source: extensions/gally/gally-default/language/sk_SK/theme.lang.php @ 14184

Last change on this file since 14184 was 14184, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[Gally] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
File size: 4.8 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['gally_action_ko'] = 'Akcia neúspešná';
24$lang['gally_action_ok'] = 'Akcia úspešná';
25$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'Zmena veľkosti fotky na zobrazenie na celej obrazovke';
26$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Aktuálna veľkosť (ak sa fotka nezmestí na obrazovku, je ju možné posúvať horizontálne a vertikálne)';
27$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Táto voľba nastaví prednastavené zobrazenie pri nahratí fotky';
28$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Prednastavená zväčšená veľkosť';
29$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'Nezobraziť ikonu';
30$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'Zobraziť ikonu';
31$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Táto voľba definuje ako sa bude prepojenie chovať pri kliknutí na fotku s vysokým rozlíšením';
32$lang['gally_display_high_res_click_mode'] = 'Akcia spojená s fotkom s vysokým rozlíšením';
33$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Voľba na zobrazenie ikony na lište nástrojov, ak fotka je aj vo vysokom rozlíšení';
34$lang['gally_display_high_res_icon'] = 'Ikona v lište nástrojov';
35$lang['gally_highResClickMode_zoom'] = 'Zmena typu zväčšenia (aktuálna veľkosť/zmena veľkosti)';
36$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Táto stránka definuje vlastnosti používateľa pri prezeraní fotky vo vysokom rozlíšení';
37$lang['gally_img_high_res'] = 'Fotka/Vysoké rozlíšenie';
38$lang['gally_img_interface_desc'] = 'Táto stránka definuje vlastnosti používateľa pri prezeraní fotky';
39$lang['gally_img_interface'] = 'Fotka/Prepojenie';
40$lang['gally_img_other_desc'] = 'Táto stránka definuje rôzne vlastnosti používateľa pri prezeraní fotky';
41$lang['gally_img_other'] = 'Fotka/Iné';
42$lang['gally_save_local_conf'] = 'Uloženie nastavení';
43$lang['gally_columns'] = 'Počet stĺpcov';
44$lang['gally_display_banner_no'] = 'Nezobraziť titulok';
45$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Zobraziť titulok';
46$lang['gally_display_banner'] = 'Zobrazenie titulku';
47$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Koniec zobrazenia fotky vo vysokom rozlíšení';
48$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Správa pre panoramatické fotky';
49$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Táto voľba nastavuje, čo sa zobrazí pri nahratí stránky';
50$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Rozhranie je viditeľné pri nahratí stránky';
51$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Rozhranie nie je viditeľné pri nahratí stránky, bude pri spustení udalosti';
52$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Zobraziť pri nahratí stránky';
53$lang['gally_interface_on_image_always'] = 'Vždy';
54$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Táto voľba definuje, čo sa zobrazí pri prechode myšou nad fotkou';
55$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Nikdy';
56$lang['gally_interface_on_image_noscroll'] = 'Len ak fotka nie je širokouhlá';
57$lang['gally_interface_on_image'] = 'Zobrazenie nadnášania';
58$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Táto voľba definuje potrebný čas pred skrytím rozhrania';
59$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Vypršanie časového limitu';
60$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Táto voľba nastavuje počet stĺpcov zobrazujúcich metadata';
61$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Zobrazenie metadata';
62?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.