source: extensions/rv_sitemap/language/cs_CZ/description.txt @ 27153

Last change on this file since 27153 was 27153, checked in by rvelices, 6 years ago

TEXT FILES ARE TEXT AND NOT BINARY
PHP FILES ARE NOT EXECUTABLE

File size: 239 bytes
Line 
1Vytvoří mapu stránek pro vaši galerii. Mapy stránek se používají k informování vyhledávačů, které stránky mají k dispozici na procházení.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.