source: extensions/meta/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 9781

Last change on this file since 9781 was 9781, checked in by ddtddt, 10 years ago

[extensions] - meta - add PL thanks to Ortolan

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 2.0 KB
Line 
1<?php
2
3//tab gest
4$lang['meta_onglet_gestion'] = 'Metadane';
5$lang['meta_desh3'] = 'Dodaj metadane do wszystkich stron';
6$lang['meta_name'] = 'Nazwa metadanych';
7$lang['meta_select'] = 'Wybierz metadane do edycji';
8$lang['meta_choix'] = 'Edytuj metadane';
9$lang['meta_list'] = 'Metadane: ';
10$lang['meta_select2'] = 'Wybierz metadane';
11$lang['meta_description'] = 'opis';
12$lang['meta_diff_val'] = 'Możliwa wartość';
13$lang['meta_comp'] = 'Metadane do uzupełnienia';
14$lang['meta_insmeta'] = 'wstaw metadane';
15
16//edit
17$lang['Metadata - Plugin meta'] = 'Metadane - Plugin meta';
18$lang['meta_compimg'] = 'Słowa kluczowe zdjęcia, które będą uzupełniane';
19$lang['meta_compimgdes'] = 'Opis zdjęcia, który ma być zastąpiony innym';
20$lang['meta_inscat'] = 'Wstaw metadane';
21$lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Zastąpione zostaną wszystkie opisy';
22$lang['meta_compcat'] = 'Słowa kluczowe kategorii do uzupełnienia';
23$lang['meta_compcatdes'] = 'Opis kategorii, który ma być zastąpiony innym';
24
25//tab description
26$lang['meta_onglet_description'] = ' Opis Metadane';
27$lang['meta_author'] = 'Opis meta Autor';
28$lang['meta_author_help'] = 'Informacja o autorze<br>
29Informacja o autorze strony';
30$lang['meta_keywords'] = 'Opis meta słów kluczowych';
31$lang['meta_keywords_help'] = '"Słowo kluczowe, słowo kluczowe, itd. "<br>
32Keywords describing the web page. (Separated by a comma)';
33$lang['meta_Description'] = 'Opis meta Opis ';
34$lang['meta_Description_help'] = 'Opis twojej strony<br>
35Pozwala na dodanie informacji do postu podczas wyszukiwania';
36$lang['meta_robots'] = 'Opis meta robotów'; 
37$lang['meta_robots_help'] = '
38all : Pozwala (domyślnie) robotom na tworzenie referencji do całej strony <br>
39follow : Pozwala robotom śledzić linki na stronie <br>
40index : Pozwala robotom indeksować stronę <br>
41nofollow : Zabrania robotom śledzenie linków <br>
42noindex : Zabrania robotom indeksować stronę <br>
43none : Zapobiega przed kontynuowaniem indeksowania strony przez roboty <br>
44';
45
46?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.