source: extensions/flickr2piwigo/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 16418

Last change on this file since 16418 was 16418, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[flickr] Update cs_CZ, thanks to : sichr

  • Property svn:executable set to *
File size: 3.5 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['%d albums'] = '%d alb';
24$lang['%d pictures are not displayed because already existing in the database.'] = '%d obrázků nebylo zobrazeno, protože se už nachází v databázi';
25$lang['%d pictures imported'] = '%d obrázků importováno';
26$lang['%s imported'] = '%s importováno';
27$lang['(%d photos)'] = '(%d fotek)';
28$lang['API key'] = 'API klíč';
29$lang['API not authenticated'] = 'API neutentifikováno';
30$lang['API secret'] = 'API tajná fráze';
31$lang['Begin transfer'] = 'Začít přenos';
32$lang['Callback URL'] = 'Zpětné volání URL adresy';
33$lang['Fill these fields from Flickr datas'] = 'Vyplnit tato pole údaji z Flickru';
34$lang['Flickr logins'] = 'Flickr přihlašovací údaje';
35$lang['How do I get my Flickr API key?'] = 'Kde najdu můj Flickr API klíč?';
36$lang['Import all my pictures'] = 'Importovat všechny mé obrázky';
37$lang['Import all photos in this album'] = 'Importovat všechny obrázky v tomto albu';
38$lang['Import options'] = 'Nastavení importu';
39$lang['Import'] = 'Importovat';
40$lang['List my albums'] = 'Vypsat má alba';
41$lang['List pictures of this album'] = 'Vypsat obrázky tohoto alba';
42$lang['Logued as'] = 'Přihlášen jako';
43$lang['No download method available'] = 'Není k dispozici žádný způsob stahování';
44$lang['One picture is not displayed because already existing in the database.'] = 'Jeden obrázek není zobrazen, protože už je v databázi.';
45$lang['Open Flickr page in a new tab'] = 'Otevřít stránku Flickr v novém tabu';
46$lang['Pictures without album'] = 'Obrázky bez alba';
47$lang['Please fill your API keys on the configuration tab'] = 'Vyplňte prosím vaše API klíče v konfigurační záložce ';
48$lang['Processing...'] = 'Zpracovávání...';
49$lang['Reproduce flickr albums'] = 'Vytvořit Flickr alba';
50$lang['Successfully logued to you Flickr account'] = 'Přiglášení na účet Flickr úspěšné';
51?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.