source: extensions/piwigo_mobile/ios/www/languages/uk-ua.json

Last change on this file was 13271, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - piwigo_mobile - add uk_UA - Українська -Ukrainian - Thanks to animan

File size: 2.9 KB
Line 
1{
2
3"Settings" : "Налаштування",
4"Album" : "Альбом",
5"Photos" : "Фотографії",
6"Who can see these photos" : "Хто може бачити ці фотографії",
7"Admins" : "Адміністратори",
8"Family" : "Сім'я",
9"Friends" : "Друзі",
10"Contacts" : "Контакти",
11"Everybody" : "Все",
12"Create a new album" : "Створити новий альбом",
13"New album" : "Новий альбом",
14"Parent album" : "Батьківський альбом",
15"Album name" : "Назва альбому",
16"Add photo" : "Додати фотографію",
17"Remove all" : "Видалити все",
18"Upload" : "Завантажити",
19"No photos selected yet" : "Ще немає вибраних фотографій",
20"Cancel" : "Скасувати",
21"OK" : "ОК",
22"Connection" : "З'єднання",
23"Advanced" : "Додатково",
24"Gallery URL" : "URL галереї",
25"Username" : "Ім'я користувача",
26"Password" : "Пароль",
27"Default author" : "Автор за замовчуванням",
28"Photo quality" : "Якість фотографій",
29"Resize photos" : "Зміна розміру фотографій",
30"Maximum width" : "Максимальна ширина",
31"Maximum height" : "Максимальна висота",
32"Title" : "Назва",
33"Author" : "Автор",
34"Description" : "Опис",
35"Create" : "Створити",
36"Uploading photo" : "Завантаження фотографій",
37"Success" : "Успішно",
38"Error" : "Помилка",
39"Upload complete!" : "Завантаження завершено!",
40"Upload a new selection" : "Завантажити новий вибір",
41"See photos in your gallery" : "Подивитися фотографії в галереї",
42"An error has occured" : "Сталася помилка",
43"Album name can not be empty" : "Назва альбому не може бути порожньою",
44"Invalid username/password" : "Невірне ім'я користувача/пароль",
45"Unable to connectL" : "Не вдається підключитися",
46"Please check your internet connection" : "Будь ласка, перевірте ваше інтернет-з'єднання",
47"You must select an album" : "Ви повинні вибрати альбом",
48"about message" : "Ця програма розроблена Патрісом Гаучоном для використанням Piwigo мобільних баз PhoneGap і JQuery.",
49"Are you sure?" : "Ви впевнені?",
50"Yes" : "Так",
51"No" : "Ні",
52"Warning" : "Попередження",
53"This photo is already selected" : "Цю фотографію вже вибрано",
54"Refresh albums list" : "Оновлення списку альбомів",
55"Loging" : "З'єднання",
56"Loading albums" : "Завантаження альбомів",
57"Actions" : "Дії",
58"Album creation" : "Створення альбому"
59
60}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.