source: extensions/rv_sitemap/language/cs_CZ/description.txt @ 14277

Last change on this file since 14277 was 14277, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[rv_sitemap] Update cs_CZ, thanks to : sichr

  • Property svn:executable set to *
File size: 239 bytes
Line 
1Vytvoří mapu stránek pro vaši galerii. Mapy stránek se používají k informování vyhledávačů, které stránky mají k dispozici na procházení.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.