source: extensions/stripped/language/cs_CZ/theme.lang.php @ 12053

Last change on this file since 12053 was 12053, checked in by Zaphod, 9 years ago
File size: 1.8 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['Show/hide menu'] = 'Zobrazit/skrýt menu';
4$lang['Description'] = 'Popis';
5$lang['Information'] = 'Informace';
6$lang['GMap'] = 'Mapa';
7
8$lang['Interface options']='Nabídka rozhraní';
9$lang['Hide menu by default on category page']='Skrýt menu na stránce kategorií';
10$lang['Animate menu']='Animované menu';
11$lang['Animate tabs on picture page']='Animované tabulky na stránce fotografie';
12$lang['Replace all icons by ALT text']='Přepsat všechny ikonky ALT textem';
13$lang['Force text to lowercase']='Vnutit textu malá písmena';
14$lang['Show thumbnail caption']='Zobrazit popis náhledu';
15$lang['Picture page options']='Nabídka na stránce fotografie';
16$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Zobrazit název fotografie na horní části stránky (za vyhledávací cestou)';
17$lang['Show description instead of title below image']='Zobrazit pod fotografií popis místo názvu';
18$lang['Use arrows instead of navigation thumbnails']='Navigace pomocí šipek místo náhledů';
19$lang['Show Information tab only to admins']='Zobrazit informační tabulku jen pro administrátory';
20$lang['Image autosize options']='Nabídka automatické velikosti fotografie';
21$lang['Resize image to fit window']='Změna velikosti fotografie podle velikosti okna';
22$lang['Include title after resize']='Zahrnout i název po změně velikosti';
23$lang['Additional bottom margin after resize']='Volitelné tlačítko okraje po změně velikosti';
24$lang['Minimum image height after resize']='Minimální výška fotky po změně velikosti';
25$lang['stripped Configuration updated']='Konfigurace tématu Stripped aktualizována';
26$lang['Default tab to be displayed']='Výchozí záložka, která bude zobrazena';
27$lang['Last']='Poslední';
28$lang['Metadata']='Metadata';
29
30?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.