source: extensions/stripped/language/hu_HU/theme.lang.php @ 11894

Last change on this file since 11894 was 11894, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - stripped - update hu_HU - Magyar – Hungarian thanks to evryka23

File size: 2.1 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['Show/hide menu'] = 'Menü megjelenítése/elrejtése';
4$lang['Description'] = 'Leírás';
5$lang['Information'] = 'Kép infó';
6$lang['GMap'] = 'Térkép';
7
8$lang['Interface options']='Megjelenés beállításai';
9$lang['Hide menu by default on category page']='Alapértelmezésben a menü elrejtése az Album oldalakon';
10$lang['Animate menu']='Menü animáció';
11$lang['Animate tabs on picture page']='Animált fülek a kép oldalakon';
12$lang['Replace all icons by ALT text']='Az összes ikon helyett ALT szöveg';
13$lang['Force text to lowercase']='Hatályos szöveg kisbetűs';
14$lang['Show thumbnail caption']='Bélyegkép felirat megjelenítése';
15$lang['Picture page options']='Kép oldal beállításai';
16$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Kép címének megjelenítése az oldal tetején (elérési út után)';
17$lang['Show description instead of title below image']='Leírás megjelenítésének elrejtése a kép alatt';
18$lang['Use arrows instead of navigation thumbnails']='Bélyegképek helyett nyilak használata a navigációhoz';
19$lang['Show Information tab only to admins']='Kép infó mejelenítése csak adminisztrátoroknak';
20$lang['Image autosize options']='Kép autosize (automatikus átméretezés) beállításai';
21$lang['Resize image to fit window']='Méretezze át a képet, hogy illeszkedjen az ablakba';
22$lang['Include title after resize']='Tartalmazza a címsort az átméretezés után';
23$lang['Additional bottom margin after resize']='További alsó margó az átméretezés után';
24$lang['Minimum image height after resize']='Kép minimális magassága az átméretezés után';
25$lang['stripped Configuration updated']='stripped beállításai sikeresen mentve.';
26$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Alapértelmezett módban a menü elrejtése a kategória oldalon';
27$lang['Force text to lowercase'] = 'Kisbetűs szöveg kényszerítése';
28$lang['Show thumbnail legend'] = 'Bélyegképek megjelenítése';
29$lang['Use arrows instead of navigation thumbnails'] = 'Bélyegképek helyett nyilak használata';
30$lang['Resize image to fit window'] = 'Kép átméretezése az oldalhoz';
31
32?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.