source: extensions/regenerateWebsize/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 11407

Last change on this file since 11407 was 11407, checked in by ddtddt, 10 years ago

[extensions] - regenerateWebsize - CZ Thanks to webprostor.eu

File size: 436 bytes
Line 
1<?php
2
3$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenerovat webové rozlišení fotek';
4$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generování fotek v príprave...';
5$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotek bylo regenerováno';
6$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotek nemohlo být regenerováno';
7$lang['Only photos with HD can be regenerated!'] = 'Pouze fotky s vysokým rozlišením mohou být regenerovány!';
8
9?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.