source: extensions/instagram2piwigo/language/cs_CZ/help_api_key.html @ 20885

Last change on this file since 20885 was 20885, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[instagram2piwigo] Update cs_CZ, thanks to : sichr

  • Property svn:executable set to *
File size: 853 bytes
Line 
1<ol>
2  <li>Jděte na stránku <a href="https://instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/edit/">Instagram</a>u a přihlašte se</li>
3  <li>Jděte na stránku <a href="http://instagram.com/developer/">Developer</a> a klikněte na <b>Register Your Application</b></li>
4  <li>Budete požádáni o zadání URL vaší webové stránky, vašeho telefonního čísla (může být falešné) a krátkého popisku</li>
5  <li>Potvrďte to a znovu klikněte na <b>Register Your Application</b></li>
6  <li>Znovu zadejte jméno (jméno nesmí obsahovat slovo <i>instagram</i>) popisek a URL vaší webové stránky</li>
7  <li>V políčku <b>OAuth redirect_uri</b> vložte URL adresu, která je výše a klikněte na <b>Register</b></li>
8  <li>Nyní zkopírujte <b>Client ID</b> a <b>Client Secret</b> do Instagram2Piwigo konfigurace</li>
9  <li>Hotovo!</li>
10</ol>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.