source: extensions/piwigo_mobile/descriptions/sk-sk.txt @ 12503

Last change on this file since 12503 was 12503, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - piwigo_mobile - add description sk_SK – Slovensky – Slovak Thanks to dodo

File size: 543 bytes
Line 
1Popis: Nahratie fotiek a vytvorenie nových albumov vo Vašej Piwigo foto galérii.
2Piwigo umožňuje vytvorenie vlastnej foto galérie na webe.
3Piwigo obsahuje mnohé výkonné funkcie ako albumy, kľúčové slová, geolokáciu, mnohé úrovne úprav, nahrávanie návštevníkmi, nastavenie súkromia, kalendár alebo štatistiky.
4Piwigo je open source projekt.
5Piwigo pre iPhone/iPad podporujú Piwigo.com a vlastné hosťované Piwigo (2.2 alebo vyššie) galérie.
6
7Kľúčové slová: piwigo, galéria, fotka, nahrávanie, export
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.