_ap'] = ' (Additional Page n°%s findes ikke)';
68$lang['ec_dspl_nok_cat'] = ' (album n°%s findes ikke)';
69$lang['ec_dspl_nok_img2'] = ' (foto n°%1$ findes ikke i album n°%2$s)';
70$lang['ec_dspl_nok_usr'] = 'Bruger n°%s findes ikke';
71$lang['ec_dspl_ok_ap'] = 'Additional Page n°%1$s: %2$s';
72$lang['ec_dspl_ok_cat'] = 'Album n°%1$s: %2$s';
73$lang['ec_dspl_ok_img2'] = 'foto n°%1$s: %2$s (%3$s)';
74$lang['ec_dspl_usr_pb'] = '"user_id" er ikke brugbar';
75$lang['ec_entry_already_exists'] = 'Posten %s findes allerede med den præcis samme opsætning';
76$lang['ec_entry_create_OK'] = 'Posten %s er oprettet';
77$lang['ec_entry_create_pb'] = 'Ikke muligt at oprette post';
78$lang['ec_entry_del_nok'] = 'Problem med sletning af posten %s:';
79$lang['ec_entry_del_ok'] = 'Posten %1$s ("%2$s") er slettet.';
80$lang['ec_entry_dont_exist'] = 'Posten %s findes ikke';
81$lang['ec_entry_modify_OK'] = 'Posten %s er ændret';
82$lang['ec_gen_user_act_miss'] = 'Vælg først en side som skal vises';
83$lang['Types'] = 'Brugertyper';
84$lang['URL'] = 'URL:';
85$lang['Unforce display ttip'] = 'Gennemtving ikke længere visning af denne kode på siden';
86$lang['Unknown code'] = 'Ukendt kode';
87$lang['Username'] = 'Brugernavn';
88$lang['ec_DB_problem'] = 'Problem med databasetilgang (position %s):';
89$lang['ec_act_cat_miss'] = 'Album?';
90$lang['ec_act_img_miss'] = 'Fotoidentifikationen skal være et tal.';
91$lang['ec_action_pb'] = 'feltet "action" er defekt (forskellige værdier i poster som benytter den samme kode)';
92$lang['ec_add_page_miss'] = 'Additional Pages-side eksisterer ikke (formentlig slettet)';
93$lang['ec_assoc_pb'] = 'Umuligt at linke "%1$s" til "%2$s"';
94$lang['ec_category_miss'] = 'album eksisterer ikke (formentlig slettet)';
95$lang['ec_clk_entry_miss'] = 'Vælg først en post.';
96$lang['ec_cnfrm_forced'] = ' (vist side gennemtvunget)';
97$lang['ec_code_already_exists'] = 'Koden findes allerede.';
98$lang['ec_conf_pwd_dont_match'] = 'Adgangskoden er ikke bekræftet på korrekt vis.';
99$lang['ec_config_saved'] = 'Opsætning gemt';
100$lang['ec_confirm_change_user'] = 'Ændring af brugernavn vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen. Ok?';
101$lang['ec_confirm_del_other'] = 'Dette vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen. Ok?';
102$lang['ec_confirm_delete'] = 'Er du sikker på, at du vil slette den valgte post?';
103$lang['New entry title'] = 'Ny post hørende til et "autolog"-parameter';
104$lang['New generic user'] = 'Ny bruger (opret en generisk konto):';
105$lang['New group'] = 'Ny grupper:';
106$lang['New password'] = 'Adgangskode';
107$lang['New username'] = 'Brugernavn';
108$lang['No account'] = 'Ingen konto';
109$lang['No user'] = 'Ingen (forældet post)';
110$lang['Optional'] = 'Personlig memo som kun vises på administrationssider';
111$lang['Other'] = 'Andet';
112$lang['Outdate entry ttip'] = 'Gør post forældet';
113$lang['Page for unknown code'] = 'Side der vises når en "autolog0-kode er ukendt"';
114$lang['Place title on top ttip'] = 'Vis denne titel i sidehovedet';
115$lang['Register replacement'] = 'Registereringslink:%1$s for alle konti som kan duplikeres,%1$s erstat "%2$s" med "%3$s"';
116$lang['Save dup. config btn'] = 'Gem duplikeringsopsætning';
117$lang['Selected entry'] = 'Valgt post';
118$lang['Selection per group'] = 'Valg efter gruppe';
119$lang['Show'] = 'vis';
120$lang['Test'] = 'Test';
121$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
122$lang['Force display ttip'] = 'Gennemtving visning af denne kode på siden';
123$lang['Forced'] = 'Gennemtvunget';
124$lang['Full auto'] = 'Fuldautomatisk (vælg først en side at vise)';
125$lang['Generate username'] = 'Generer et brugernavn (vælg først en side at vise)';
126$lang['Grant to groups btn'] = 'Tildel grupper til valgte grupper';
127$lang['Grant to types btn'] = 'Tildel duplikering til valgte typer';
128$lang['Grant to users btn'] = 'Tildel duplikering til valgte brugere';
129$lang['Help banner'] = 'Hjælpebanner';
130$lang['Hide'] = 'skjul';
131$lang['Home'] = 'Forside';
132$lang['Identification'] = 'Identifikation?';
133$lang['Identified user'] = 'Identificeret bruger';
134$lang['Image id'] = 'Photo-id';
135$lang['In a row'] = 'På en række';
136$lang['JS needed'] = 'JavaScript SKAL være aktiveret for at denne side kan fungere ordentligt!';
137$lang['Modify'] = 'Tilpas';
138$lang['Modify entry title'] = 'Tilpasning af en "autolog"-parameterpost';
139$lang['Modify entry ttip'] = 'Tilpas post';
140$lang['New code'] = 'Ny kode:';
141$lang['New entry'] = 'Ny post';
142$lang['Comments display'] = 'Vis kommentarer';
143$lang['Configuration'] = 'Opsætning';
144$lang['Confirm password'] = 'Bekræft adgangskode:';
145$lang['Copy URL ttip'] = 'Kopier dette link, for at kunne overføre det';
146$lang['Delete'] = 'Slet';
147$lang['Delete entry ttip'] = 'Slet post';
148$lang['Deny to groups btn'] = 'Nægt duplikering til valgte grupper';
149$lang['Deny to types btn'] = 'Nægt duplikering til valgte typer';
150$lang['Deny to users btn'] = 'Nægt duplikering til valgte brugere';
151$lang['Display connection'] = 'Vis "%2$s" link%1$s til generiske brugere';
152$lang['Displayed page'] = 'Viste side';
153$lang['Dup. allowed tks to'] = 'Duplikering tilladt takket være medlemskab af grupper og typer';
154$lang['Duplicate entry ttip'] = 'Opret ny post med den samme kode';
155$lang['Duplication'] = 'Duplikering';
156$lang['Duplication allowance'] = 'Tillad duplikering';
157$lang['Duplication allowed'] = 'Duplikering tilladt';
158$lang['Duplication denied'] = 'Duplikering nægtet';
159$lang['Entry'] = 'Post';
160$lang['Existing code'] = 'Eksisterende kode:';
161$lang['Existing user'] = 'Eksisterende bruger:';
162$lang['Access denied'] = 'Adgang nægtet';
163$lang['Additional Page'] = 'Additional Page';
164$lang['Additional Pages active'] = 'Additional Pages-plugin: aktiveret';
165$lang['Admin page title'] = 'Event Categories';
166$lang['All accounts'] = 'Alle konti';
167$lang['All but generics'] = 'Alle konti bortset fra de generiske';
168$lang['As tooltip'] = 'Som tooltip';
169$lang['Auto code button'] = 'Generer en kode';
170$lang['Auto code max'] = ' (maks)';
171$lang['Auto code mid'] = 'har';
172$lang['Auto code min'] = ' (min)';
173$lang['Banner off'] = 'Deaktiveret';
174$lang['Banner on'] = 'Aktiveret';
175$lang['Category'] = 'Album';
176$lang['Code'] = 'Kode';
177$lang['Comment'] = 'Kommentar';
178?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.