source: extensions/stripped/language/hu_HU/theme.lang.php @ 14492

Last change on this file since 14492 was 14492, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[stripped] Update hu_HU, thanks to : samli

File size: 3.1 KB
Line 
1<?php
2$lang['Interface style'] = 'Felület stílusa';
3$lang['Title'] = 'Cím';
4$lang['Activate image preloading'] = 'Kép előre letöltés aktiválása';
5$lang['Animate menu'] = 'Menü animáció';
6$lang['fit to screen'] = 'képernyőhöz igazítás';
7$lang['full size'] = 'teljes méret';
8$lang['HD picture default display'] = 'HD kép alapértelmezett megjelenítés';
9$lang['Last displayed'] = 'Utoljára megjelenített';
10$lang['Metadata'] = 'Metaadatok';
11$lang['Picture page options'] = 'Kép oldal beállítások';
12$lang['Show thumbnail caption'] = 'Bélyegkép képaláírás megjelenítés';
13$lang['Show/hide menu'] = 'Menü megjelenítése/elrejtése';
14$lang['stripped Configuration updated'] = 'Stripped beállítások frissítve';
15$lang['validate'] = 'érvényesít';
16$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album soronként (leírás a kiskép mellett)';
17$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 album soronként (leírás a kiskép mellett)';
18$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 album soronként (leírás a kiskép alatt)';
19$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 album soronként (az album leírása nélkül)';
20$lang['Album list layout'] = 'Album-lista formátuma';
21$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animált fülek a kép oldalon';
22$lang['Default tab to be displayed'] = 'Az alapértelmezett fül megjelenítése';
23$lang['Display frame around albums'] = 'Keret az album körül';
24$lang['Display frame around image'] = 'Keret a kép körül';
25$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Keret a kiskép körül';
26$lang['Force text to lowercase'] = 'A szöveget alakítsd kisbetükké';
27$lang['GMap'] = 'Térkép';
28$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Alapértelmezésként ne mutassad a menűt a kategória oldalon';
29$lang['Information'] = 'Információ';
30$lang['Property to display below picture'] = 'Képadatok megjelenítése';
31$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'A kép címét a lap tetején mutassad (a böngésző sor után)';
32$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Információs fül megjelenítése csak admin részére';
33$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Navigációs nyilak megjelenítése a képen';
34$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Navigációs nyilak megjelenítése a képen kívül';
35$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Átméretezés után plusz alsó szegély';
36$lang['Image autosize options'] = 'Automatikus kép-méret beállítások';
37$lang['Image preloading options'] = 'Kép előre betöltésének beállításai';
38$lang['Include title after resize'] = 'Az átméretezés után legyen ott a szerző neve';
39$lang['Interface options'] = 'Felület beállítás';
40$lang['Minimum image height after resize'] = 'Átméretezés utáni minimális képmagasság';
41$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'A kép-oldalon az előre betöltendő képek száma';
42$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Képek előre töltése a bélyegkép oldalon';
43$lang['Resize image to fit window'] = 'Kép átméretezése az ablak méretéhez';
44?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.