source: extensions/gally/gally-default/language/sv_SE/theme.lang.php @ 11501

Last change on this file since 11501 was 11501, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - gally - add SE (Svenska - Swedish) thanks to berraw - step1

File size: 4.5 KB
Line 
1<?php
2$lang['gally_action_ok'] = 'Åtgärden lyckades';
3$lang['gally_action_ko'] =  'Åtgärden misslyckades';
4
5
6$lang['gally_save_local_conf'] = 'Spara inställningar';
7
8$lang['gally_img_high_res'] = 'Bild/Hög upplösning';
9$lang['gally_img_interface'] = 'Bild/Gränssnitt';
10$lang['gally_img_other'] = 'Bild/Övrigt';
11
12$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
13$lang['gally_img_interface_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
14
15$lang['gally_img_other_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera olika egenskaper på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
16
17
18$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Standard förstoringsgrad';
19$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Det här värdet visar vilken bildskärm som är standard när en högupplöst bild laddas';
20
21$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Verklig storlek (Om bilden inte får plats på bildskärmen, så är det möjligt att scrolla horisontellt och vertikalt)';
22$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'Bilden storleksanpassas för att få plats på bildskärmen';
23$lang['gally_display_high_res_icon'] = 'Ikon i verktygsfältet';
24
25$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Om bilden har en version i högre upplösning, visa en ikon i verktygsfältet';
26
27$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'Visa ikon';
28$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'Visa inte ikonen';
29
30$lang['gally_display_high_res_click_mode'] = 'Åtgärder associerade med högupplösta bilder';
31$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Detta  val definierar hur gränssnittet beter sig när du klickar på en högupplöst bild';
32
33$lang['gally_highResClickMode_zoom'] = 'Ändra typen av förstoringsgrad (Verklig storlek / anpassad storlek)';
34$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Sluta visa bilden i högupplösning';
35
36$lang['gally_interface_on_image'] = 'Visa mus-över betende';
37$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Det här valet definierar om gränssnittet skall visas vid mus-över';
38$lang['gally_interface_on_image_always'] = 'Alltid';
39$lang['gally_interface_on_image_noscroll'] = 'Bara om bilden inte är widescreen';
40$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Aldrig';
41
42
43// missing translations
44$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Display on loading page';
45$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'This option sets whether the interface should already be displayed when the page loads';
46$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'The interface is visible at page load';
47$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'The interface is not visible on page load, it will be on the first trigger event';
48$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Timeout';
49$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'This option defines the idle time required before the interface is hidden';
50$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Viewing metadata';
51$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'This option sets the number of columns to use for displaying metadata';
52$lang['gally_columns'] = 'Number of columns';
53$lang['gally_display_banner'] = 'Display banner';
54$lang['gally_display_banner_desc'] = 'This option controls whether the banner of the site must be displayed when an image is viewed';
55$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Show banner';
56$lang['gally_display_banner_no'] = 'Don\'t display banner';
57$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Management for panoramic images';
58$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'This option defines how to handle the display of wide images';
59$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatic scrolling of the picture under the cursor';
60$lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manual scrolling of the picture';
61$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'This function is automatically disabled with MS Internet Explorer version of which is prior to 8';
62$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulate the presence of a high resolution image for panoramic images';
63$lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Interface visibility mode';
64$lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'This option determines whether the interface is displayed continuously or if it can be hidden';
65$lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'The interface is visible only under the defined rules';
66$lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'The interface is always visible';
67$lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Display an alternative banner';
68$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternative banner content:';
69
70?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.