source: extensions/stripped/language/cs_CZ/theme.lang.php @ 13963

Last change on this file since 13963 was 13963, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[Stripped] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['Show/hide menu'] = 'Zobrazit/skrýt menu';
4$lang['Information'] = 'Informace';
5$lang['GMap'] = 'Mapa';
6
7$lang['Interface options']='Nabídka rozhraní';
8$lang['Interface style']='Styl rozhraní';
9$lang['Hide menu by default on category page']='Skrýt menu na stránce kategorií';
10$lang['Animate menu']='Animované menu';
11$lang['Force text to lowercase']='Vnutit textu malá písmena';
12$lang['Display frame around thumbnails']='Zobrazení rámečku okolo náhledu';
13$lang['Show thumbnail caption']='Zobrazit popis náhledu';
14
15$lang['Picture page options']='Nabídka na stránce fotografie';
16$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Zobrazit název fotografie na horní části stránky (za vyhledávací cestou)';
17$lang['Display frame around image']='Zobrazení rámečku okolo fotografie';
18$lang['Use navigation arrows on picture']='Použít navigační šipky v obrázku';
19$lang['Use navigation arrows outside picture']='Použít navigační šipky mimo obrázek';
20$lang['Property to display below picture']='Vlastnost zobrazená pod obrázkem';
21$lang['Title']='Název';
22$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album na řádek (popis u náhledu)';
23$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 alba na řádek (popis u náhledu)';
24$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 alba na řádek (popis pod náhledem)';
25$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 alb na řádek (bez popisu)';
26$lang['Album list layout'] = 'Rozvržení seznamu alb';
27$lang['Display frame around albums'] = 'Zobraz rámeček okolo alb';
28$lang['full size'] = 'Plná velikost';
29$lang['validate'] = 'Ověřit';
30?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.