source: extensions/rv_sitemap/language/tr_TR/description.txt @ 27153

Last change on this file since 27153 was 9168, checked in by Nakre, 10 years ago

added tr_TR Turkish language

File size: 147 bytes
Line 
1Galerinize bir site haritası oluşturur. Site Haritaları kullanılabilir sayfalar hakkında arama motorlarına bilgilendirmek için kullanılır.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.