source: extensions/rv_sitemap/language/sk_SK/description.txt @ 27153

Last change on this file since 27153 was 27153, checked in by rvelices, 6 years ago

TEXT FILES ARE TEXT AND NOT BINARY
PHP FILES ARE NOT EXECUTABLE

File size: 217 bytes
Line 
1Vytvorenie sitemap pre Vašu galériu. Sitemapy sú používané na informovanie vyhľadávačov o stránkach, ktoré sú dostupné pre ich indexáciu.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.