source: extensions/instagram2piwigo/language/ca_ES/help_api_key.html @ 19809

Last change on this file since 19809 was 19809, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[instagram2piwigo] Add ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:executable set to *
File size: 1022 bytes
Line 
1<- TRADUCTORS: Si us plau, no traduïu les paraules "Developer", "Register Your Application", "Client ID" i "Secret Client" ->
2  <ol>
3        <li>Aneu al lloc d'<a href="https://instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/edit/">Instagram</a> i connecteu-vos amb el vostre nom d'usuari</li>
4 <li>Aneu a la pàgina <a href="http://instagram.com/developer/">Developer</a> i feu clic a <b>Register Your Application </b></li>
5 <li>Se us demanarà l'adreça del vostre lloc web, el vostre número de telèfon (podeu indicar un número fals) i una breu descripció</li>
6<li>Accepteu i cliqueu sobre  <b>Register Your Application</b></li>
7  <li>Entreu un nom (el nom no pot contindre la paraula <i>instagram</i>), una descripció i l'adreça del vostre lloc web.</li>
8  <li>Al camp <b>Auth redirect_uri</b>, enganxeu l'adreça URL anterior i cliqueu sobre <b>Register</b></li>
9  <li>Ara copieu l'adreça del <b>Client ID</b> i el <b>Client Secret</b> a la configuració d'Instagram2Piwigo.</li>
10  <li>Ya ha terminado!</li>
11</ol>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.