source: extensions/instagram2piwigo/language/sk_SK/help_api_key.html @ 20124

Last change on this file since 20124 was 20124, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[instagram2piwigo] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
File size: 962 bytes
Line 
1<!-- PREKLADATELIA : prosím neprekladajte slovo "Developper", "Register Your Application", "Client ID" a "Client Secret" -->
2<ol>
3  <li>Ísť <a href="https://instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/edit/">na Instagram</a> webstránku a konektnúť sa s Vašimi loginmi</li>
4  <li>Ísť na <a href="http://instagram.com/developer/">Developper</a> stránku a kliknúť na <b>Register Your Application</b></li>
5  <li>Budete dotazovaný na url Vašej stránky, Vaše telefónne číslo (môžete zadať nesprávne číslo) a krátky popis</li>
6  <li>Pošlite a kliknite opäť na <b>Register Your Application</b></li>
7  <li>Zadajte meno (meno nemôže obsahovať slovo <i>instagram</i>), popis a url Vašej web stránky opäť</li>
8  <li>Do kolónky <b>OAuth redirect_uri</b>, prekopírujte URL a kliknite na <b>Register</b></li>
9  <li>Teraz prekopírujte <b>Client ID</b> a <b>Client Secret</b> do Instagram2Piwigo configuration</li>
10  <li>Hotovo!</li>
11</ol>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.