source: extensions/event_cats/language/da_DK/plugin.lang.php @ 22101

Last change on this file since 22101 was 22101, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[event_cats] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
File size: 16.6 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['ec_help_banner1_config'] = '<span class = "help_i">Dupliker en konto</span> når en bruger allerede er logget på, oprettes en anden konto med de præcis samme rettigheder: der er ingen grund til at vente på administratorgodkendelse.&nbsp;— Vælg siden du ønsker skal vises i fald der benyttes en ukendt kode (eksempelvis en kode, du har slettet).&nbsp;— På "Autolog-poster"-fanen, kan kommentarer vises som tooltips, eller på en ny linje under koden.&nbsp;— Da du i øjeblikket læser det, er hjælpebannet i øjeblikket aktivt! ;-)&nbsp;— Vis "Log på"-linket til generiske brugere, giver brugere der allerede er registeret i galleriet andgang til let at logge på.';
24$lang['Test URL ttip'] = 'Test URL\'en ( => admin.-session afsluttet)';
25$lang['Acknowledgement'] = 'Formålet med denne udvidelse er at muliggøre automatisk logning af en konto ("autolog"), og duplikering af kontoen, som den besøgende aktuelt er logget på me ("duplikering").<br /><br />Mange tak til Forummet, plg, ddtddt, flipflip, VDigital, Gotcha for deres test, og til P@t for den primære kode! :-)';
26$lang['Additional Pages inactive'] = '<a href="http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=153" title="Åbn et nyt vindue i pluginen Additional Pages" onClick="window.open(this.href); return false;">Additional Pages</a>-plugin (vis en tekstside): ikke aktiveret';
27$lang['Auto code end'] = 'tegn';
28$lang['Autolog entries'] = '"Autolog"-poster';
29$lang['ec_user_create_pb'] = 'Ikke muligt at oprette ny bruger';
30$lang['ec_user_generic_OK'] = 'Brugeren "%s" er generisk';
31$lang['ec_user_generic_pb'] = 'Problem med at gøre brugeren "%s" generisk';
32$lang['ec_username_miss'] = 'brugeren findes ikke (formentlig slettet)';
33$lang['ec_username_pb'] = 'feltet "user_id" er defekt (forskellige værdier i poster som anvender den samme kode)';
34$lang['ec_ok_img_pb'] = 'JA, men ukendt foto';
35$lang['ec_submit_action_miss'] = 'Du skal angive en side som skal vises.';
36$lang['ec_submit_code_bad'] = 'En kode består af 4 til 32 tegn indeholdt i [a-zA-Z0-9_-].';
37$lang['ec_submit_code_miss'] = 'Du skal angive en kode.';
38$lang['ec_submit_user_miss'] = 'Du skal angive et brugernavn.';
39$lang['ec_tab_autoid_entries'] = 'Autolog-poster';
40$lang['ec_tab_autoid_modif'] = 'Ændring af autolog';
41$lang['ec_tab_autoid_new'] = 'Ny autolog';
42$lang['ec_tab_config'] = 'Opsætning';
43$lang['ec_tab_duplication'] = 'Duplikering';
44$lang['ec_user_access_AP'] = 'Sørg for at brugeren "%2$s" er tilladelse til Additional Pages-siden "%1$s".';
45$lang['ec_user_already_exists'] = 'Brugernavnet findes allerede.';
46$lang['ec_user_create_OK'] = 'Brugeren "%s" er oprettet';
47$lang['ec_group_create_OK'] = 'Gruppen "%s" er oprettet';
48$lang['ec_group_create_OK2'] = '"%1$s" linket til "%2$s"';
49$lang['ec_group_create_pb'] = 'Oprettelse af gruppen "%s" er ikke muligt';
50$lang['ec_image_miss'] = 'foto findes ikke (formentlig slettet)';
51$lang['ec_new_pwd_gen'] = 'Glem ikke at notere dig adgangskode!';
52$lang['ec_nok'] = 'NEJ';
53$lang['ec_nok_action_pb'] = 'NEJ: "action" er defekt';
54$lang['ec_nok_ap_pb'] = 'NEJ';
55$lang['ec_nok_userid_miss'] = 'NEJ: ukendt bruger';
56$lang['ec_nok_userid_pb'] = 'NEJ: "user_id" er defekt';
57$lang['ec_ok'] = 'JA';
58$lang['ec_ok_ap_pb'] = 'JA, men ukendt Add. Page';
59$lang['ec_ok_cat_pb'] = 'JA, men ukendt album';
60$lang['ec_confirm_disable'] = 'Er du sikker på, at du vil gøre den valgte post forældet?
61Det vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen.';
62$lang['ec_confirm_force'] = 'Er du sikker på, at du vil gennemtvinge den viste side på den valgte post?
63Det vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen.';
64$lang['ec_confirm_test'] = 'Er du sikker på, at du vil teste den valgte kode?
65Det vil afslutte din administrationssession.';
66$lang['ec_dspl_nok_actn'] = '"action" er ikke brugbar';
67$lang['ec_dspl_nok_ap'] = ' (Additional Page n°%s findes ikke)';
68$lang['ec_dspl_nok_cat'] = ' (album n°%s findes ikke)';
69$lang['ec_dspl_nok_img2'] = ' (foto n°%1$ findes ikke i album n°%2$s)';
70$lang['ec_dspl_nok_usr'] = 'Bruger n°%s findes ikke';
71$lang['ec_dspl_ok_ap'] = 'Additional Page n°%1$s: %2$s';
72$lang['ec_dspl_ok_cat'] = 'Album n°%1$s: %2$s';
73$lang['ec_dspl_ok_img2'] = 'foto n°%1$s: %2$s (%3$s)';
74$lang['ec_dspl_usr_pb'] = '"user_id" er ikke brugbar';
75$lang['ec_entry_already_exists'] = 'Posten %s findes allerede med den præcis samme opsætning';
76$lang['ec_entry_create_OK'] = 'Posten %s er oprettet';
77$lang['ec_entry_create_pb'] = 'Ikke muligt at oprette post';
78$lang['ec_entry_del_nok'] = 'Problem med sletning af posten %s:';
79$lang['ec_entry_del_ok'] = 'Posten %1$s ("%2$s") er slettet.';
80$lang['ec_entry_dont_exist'] = 'Posten %s findes ikke';
81$lang['ec_entry_modify_OK'] = 'Posten %s er ændret';
82$lang['ec_gen_user_act_miss'] = 'Vælg først en side som skal vises';
83$lang['Types'] = 'Brugertyper';
84$lang['URL'] = 'URL:';
85$lang['Unforce display ttip'] = 'Gennemtving ikke længere visning af denne kode på siden';
86$lang['Unknown code'] = 'Ukendt kode';
87$lang['Username'] = 'Brugernavn';
88$lang['ec_DB_problem'] = 'Problem med databasetilgang (position %s):';
89$lang['ec_act_cat_miss'] = 'Album?';
90$lang['ec_act_img_miss'] = 'Fotoidentifikationen skal være et tal.';
91$lang['ec_action_pb'] = 'feltet "action" er defekt (forskellige værdier i poster som benytter den samme kode)';
92$lang['ec_add_page_miss'] = 'Additional Pages-side eksisterer ikke (formentlig slettet)';
93$lang['ec_assoc_pb'] = 'Umuligt at linke "%1$s" til "%2$s"';
94$lang['ec_category_miss'] = 'album eksisterer ikke (formentlig slettet)';
95$lang['ec_clk_entry_miss'] = 'Vælg først en post.';
96$lang['ec_cnfrm_forced'] = ' (vist side gennemtvunget)';
97$lang['ec_code_already_exists'] = 'Koden findes allerede.';
98$lang['ec_conf_pwd_dont_match'] = 'Adgangskoden er ikke bekræftet på korrekt vis.';
99$lang['ec_config_saved'] = 'Opsætning gemt';
100$lang['ec_confirm_change_user'] = 'Ændring af brugernavn vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen. Ok?';
101$lang['ec_confirm_del_other'] = 'Dette vil slette alle andre poster som anvender den samme kode, om nogen. Ok?';
102$lang['ec_confirm_delete'] = 'Er du sikker på, at du vil slette den valgte post?';
103$lang['New entry title'] = 'Ny post hørende til et "autolog"-parameter';
104$lang['New generic user'] = 'Ny bruger (opret en generisk konto):';
105$lang['New group'] = 'Ny grupper:';
106$lang['New password'] = 'Adgangskode';
107$lang['New username'] = 'Brugernavn';
108$lang['No account'] = 'Ingen konto';
109$lang['No user'] = 'Ingen (forældet post)';
110$lang['Optional'] = 'Personlig memo som kun vises på administrationssider';
111$lang['Other'] = 'Andet';
112$lang['Outdate entry ttip'] = 'Gør post forældet';
113$lang['Page for unknown code'] = 'Side der vises når en "autolog0-kode er ukendt"';
114$lang['Place title on top ttip'] = 'Vis denne titel i sidehovedet';
115$lang['Register replacement'] = 'Registereringslink:%1$s for alle konti som kan duplikeres,%1$s erstat "%2$s" med "%3$s"';
116$lang['Save dup. config btn'] = 'Gem duplikeringsopsætning';
117$lang['Selected entry'] = 'Valgt post';
118$lang['Selection per group'] = 'Valg efter gruppe';
119$lang['Show'] = 'vis';
120$lang['Test'] = 'Test';
121$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
122$lang['Force display ttip'] = 'Gennemtving visning af denne kode på siden';
123$lang['Forced'] = 'Gennemtvunget';
124$lang['Full auto'] = 'Fuldautomatisk (vælg først en side at vise)';
125$lang['Generate username'] = 'Generer et brugernavn (vælg først en side at vise)';
126$lang['Grant to groups btn'] = 'Tildel grupper til valgte grupper';
127$lang['Grant to types btn'] = 'Tildel duplikering til valgte typer';
128$lang['Grant to users btn'] = 'Tildel duplikering til valgte brugere';
129$lang['Help banner'] = 'Hjælpebanner';
130$lang['Hide'] = 'skjul';
131$lang['Home'] = 'Forside';
132$lang['Identification'] = 'Identifikation?';
133$lang['Identified user'] = 'Identificeret bruger';
134$lang['Image id'] = 'Photo-id';
135$lang['In a row'] = 'På en række';
136$lang['JS needed'] = 'JavaScript SKAL være aktiveret for at denne side kan fungere ordentligt!';
137$lang['Modify'] = 'Tilpas';
138$lang['Modify entry title'] = 'Tilpasning af en "autolog"-parameterpost';
139$lang['Modify entry ttip'] = 'Tilpas post';
140$lang['New code'] = 'Ny kode:';
141$lang['New entry'] = 'Ny post';
142$lang['Comments display'] = 'Vis kommentarer';
143$lang['Configuration'] = 'Opsætning';
144$lang['Confirm password'] = 'Bekræft adgangskode:';
145$lang['Copy URL ttip'] = 'Kopier dette link, for at kunne overføre det';
146$lang['Delete'] = 'Slet';
147$lang['Delete entry ttip'] = 'Slet post';
148$lang['Deny to groups btn'] = 'Nægt duplikering til valgte grupper';
149$lang['Deny to types btn'] = 'Nægt duplikering til valgte typer';
150$lang['Deny to users btn'] = 'Nægt duplikering til valgte brugere';
151$lang['Display connection'] = 'Vis "%2$s" link%1$s til generiske brugere';
152$lang['Displayed page'] = 'Viste side';
153$lang['Dup. allowed tks to'] = 'Duplikering tilladt takket være medlemskab af grupper og typer';
154$lang['Duplicate entry ttip'] = 'Opret ny post med den samme kode';
155$lang['Duplication'] = 'Duplikering';
156$lang['Duplication allowance'] = 'Tillad duplikering';
157$lang['Duplication allowed'] = 'Duplikering tilladt';
158$lang['Duplication denied'] = 'Duplikering nægtet';
159$lang['Entry'] = 'Post';
160$lang['Existing code'] = 'Eksisterende kode:';
161$lang['Existing user'] = 'Eksisterende bruger:';
162$lang['Access denied'] = 'Adgang nægtet';
163$lang['Additional Page'] = 'Additional Page';
164$lang['Additional Pages active'] = 'Additional Pages-plugin: aktiveret';
165$lang['Admin page title'] = 'Event Categories';
166$lang['All accounts'] = 'Alle konti';
167$lang['All but generics'] = 'Alle konti bortset fra de generiske';
168$lang['As tooltip'] = 'Som tooltip';
169$lang['Auto code button'] = 'Generer en kode';
170$lang['Auto code max'] = ' (maks)';
171$lang['Auto code mid'] = 'har';
172$lang['Auto code min'] = ' (min)';
173$lang['Banner off'] = 'Deaktiveret';
174$lang['Banner on'] = 'Aktiveret';
175$lang['Category'] = 'Album';
176$lang['Code'] = 'Kode';
177$lang['Comment'] = 'Kommentar';
178$lang['ec_help_banner2_new_m'] = 'Logning af en konto, der ikke kræver hverken brugernavn eller adgangskode, er naturligvis usikkert. Dermed er det bedre at sørge for at en "autolog"-kode ikke er aktiv i for lang tid, da den kan misbruges. Hvis man gøre en post forældet, kan man vise en forklarende meddelelse med en Additional Page. Man kan også anvende plugin\'en <a href = "http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=190" title = "Åbn et nyt vindue med plugin\'en PWG Stuffs" onClick = "window.open(this.href); return false;">PWG Stuffs</a> til at vise meddelelser på album- og fotosider. <span class = "help_b">Nulstil</span> for at vende tilbage til en "normal" kodeændring.';
179$lang['ec_help_banner2_new_c'] = 'Kopi en post, der skal forbindes med den samme <span class = "help_bi">kode</span> (stadig forbundet med den samme <span class = "help_bi">identificerede brugere</span>), til en anden <span class = "help_bi">vis side</span>, for eksempel for at give adgang til en anden begivenhed (og dermed et andet album) til den samme gruppe personer, som man allerede har oprettet en post for. <span class = "help_b">Nulstil</span> for at gå tilbage til en "normal" postoprettelse.';
180$lang['ec_help_banner1_duplic'] = '<span class = "help_i">Duplikering af konto</span> når en bruger allerede er identificeret, oprettes en anden konto med det præcis samme rettigheder: der er ikke grund til at vente på at en administrator godkender det. Vælg <span class = "help_bi">grupper</span>, <span class = "help_bi">typer</span> og&nbsp;/&nbsp;eller  <span class = "help_bi">brugere</span> direkte, som har lov til at duplikere deres konto. Viser "<span class = "help_b">Registrer</span>" ved generiske konti, så de ikke bemærker duplikeringen (se <a href="popuphelp.php?page=help" onclick="popuphelp(this.href); return false;" title="Hjælp"><img src="admin/template/goto/theme/clear/icon/help.png" class="button" alt="(?)">&nbsp;hjælpesiden</a> for flere oplysninger).';
181$lang['ec_help_banner1_new_c'] = 'Forbind en <span class = "help_bi">kode</span> med en <span class = "help_bi">identificeret bruger</span> samt til en <span class = "help_bi">vist side</span>; det vil oprette en tilsvarende URL på fanen "Autolog-poster", så man kan kopiere og overføre den til involverede personer. (Det er for kompliceret og for tungt, her et bringe en liste over alle fotografier, derfor skal man selv notere identifikationen på det ønskede fotografi ("<span class = "help_b">Foto-id</span>"), hvis man ønsker at anvende feltet.) <span class = "help_b">Generer et brugernavn</span> og <span class = "help_b">Fuldautomatisk</span>: vælg først en <span class = "help_bi">side at vise</span>, da brugernavnet er baseret på denne sides navn. <span class = "help_b">Kommentar</span>: memo, personligt notat, kun synligt i administrationsdelen. <span class = "help_b">Eksisterende kode</span>: for at anvende den samme kode til at identificere den samme konto, men med omdirigering til en anden side. Vis side <span class = "help_b">Gennemtvunget</span>: for at gennemtvinge den viste side, er parametrene <span class = "help_bi">&cat=</span>, <span class = "help_bi">&img=</span>, <span class = "help_bi">&ap=</span> i URL\'en.';
182$lang['ec_help_banner1_new_m'] = 'Vælg en <span class = "help_bi">kode</span> for at ændre den tilhørende <span class = "help_bi">identificerede bruger</span> og&nbsp;/&nbsp;eller <span class = "help_bi">siden der skal vises</span>. Hvis man <span class = "help_b">gennemtvinger</span> siden, der skal vises, eller ændrer den identificerede bruger, vil andre poster, som benytter den samme kode, blive slettet. Vælges <span class = "help_b">Ingen</span> som identificeret bruger, eller <span class = "help_b">Adgang nægtet</span> som siden der skal vises, bliver posten "forældet": ingen identifikation, men man kan vise en persontilpasset side for at give en forklaring. For at <span class = "help_b">generere et brugernavn</span>, vælges først <span class = "help_bi">siden der skal vises</span>, som brugernavn, baseret på navnet på den side, der skal vises.';
183$lang['ec_help_banner1_entries'] = '<ul><li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/disable.png);"><span class = "help_b">Gør post forældet</span>: anvendes til at sikre, at en kode ikke længere kan anvendes, men med en skræddersyet meddelelse;</li><li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/nforced.png);"><span class = "help_b">Gennemtving</span>: for at forhindre brugere i at tilgå andre sider ved at ændre URL\'en;<li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/forced.png);"><span class = "help_b">Gennemtving ikke</span>: gør det muligt at benytte den samme kode til at få adgang til forskellige sider;</li><li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/duplicate.png);"><span class = "help_b">Kopier</span>: til at oprette en ny post ved hjælp af den samme kode, men med en anden side som destination;</li><li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/url2.png);"><span class = "help_b">Test</span>: til at kontrollere, at det fungerer ;-)&nbsp;;</li><li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/delete.png);"><span class = "help_b">Slet</span>: slet post;</li><li style = "list-style-image:url(plugins/event_cats/icon/modify.png);"><span class = "help_b">Modificer</span>: modificer post.</ul>';
184?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.