source: extensions/rv_sitemap/language/sk_SK/description.txt @ 14789

Last change on this file since 14789 was 14789, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[rv_sitemap] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
File size: 217 bytes
Line 
1Vytvorenie sitemap pre Vašu galériu. Sitemapy sú používané na informovanie vyhľadávačov o stránkach, ktoré sú dostupné pre ich indexáciu.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.