source: extensions/theme_switch/trunk/language/lt_LT/description.txt @ 31895

Last change on this file since 31895 was 31895, checked in by TranslationTeam, 3 years ago

Add lt_LT, thanks to vilisas

  • Property svn:executable set to *
File size: 156 bytes
Line 
1Leidžia lankytojams pasikeisti galerijos temą per puslapio meniu. Priklausomai nuo konfigūracijos, perjungiklis gali rodyti temų vardus arba jų ikonas.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.